BCDE

Wyjątkowo wydajne i oparte na chmurze rozwiązania do zarządzania informacjami o projektach i majątku trwałym

Jedno rozwiązanie. Trzy drogi.

Oparte na chmurze wspólne środowisko danych (CDE) rozwiązania BCDE zapewnia elastyczne, a jednocześnie wydajne zarządzanie danymi, dokumentami i informacjami przestrzennymi na potrzeby projektów budowlanych i zbudowanego majątku trwałego. BCDE pomaga usprawnić zarządzanie informacjami cyfrowymi i kontrolę nad nimi w celu poprawy wyników finansowych na każdym etapie projektu i cyklu życia majątku trwałego.
Dobrze zarządzane informacje w opartym na chmurze wspólnym środowisku danych umożliwiają zespołom projektowym bardziej efektywną współpracę i działanie, a właścicielom majątku trwałego dostęp do wiarygodnych danych w całym cyfrowym majątku.

Produkt

Cena/użytkownik za rok

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje o cenach w swoim regionie.

Przegląd

Możliwości

Możliwości

Produkt
BCDE Project
Cena/użytkownik za rok

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje o cenach w swoim regionie.

Już od 221 USD
Przegląd

Gotowe wspólne środowisko danych (CDE), które wspiera zgodność z BIM Framework dla poszczególnych projektów.

Możliwości
Współpracuj
 • Szablon projektu CDE według normy ISO 19650
Przetwarzanie danych i modeli
 • Normalizuj rysunki 2D i modele 3D
Przeglądaj i oznaczaj
 • Przeglądaj modele 3D i oznaczaj/przeglądaj rysunki 2D
Panele i informacje
 • Twórz raporty z zadań i wydajności projektu
Planowanie dostarczania informacji
 • Zarządzaj harmonogramami dokumentacji
Proces pracy
 • Przekazywanie i tranzyt dla procesów pracy zgodnych z ISO 19650
Synchronizuj
 • Łatwo publikuj pliki CDE ze źródła (BCDE, PW, Future) do miejsca docelowego
Możliwości

Dla menedżerów ds. metodologii BIM / informacji, dokumentacji i projektu

Produkt
BCDE Program
Cena/użytkownik za rok

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje o cenach w swoim regionie.

Już od 323 USD
Przegląd

Wsparcie w procesie cyfryzacji dla wielu projektów i programów

Możliwości
Współpracuj
 • Szablon projektu CDE według normy ISO 19650
Przetwarzanie danych i modeli
 • Normalizuj rysunki 2D i modele 3D
Przeglądaj i oznaczaj
 • Przeglądaj modele 3D i oznaczaj / przeglądaj rysunki 2D
Panele i informacje
 • Twórz raporty z zadań i wydajności projektu
Planowanie dostarczania informacji
 • Zarządzaj harmonogramami dokumentacji
Proces pracy
 • Przekazanie i tranzyt dla procesów pracy zgodnych z ISO 19650
Synchronizuj
 • Łatwo publikuj pliki wspólnego środowiska danych ze źródła (BCDE, PW, Future) do miejsca docelowego
Zarządzaj informacjami o projekcie (PIM)
 • Administruj nieograniczoną liczbą projektów / programów / innych procesów pracy PIM
Możliwości
Dla menedżerów ds. projektu i programu, CIO, właścicieli / przedstawicieli właścicieli, EPCM, wykonawców
Produkt
BCDE Portfolio
Cena/użytkownik za rok

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje o cenach w swoim regionie.

Już od 387 USD
Przegląd

Obsługa inwestycji w portfele kapitałowe w nieograniczonych projektach i programach

Możliwości

Obejmuje możliwości BCDE Program oraz Project, a także elementy wymienione poniżej:

Zarządzaj komfortem użytkowania
 • Konfiguruj portlety, układy i widoki
Geonawigacja
 • Łącz plany projektu/majątku trwałego z projektami/majątkiem trwałym
Łącz
 • Łącz zawartość zewnętrzną w portlety
Cyfrowe podpisy internetowe
 • Rozszerzony audyt
Uwierzytelnianie dwupoziomowe
 • Rozszerzona ochrona
Interfejsy API
 • Programowa (REST API) kontrola operacji we wspólnym środowisku danych (CDE)
Zarządzaj informacjami o majątku trwałym
 • Administruj (nieograniczonymi) lokalizacjami i majątkiem trwałym
Zaawansowanie planowanie realizacji
 • Zarządzaj planami realizacji i twórz raporty
Możliwości
Dla właścicieli i ich wyznaczonych konsultantów, którzy zarządzają projektami CAPEX w sposób ciągły
CO NOWEGO

Zwiększ wydajność przy przekazaniu dzięki automatycznemu transferowi danych

Ogranicz opóźnienia i ryzyko przy transferze danych między wspólnymi środowiskami danych (CDE)
 • Zmniejsz ryzyko — wydajnie i bezpiecznie przesyłaj dużą liczbę dokumentów i ich danych z jednego serwera na drugi.
 • Oszczędzaj czas — brak ręcznych procesów obsługi i przekształcania danych.
 • Usprawnij realizację — obsługa bezpośrednich transferów między serwerami przy maksymalizacji prędkości i ograniczeniu wpływu na połączenie internetowe.

Wyjątkowo wydajne, ale proste rozwiązanie do zarządzania informacjami o projektach i majątku trwałym

BCDE zapewnia pojedynczą, bezpieczną lokalizację do udostępniania najnowszych dokumentów, modeli, rysunków i danych dotyczących projektu i majątku trwałego oraz zarządzania nimi. Zapewnia zgodność i spokój dzięki opcjom licencji, które można dostosować do potrzeb i budżetu.

BCDE PROJECT

Zarządzanie informacjami o projekcie

Wspólne środowisko danych wspierające realizację projektów opartych na metodologii BIM / ISO 19650. Zarządzaj wieloma typami plików dzięki kontroli wersji i historii audytu. Rejestruj i weryfikuj dokumentację, w tym modele BIM. Przeglądaj i zatwierdzaj dane. Wspieraj komunikację kontraktową aż do przekazania projektu.
Screenshot of BCDE homepage
BCDE PROGRAM

Poszerz swoje możliwości

Oprócz podstawowego BCDE istnieje szereg zintegrowanych funkcji zapewniających wsparcie operacyjne, które obejmują przeglądanie danych / modeli BIM oraz zarządzanie nimi, a także zapewnienie kontroli jakości projektu i programu oraz zgodności z przepisami.
Screenshot of a BCDE common data environment project page
BCDE PORTFOLIO

Zbuduj przewagę konkurencyjną

Korzystaj z aktualnych informacji o projektach, programie i majątku trwałym w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych w całym portfolio. Rozwiązanie to zapewnia zarządzanie i zgodność poprzez egzekwowanie stosowania standardów branżowych i organizacyjnych. Połącz dane w całym swoim ekosystemie, zapewniając pojedynczy obraz prawdy.
Screenshot of the BCDE map interface

Po co czekać? Połącz się już dziś