• gINT

  Odkryj co znajduje się pod ziemią

Jan De Nul NUV | Rozbudowa Kanału Panamskiego | Panama

Oprogramowanie geotechniczne i geośrodowiskowe

Zwiększ produktywność dzięki scentralizowanemu zarządzaniu danymi i raportowaniu w zakresie podziemnych projektów geotechnicznych. Usprawniaj procesy za pomocą dostępnych, interoperacyjnych danych w celu tworzenia raportów na temat obiektów podziemnych uwzględniających gleby, dzienniki odwiertów, testy laboratoryjne itp.

Produkty
 • stub_TS_137424341_CoreSamples_L
  gINT Professional
  Raportowanie i zarządzanie danymi o obiektach podziemnych przy pomocy raportów zawierających elementy graficzne, zdjęcia, wykresy, mapy i inne.
 • stub-LEAP_geotech_iSt_48315300_XL_borehole-for-concrete-testing
  gINT Professional Plus
  Tworzenie niestandardowych raportów o obiektach podziemnych i wydajne zarządzanie danymi wielu projektów dzięki kompleksowemu oprogramowaniu geotechnicznemu.
 • Stub_ist_21252847_UndergroundSoil_2XL
  gINT Logs
  Zarządzanie dziennikami odwiertów i studni dla praktycznie dowolnego rodzaju obiektów podziemnych – środowiskowych, geofizycznych, naftowych, kopalnianych i innych.
 • gINT Collector
  gINT Collector
  Low reusability of data, errors in multiple entry points, and time delays in inputs cause frustration and additional costs. Drive efficiencies on your geotechnical data journey with centralized data management and reporting with interoperable data.