AssetWise ALIM

Podstawa Twojego cyfrowego bliźniaka

Zarządzaj, kontroluj i ufaj wszystkim swoim informacjom przez cały cykl życia majątku trwałego

Zarządzaj, kontroluj i ufaj swoim informacjom przez cały cykl życia majątku trwałego

Nieustanne zapewnienie dokładności i dostępności informacji 

ŁĄCZENIE INFORMACJI, LUDZI I PROCESÓW

Zarządzanie zmianami i konfiguracją

Audyty informacji

Rejestruj, śledź i sprawdzaj wpływ zmian za pomocą solidnego zapisu kontrolnego dla strukturyzowanych i niestrukturyzowanych informacji w całej organizacji.


Zarządzanie zmianą

Identyfikuj brakujące lub nieprawidłowe dane dowolnego typu i kieruj procesami pracy, żeby je szybko aktualizować. Zarządzaj konfiguracjami i upewnij się, że są zgodne z wymaganiami. 


Agregacja danych i dopasowywanie znaczników

Łacz podstawowe informacje inżynierskie i o majątku trwałym, dopasuj rejestry znaczników z różnych systemów.

REALISTYCZNA WIZUALIZACJA

Integracja cyfrowego bliźniaka

Działaj w ramach cyfrowego bliźniaka

Uzyskaj łatwy dostęp i wizualizuj informacje w celu zdalnej współpracy, szkoleń, symulacji, zapoznawania się, wprowadzania na stanowisko, pozwolenia na pracę oraz procedury odłączania/znakowania. Wizualizuj lokalizacje i monitoruj stan majątku trwałego.


Realistyczna wizualizacja

Przejdź na wizualizację, włączając modele 1D, 2D i 3D do widoku portalu internetowego, żeby wszyscy mogli je zobaczyć.  Podejmij działania na podstawie cyfrowego bliźniaka.


Połączone środowisko

Połącz informacje o majątku trwałym z modelami, danymi Internetu rzeczy, informacjami geoprzestrzennymi i informacjami projektowymi w celu uzyskania pełnego obrazu całego majątku trwałego w kontekście.

DOKŁADNY, NIEZAWODNY, AKTUALNY

Walidacja danych

Czyszczenie danych

Weryfikuj dane pod kątem określonych specyfikacji, żeby zapewnić kompletność, dokładność oraz spójność danych.


Porównanie źródeł

Porównuj dane z różnych silosów i rozwiązuj wszelkie problemy, zapewniając pojedyncze źródło wiarygodnych informacji.


Spójność danych

Zapewnij dokładność i aktualność danych w całym cyklu życia. Zidentyfikuj i zachowaj kontekst informacji i ich powiązań.