• OpenWindPower

  Pionierskie rozwiązania w dziedzinie wykorzystania morskiej energii wiatrowej

Oprogramowanie do analizy i projektowania konstrukcji dla morskich farm wiatrowych

Poznaj alternatywne rozwiązania projektowe, aby budować bezpieczne i ekonomiczne przybrzeżne farmy wiatrowe z pływającymi i stałymi platformami. Zaoszczędź czas dzięki zautomatyzowanym funkcjom określania reakcji na obciążenia środowiskowe i mechaniczne dla stałych fundamentów. Usprawnij procesy pracy na pływających platformach, szybko określając obciążenie hydrodynamiczne, aerodynamiczne i konstrukcyjne. Usprawnij proces projektowania dla modelowania konstrukcyjnego stałych i pływających platform dzięki zaawansowanym funkcjom interoperacyjności.
Produkty
 • stub_windturbine_290x162
  SACS Wind Turbine
  Badanie opcji projektowych, zrozumienie zachowania i dokładne przewidywanie wydajności konstrukcji morskich platform elektrowni wiatrowych.
 • Offshore Wind
  OpenWindPower Floating Platform
  Badaj opcje projektowe, zrozum zachowanie i precyzyjnie prognozuj wydajność konstrukcji morskich farm wiatrowych z pływającymi platformami.