AssetWise Inspections

Usprawnij inspekcje mostów tak, żeby były szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze

Usprawnij proces inspekcji mostów

Inspektorzy mostów muszą szybko, wydajnie i bezpiecznie zbierać i analizować szeroki zakres danych oraz zarządzać nimi w celu poprawy i utrzymywania kondycji swojego infrastrukturalnego majątku trwałego.

Oprogramowanie AssetWise Inspections pozwala na szybkie rejestrowanie i analizę danych w terenie lub z biura, oraz na zarządzanie nimi, umożliwiając organizacjom podejmowanie lepszych decyzji i zapewniając bezpieczeństwo oraz niezawodność infrastrukturalnego majątku trwałego. Aplikacja ta również ułatwia spełnianie wynikających z przepisów wymogów, dotyczących składania sprawozdań.

Lepsze inspekcje mostów

ELASTYCZNOŚĆ

Optymalizuj i dostosuj się

Optymalizuj inspekcje mostów i powiązanego majątku trwałego dzięki naszemu wysoce konfigurowalnemu rozwiązaniu, mając pewność, że można je dostosować się do zmieniających się wymagań bez konieczności czasochłonnej i kosztownej adaptacji.
Flexible
INTEROPERACYJNOŚĆ DANYCH

Rozszerz i połącz

Szybko łącz dane z inspekcji z wielu systemów i w różnych formatach celem zapewnienia całościowego wglądu w wiarygodne informacje o majątku trwałym, niezależnie od czasu i miejsca.
Data
RZECZYWISTOŚĆ

Zanurz się

Przy użyciu rzeczywistości mieszanej uzyskanej za pomocą Microsoft HoloLens 2, przeprowadzaj inspekcje cyfrowego bliźniaka swojego majątku trwałego w zaciszu własnego domu lub biura, ograniczając ryzyko i oszczędzając do 40% całkowitych kosztów.
Immerse
ZGODNOŚĆ

ZACHOWAJ ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Przyśpieszaj przygotowywanie i zapewniaj terminową realizację wynikających z przepisów wymagań dotyczących składania sprawozdań, w tym do instytucji FHWA, SNBI, NBI i NBE (Stany Zjednoczone).
Compliance

Chcesz dowiedzieć się więcej?