Wiarygodne informacje dzięki cyfrowym bliźniakom

dla dróg i mostów

Rozwój BIM dzięki cyfrowym bliźniakom

Dlaczego agencje drogowe potrzebują cyfrowych bliźniaków?

  • Wzmocnij swój łańcuch dostaw, aby ułatwić osiąganie celów projektowych i operacyjnych
  • Ujednolicaj i zintegruj wiele źródeł danych z silosów
  • Śledź, zarządzaj i wizualizuj zmiany w sposób systematyczny
  • Uzyskuj przydatne informacje dla kluczowych decydentów
  • Stwórz wydajne, współpracujące zespoły
Digital Twins

Wizualizuj infrastrukturalny majątek trwały, śledź zmiany w czasie i przeprowadzaj analizy w celu optymalizacji realizacji projektu i wydajności majątku trwałego.

Cyfrowe bliźniaki infrastruktury firmy Bentley łączą dane inżynierskie, dane modelowania rzeczywistości i dane Internetu Rzeczy (IoT), aby utworzyć całościowy widok infrastrukturalnego majątku trwałego. Wizualizacja i analizy pomagają usprawnić proces decyzyjny w celu uzyskania lepszych wyników.


iTwin Digital Twin Services

Tworzenie, wizualizacja i analiza cyfrowych bliźniaków infrastruktury

Więcej informacji

AssetWise Digital Twin Services

Uzyskaj wgląd w wydajność dzięki inteligentnym analizom

Więcej informacji 
Digital Twins