BCDE

Wyjątkowo wydajne i oparte na chmurze rozwiązania do zarządzania informacjami o projektach i majątku trwałym

Jedno rozwiązanie. Trzy drogi.

Oparte na chmurze wspólne środowisko danych (CDE) rozwiązania BCDE zapewnia elastyczne, a jednocześnie wydajne zarządzanie danymi, dokumentami i informacjami przestrzennymi na potrzeby projektów budowlanych i zbudowanego majątku trwałego. BCDE pomaga usprawnić zarządzanie informacjami cyfrowymi i kontrolę nad nimi w celu poprawy wyników finansowych na każdym etapie projektu i cyklu życia majątku trwałego.
Dobrze zarządzane informacje umożliwiają zespołom projektowym bardziej efektywną współpracę i działanie, a właścicielom majątku trwałego dostęp do wiarygodnych danych w całym ich cyfrowym majątku.

Produkt

Cena/użytkownik za rok

Przegląd

Możliwości

Możliwości

Produkt
BCDE Project
Cena/użytkownik za rok
Od 205,00 USD
Przegląd

Gotowe wspólne środowisko danych (CDE), które wspiera zgodność z BIM Framework dla poszczególnych projektów.

Możliwości
Współpracuj
 • Szablon projektu CDE według normy ISO 19650
Przetwarzanie danych i modeli
 • Normalizuj rysunki 2D i modele 3D
Przeglądaj i oznaczaj
 • Przeglądaj modele 3D i oznaczaj/przeglądaj rysunki 2D
Panele i informacje
 • Twórz raporty z zadań i wydajności projektu
Planowanie dostarczania informacji
 • Zarządzaj harmonogramami dokumentacji
Proces pracy
 • Przekazywanie i tranzyt dla procesów pracy zgodnych z ISO 19650
Synchronizuj
 • Łatwo publikuj pliki CDE ze źródła (BCDE, PW, Future) do miejsca docelowego
Możliwości

Dla menedżerów ds. metodologii BIM / informacji, dokumentacji i projektu

Produkt
BCDE Program
Cena/użytkownik za rok
Od 300,00 USD
Przegląd

Wsparcie w procesie cyfryzacji dla wielu projektów i programów

Możliwości
Współpracuj
 • Szablon projektu CDE według normy ISO 19650
Przetwarzanie danych i modeli
 • Normalizuj rysunki 2D i modele 3D
Przeglądaj i oznaczaj
 • Przeglądaj modele 3D i oznaczaj / przeglądaj rysunki 2D
Panele i informacje
 • Twórz raporty z zadań i wydajności projektu
Planowanie dostarczania informacji
 • Zarządzaj harmonogramami dokumentacji
Proces pracy
 • Przekazanie i tranzyt dla procesów pracy zgodnych z ISO 19650
Synchronizuj
 • Łatwo publikuj pliki wspólnego środowiska danych ze źródła (BCDE, PW, Future) do miejsca docelowego
Zarządzaj informacjami o projekcie (PIM)
 • Administruj nieograniczoną liczbą projektów / programów / innych procesów pracy PIM
Możliwości
Dla menedżerów ds. projektu i programu, CIO, właścicieli / przedstawicieli właścicieli, EPCM, wykonawców
Produkt
BCDE Portfolio
Cena/użytkownik za rok
Od 360,00 USD
Przegląd

Obsługa inwestycji w portfele kapitałowe w nieograniczonych projektach i programach

Możliwości

Obejmuje możliwości BCDE Program oraz Project, a także elementy wymienione poniżej:

Zarządzaj komfortem użytkowania
 • Konfiguruj portlety, układy i widoki
Geonawigacja
 • Łącz plany projektu/majątku trwałego z projektami/majątkiem trwałym
Łącz
 • Łącz zawartość zewnętrzną w portlety
Cyfrowe podpisy internetowe
 • Rozszerzony audyt
Uwierzytelnianie dwupoziomowe
 • Rozszerzona ochrona
Interfejsy API
 • Programowa (REST API) kontrola operacji we wspólnym środowisku danych (CDE)
Zarządzaj informacjami o majątku trwałym
 • Administruj (nieograniczonymi) lokalizacjami i majątkiem trwałym
Zaawansowanie planowanie realizacji
 • Zarządzaj planami realizacji i twórz raporty
Możliwości
Dla właścicieli i ich wyznaczonych konsultantów, którzy zarządzają projektami CAPEX w sposób ciągły
CO NOWEGO

Zwiększ wydajność przy przekazaniu dzięki automatycznemu transferowi danych

Ogranicz opóźnienia i ryzyko przy transferze danych między wspólnymi środowiskami danych (CDE)
 • Zmniejsz ryzyko — wydajnie i bezpiecznie przesyłaj dużą liczbę dokumentów i ich danych z jednego serwera na drugi.
 • Oszczędzaj czas — brak ręcznych procesów obsługi i przekształcania danych.
 • Usprawnij realizację — obsługa bezpośrednich transferów między serwerami przy maksymalizacji prędkości i ograniczeniu wpływu na połączenie internetowe.

Wyjątkowo wydajne, ale proste rozwiązanie do zarządzania informacjami o projektach i majątku trwałym

BCDE zapewnia pojedynczą, bezpieczną lokalizację do udostępniania najnowszych dokumentów, modeli, rysunków i danych dotyczących projektu i majątku trwałego oraz zarządzania nimi. Zapewnia zgodność i spokój dzięki opcjom licencji, które można dostosować do potrzeb i budżetu.

BCDE PROJECT

Zarządzanie informacjami o projekcie

Wspólne środowisko danych wspierające realizację projektów opartych na metodologii BIM / ISO 19650. Zarządzaj wieloma typami plików dzięki kontroli wersji i historii audytu. Rejestruj i weryfikuj dokumentację, w tym modele BIM. Przeglądaj i zatwierdzaj dane. Wspieraj komunikację kontraktową aż do przekazania projektu.
BCDE PROGRAM

Poszerz swoje możliwości

Oprócz podstawowego BCDE istnieje szereg zintegrowanych funkcji zapewniających wsparcie operacyjne, które obejmują przeglądanie danych / modeli BIM oraz zarządzanie nimi, a także zapewnienie kontroli jakości projektu i programu oraz zgodności z przepisami.
BCDE PORTFOLIO

Zbuduj przewagę konkurencyjną

Korzystaj z aktualnych informacji o projektach, programie i majątku trwałym w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych w całym portfolio. Rozwiązanie to zapewnia zarządzanie i zgodność poprzez egzekwowanie stosowania standardów branżowych i organizacyjnych. Połącz dane w całym swoim ekosystemie, zapewniając pojedynczy obraz prawdy.

Po co czekać? Połącz się już dziś