• Hevacomp

    Realizuj wysoce wydajne budynki w Wielkiej Brytanii

Oprogramowanie do analizy energetycznej budynku

Twórz wydajne energetycznie budynki poprzez dokładne prognozowanie rzeczywistej wydajności. Przeprowadzaj analizy energetyczne budynku za pomocą EnergyPlus – jednego ze standardowych w branży silników do symulacji. Włączaj wymagane kontrole zgodności i dokumentację wymaganą w Wielkiej Brytanii za pomocą oprogramowania Hevacomp.

Produkty