AssetWise Linear Network Management

Zarządzaj złożonymi wymaganiami sieci transportowej

Twoje wiarygodne źródło informacji o sieci

Agencje drogowe wykorzystują i zarządzają dużą ilością informacji o majątku trwałym i sieci, często pochodzących z odmiennych źródeł. AssetWise zapewnia zarządzanie siecią liniową, usługi odniesienia liniowego oraz możliwości wspomagania decyzji w celu wsparcia zarządzania złożonymi sieciami transportowymi. To pojedyncze źródło prawdy w zakresie informacji o majątku trwałym w całej sieci drogowej umożliwia podejmowanie bardziej świadomych decyzji, poprawę bezpieczeństwa, obniżenie kosztów konserwacji i zapewnienie zgodności z przepisami.

Pracuj efektywniej w celu optymalizacji eksploatacji i konserwacji

Zarządzaj

Dokładne informacje

Zarządzaj złożonymi informacjami o liniowej sieci drogowej, w tym konstrukcyjnym majątkiem trwałym oraz zdarzeniami celem usprawnienia podejmowania decyzji i eksploatacji.
Information
LOKALIZUJ

Informacje dostępne przestrzennie

Modeluj informacje o majątku trwałym i zarządzaj nimi za pomocą przestrzennej edycji sieci i możliwości dynamicznej segmentacji, zapewniając spójność danych, optymalizując zasoby i zmniejszając koszty konserwacji.
Asset Information
Wizualizuj

Inteligentne informacje

Twórz i utrzymuj dokładny model sieci, żeby odzwierciedlić bieżące zmiany zachodzące podczas budowy, ulepszania i konserwacji, a także wizualnie wyświetlaj powiązane informacje o majątku trwałym celem ułatwienia podejmowania decyzji.
Intteligent
ZGODNOŚĆ

ZACHOWAJ ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Usprawnij wyodrębnianie i analizę danych w celu spełnienia wynikających z przepisów transportowych i drogowych wymogów dotyczących składania sprawozdań, np. poprzez system monitorowania wydajności autostrad (HPMS), zapewniając terminowe i dokładne raporty.
Compliance

Chcesz dowiedzieć się więcej?