BCDE Products


Wydajne rozwiązania do zarządzania informacjami cyfrowymi w chmurze

Przegląd

Należąca teraz do grupy Bentley Systems Inc. firma BCDE oferuje wysoce bezpieczne, a jednocześnie elastyczne środowisko Common Data Environment (CDE), zapewniające wydajne zarządzanie dokumentami i informacjami w chmurze dla projektów budowlanych i zbudowanych aktywów. Nasze oprogramowanie pomaga usprawnić zarządzanie informacjami cyfrowymi i kontrolę nad nimi w celu poprawy wyników finansowych na każdym etapie projektu i cyklu życia majątku trwałego.


Dobrze zarządzane informacje umożliwiają zespołom projektowym bardziej efektywną współpracę i działanie, a właścicielom zasobów dostęp do zaufanych danych w całym ich cyfrowym majątku.

W każdej chwili i w dowolnym miejscu

Niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, na placu budowy, czy w drodze, nasze oprogramowanie jest dostępne na różnych platformach i urządzeniach, zapewniając natychmiastowy dostęp do wszystkich najnowszych informacji, kiedy ich potrzebujesz.Poszerz swoje możliwości

Oprócz podstawowego BCDE istnieje szereg zintegrowanych modułów zapewniających wsparcie operacyjne. Obejmuje to przeglądanie danych/modeli BIM i zarządzanie nimi, zapewnienie jakości oraz zgodności na poziomie programu i projektu, projekty inwestycyjne i wydajne możliwości geograficzne do lokalizowania oraz łączenia zasobów i projektów z ich fizycznym miejscem na świecie.

Jedno rozwiązanie. Trzy drogi.


BCDE dostarcza gotowe, wstępnie skonfigurowane oprogramowanie dla pojedynczych projektów, a także w pełni
rozszerzalne rozwiązania platformowe odpowiednie do wdrożenia w całym przedsiębiorstwie.  BCDE Project BCDE Program BCDE Portfolio
Współpraca
CDE projektu szablonu ISO 19650
Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie
Przetwarzanie modelu i danych
Normalizuj rysunki 2D i modele 3D
Zaznaczenie  Zaznaczenie Zaznaczenie
Wyświetlanie i oznaczanie
Wyświetlaj modele 3D i oznaczaj/wyświetlaj rysunki 2D
 Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie
Pulpity i ważne informacje
Twórz raporty z zadań i wydajności projektu
 Zaznaczenie Zaznaczenie Zaznaczenie
Planowanie dostarczania informacji
Zarządzaj harmonogramami dokumentacji
 Zaznaczenie  Zaznaczenie Zaznaczenie
Procesy pracy
Przesyłanie i tranzyt procesów pracy ISO 19650
 Zaznaczenie  Zaznaczenie Zaznaczenie
Synchronizacja
Łatwe publikowanie plików CDE ze źródła (BCDE, PW,  Future) do miejsca docelowego
 Zaznaczenie  Zaznaczenie  Zaznaczenie
Zarządzanie PIM
Zarządzaj nieograniczonymi  projektami/programami/innymi przepływami pracy PIM
   Zaznaczenie  Zaznaczenie
Zarządzanie UX
Konfiguruj portlety, układy i widoki
     Zaznaczenie
GeoNavigate
Połącz zarysy projektu/majątku trwałego z projektami/majątkiem trwałym
     Zaznaczenie
Powiązanie
Powiąż treści zewnętrzne w portlety
     Zaznaczenie
Cyfrowe podpisy internetowe
Ulepszony audyt
     Zaznaczenie
Uwierzytelnianie dwupoziomowe
Ulepszona ochrona
     Zaznaczenie
API
Programowa (REST API) kontrola operacji CDE
     Zaznaczenie
Zarządzanie AIM
Zarządzaj (bez ograniczeń) lokalizacjami i aktywami
     Zaznaczenie
Zaawansowane planowanie dostaw
Zarządzaj planami dostaw i twórz dotyczące ich raporty
     Zaznaczenie
Projectwise

CO NOWEGO?

BCDE 7.4

Usprawnij dostarczanie informacji o projektach i zasobach dzięki kluczowym ulepszeniom portali BCDE, map i możliwości konfiguracji środowiska użytkownika

WIĘCEJ INFORMACJI
Callout_ist_28287590_RisingChart

BCDE Sync

Rozwiązanie Sync wydajnie i bezpiecznie przenosi większe dokumenty i ich dane z jednego serwera na drugi, pomagając wspierać procesy zarządzania informacjami, takie jak ISO 19650

WIĘCEJ INFORMACJI

Wydajność naszego oprogramowania

Tysiące współpracujących stron codziennie korzysta z BCDE w projektach na całym świecie, od projektów pojedynczych budynków po złożone programy infrastrukturalne i od cyfrowych bliźniaków po kompletne cyfrowe posiadłości.


Dowiedz się więcej

Zarezerwuj wersję demo