OpenCities Planner

Usprawnij proces decyzyjny na podstawie bardziej czytelnych informacji

Podejmuj lepsze decyzje dotyczące planowania i operacji, łącząc wszystkie dane w otwartego cyfrowego bliźniaka

Uzyskaj 360-stopniowy wgląd w swoje dane za pomocą cyfrowego bliźniaka

Zapewnij swoim zespołom cyfrowego bliźniaka swojego majątku trwałego, aby ułatwić podejmowanie decyzji na podstawie wszystkich istotnych danych, w dowolnym miejscu

Z łatwością łącz silosy danych, aby stworzyć żywego cyfrowego bliźniaka

Zbuduj swojego cyfrowego bliźniaka na podstawie istniejących danych inżynierskich, przestrzennych i korporacyjnych

Modele CAD i BIM

Włącz modele CAD i BIM do swojego cyfrowego bliźniaka.


Dane przestrzenne

Połącz dane GIS i mapy w celu uzyskania precyzyjnego kontekstu przestrzennego.


Informacje korporacyjne

Połącz wszelkie inne dane, takie jak planowanie projektu i informacje operacyjne.


OpenCities Planner
ZOBACZ DANE W KONTEKŚCIE RZECZYWISTEGO ŚWIATA 3D

Uzyskaj nowy wgląd w dane dotyczące planowania i operacji

Wizualizuj obrazy 3D

Zintegruj precyzyjne siatki rzeczywistości 3D i dane chmury punktów.


Integruj CityGML

Wizualizuj geometrię i dane semantyczne CityGML.


Sporządzaj wizualizacje

Twórz, wizualizuj i analizuj scenariusze za pomocą cyfrowego bliźniaka 3D.


OpenCities Planner
ANGAŻUJ INTERESARIUSZY, GDZIEKOLWIEK SIĘ ZNAJDUJĄ

Przyśpieszaj i rozszerzaj zakres informacji zwrotnych i zatwierdzeń

Uzyskaj dostęp w dowolnym miejscu

Korzystaj z urządzeń mobilnych, tabletów, komputerów stacjonarnych i urządzeń VR/AR, a także z dużych ekranów dotykowych.


Uzyskuj nowe pomysły za pomocą crowdsourcingu

Umożliw interesariuszom przekazywanie opinii za pośrednictwem ankiet i pinezek.


Buduj i wizualizuj plany

Twórz plany urbanistyczne 3D, które można łatwo udostępniać celem lepszej komunikacji.


OpenCities Planner

iTwin

Obsługiwane przez iTwin

Rozwiązanie iTwin umożliwia wizualizację informacji budowlanych na żywo w 2D, 3D i 4D oraz zarządzanie nimi, pozwalając na śledzenie postępu projektu oraz podejmowanie lepszych i szybszych decyzji w oparciu o dane.