Going digital roads road image

Going Digital w branży drogowej


Wykorzystanie cyfrowych bliźniaków od koncepcji po eksploatację


Posłuchaj, jak eksperci branżowi omawiają wartość technologii BIM, modelowania 3D
i cyfrowych bliźniaków oraz o korzyściach płynących z zastosowania cyfrowych bliźniaków w każdym aspekcie projektu drogi lub
mostu, od projektowania przez budowę po eksploatację.

Przyspiesz tempo i zwiększ możliwości dzięki cyfrowym bliźniakom

Cyfrowe bliźniaki na nowo zdefiniują sposób projektowania, budowy i eksploatacji dróg. Wyobraź sobie, jak dobrze można byłoby zarządzać swoimi aktywami, gdyby stan powykonawczy był zawsze aktualny. Gdyby wielobranżowe zespoły projektowe i konstrukcyjne pracowały jako jeden i dostarczały dane do wsparcia operacji. Gdyby odczyty czujników i inne dane dostarczały aktualnych informacji operacyjnych, aby wspierać zarówno konserwację, jak i ulepszenia kapitałowe.


Lejek

Wyższa wydajność dzięki wielobranżowym procesom pracy w zakresie dróg i mostów. 

Integracja

Wzmocnij łańcuch dostaw, aby ułatwić osiąganie celów projektowych i operacyjnych.

Wydajność

Popraw wydajność majątku trwałego dzięki bardziej trafnym i świadomym decyzjom.

Inspirujące historie użytkowników

Rząd Malezji

Rząd Malezji

Rząd Malezji wykorzystał cyfrowe bliźniaki, aby dostarczyć wiarygodne informacje w celu lepszego zarządzania projektami i majątkiem trwałym.

Aecom

AECOM

Firma AECOM stworzyła wielobranżowy zespół projektowy w celu zaprojektowania skrzyżowań autostrad na Florydzie, poprawiając ruch drogowy i bezpieczeństwo.

Illinois

Departament Transportu stanu Illinois

Departament Transportu stanu Illinois zwiększył bezpieczeństwo przewozu ponadgabarytowych ładunków po autostradach stanowych, oszczędzając czas i pieniądze na wycenach mostów i pozwoleniach na pojazdy.

Foth

Foth

Innowacyjny projekt infrastruktury drogowej firmy Foth dla miasta Cedar Falls w stanie Iowa poprawił bezpieczeństwo i dostęp oraz przyczynił się do rewitalizacji społeczności.

Foth

Italferr

Cyfrowe bliźniaki pomogły firmie Italferr obniżyć koszty projektowania, przyspieszyć decyzje projektowe, zwiększyć dokładność i poprawić komunikację w ramach nowego projektu mostu.

Foth

JMC2

Cyfrowe bliźniaki i pomysłowość w zakresie projektowania firmy JMC2 umożliwiły miastu Torrance przekształcenie historycznej ulicy w aktywny korytarz transportowy zgodny z ustawą ADA („Amerykanie z niepełnosprawnościami”).