OpenCities Map

Przekształcaj niejednorodne dane w uporządkowane informacje i mapy

Uaktualnij swoje narzędzie CAD za pomocą przestrzennych procesów pracy.

Możliwości modelowania inżynierskiego w środowisku przestrzennym

Dokumentuj swój majątek trwały 2D i 3D oraz zarządzaj nim w łatwiejszy i bardziej opłacalny sposób.

Produkt

Cena: licencja Perpetual (wieczysta)

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje o cenach w swoim regionie.

Cena: SELECT

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje o cenach w swoim regionie.

Możliwości

Korzyści

Produkt
OpenCities Map PowerView
Cena: licencja Perpetual (wieczysta)

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje o cenach w swoim regionie.

Już od 2404 USD (jednorazowo)
Cena: SELECT

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje o cenach w swoim regionie.

Już od 482 USD (rocznie)
Możliwości
  • Przestrzenna baza danych tylko do odczytu
  • Podstawowe 2D
Korzyści

Zapewnia możliwości projektowania 2D do tworzenia i konserwacji danych przestrzennych o jakości inżynierskiej.

Produkt
OpenCities Map Advanced
Cena: licencja Perpetual (wieczysta)

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje o cenach w swoim regionie.

Już od 5983 USD (jednorazowo)
Cena: SELECT

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje o cenach w swoim regionie.

Już od 1198 USD (rocznie)
Możliwości
  • Przestrzenna baza danych do odczytu/zapisu
  • Analiza tematyczna i przestrzenna
Korzyści

Wzbogacaj oparte na oprogramowaniu CAD procesy pracy w zakresie mapowania, rozszerzając możliwości MicroStation o modelowanie oparte na cechach i obsługę płynnego utrwalania informacji w przestrzennych bazach danych.

Produkt
OpenCities Map Ultimate
Cena: licencja Perpetual (wieczysta)

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje o cenach w swoim regionie.

Od 11 198 USD (jednorazowo)
Cena: SELECT

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje o cenach w swoim regionie.

Już od 2240 USD (rocznie)
Możliwości
  • Edycja 3D i modelowanie brył
  • Edycja danych modelowania rzeczywistości
Korzyści

Zapewnia wydajne możliwości modelowania 3D do dokumentowania i modelowania majątku trwałego w środowisku przestrzennym.

Usprawnij swoje procesy pracy w zakresie mapowania

INTEROPERACYJNOŚĆ

Łącz dane z wielu źródeł i formatów

Połącz dane inżynierskie, przestrzenne i modelowania rzeczywistości z kontekstem, usprawnij procesy pracy, upraszczaj podejmowanie decyzji i zapewnij wydajną realizację projektów. Integruj wiele typów danych (projekty inżynierskie CAD, BIM, dane pomiarowe, dane GIS i modelowania rzeczywistości) z szeregu źródeł.
Computer screenshot OpenCities Map Ultimate with federate data from multiple sources and formats
POJEDYNCZE ŹRÓDŁO PRAWDY

Dostęp z możliwością zapisu i odczytu do wszystkich głównych przestrzennych baz danych

Produkty OpenCities Map bezproblemowo i intuicyjnie integrują się z najpopularniejszymi przestrzennymi bazami danych, w tym Oracle Spatial, SQL Server Spatial, PostgreSQL (PostGIS) i Esri (FGBD, ArcGIS Server i online). Ustanowienie pojedynczego źródła prawdy dla całego zestawu danych 2D i 3D zapewnia gwarantowaną aktualność danych wszystkim potrzebującym dostępu.
Computer screenshot OpenCities Map is able to natively read and write your city assets saved in ArcGIS Server or ArcGIS Online
WYDAJNOŚĆ

Zorientowane na cechy i konfigurowalne metody pozycjonowania

Egzekwuj standardy procesu projektowania, stosując metody pozycjonowania zgodne z regułami biznesowymi i umieszczaj właściwy obiekt we właściwym miejscu, unikając błędów. Przykładowo – możesz dopilnować, że podczas umieszczania rury użytkownik będzie mógł podłączać tylko prawidłowe zasoby, takie jak zawory lub przyłącza.
Computer screenshot OpenCities Map PowerView enables customizable feature-oriented placement methods
PRZYŚPIESZ SWOJĄ CYFROWĄ DOJRZAŁOŚĆ

Konwersja CAD – dane przestrzenne

Organizacje często próbują mapować swój majątek trwały za pomocą tradycyjnych rysunków CAD, którym brakuje dostosowanych do kontekstu metod pozycjonowania oraz możliwości dodawania informacji semantycznych. Produkty OpenCities Map nie tylko wypełniają te luki, ale także umożliwiają automatyzację konwersji rysunków CAD na elementy przestrzenne, dzięki czemu można je przesyłać do przestrzennych bazy danych.
Computer screenshot from CAD files to a feature-based mapping
MAKSYMALNA PERSONALIZACJA

Przestrzenna platforma SDK

Eksperci w dziedzinie rozwoju oprogramowania mogą stworzyć własną, niestandardową aplikację GIS w celu zaspokojenia swoich unikalnych potrzeb. OpenCities Map zapewnia bazową funkcjonalność przestrzenną i łączność z bazą danych do tworzenia niestandardowych rozwiązań GIS.