• OpenBridge Modeler

  Lepsze mosty od początku do końca

FINLEY Engineering Group, Inc. | Palmetto Section 5 | Miami, Floryda

Oprogramowanie do modelowania 3D mostów

Opracuj inteligentne modele 3D mostów w kontekście ogólnego projektu transportowego.

Używaj OpenBridge Modeler do szybkiego i wielokrotnego projektowania obliczeniowego. Skaluj projekt w oparciu o teren, drogi, rampy dojazdowe i powiązaną infrastrukturę, bezpośrednio wykorzystując aplikacje firmy Bentley do projektów inżynierii lądowej. Ożywiaj projekty i rozszerzaj wizualizacje realistycznymi renderingami. Minimalizuj kosztowne opóźnienia w pracach budowlanych za pomocą symulacji ruchu drogowego i budowy. Kontroluj koszty, wykorzystując narzędzia do wykrywania kolizji w celu zmniejszenia problemów z kolizjami przed rozpoczęciem budowy.

Czytaj więcej +
  • Capture Roadway Geometry and Topography
  • OpenBridge Modeler ProConcrete Parametric Footing Reinforcement
  • Coordinate Multi-discipline Bridge Teams
  • Design and model bridges
  • Generate bridge project deliverables
  • Interoperate with Bridge Analysis Applications
  • Interoperate with Detailing Applications
  • Manage Bridge Project Changes
  • Perform Bridge Clash Detection
  • Publish i-models
  • Capture Roadway Geometry and Topography
  • OpenBridge Modeler ProConcrete Parametric Footing Reinforcement
  • Coordinate Multi-discipline Bridge Teams
  • Design and model bridges
  • Generate bridge project deliverables
  • Interoperate with Bridge Analysis Applications
  • Interoperate with Detailing Applications
  • Manage Bridge Project Changes
  • Perform Bridge Clash Detection
  • Publish i-models
Możliwości
 • Rejestrowanie topografii i geometrii dróg

  • Ponownie wykorzystuj dane uzyskane bezpośrednio z aplikacji do projektowania dróg firmy Bentley, takich jak GEOPAK, Bentley InRoads czy MXROAD; importuj informacje o drogach i dane o gruncie z plików LandXML.
 • Koordynacja wielobranżowych zespołów ds. mostów

  • Dokonuj wymiany informacji dotyczących projektu, takich jak geometria mostu, materiały, obciążenia, układ cięgien sprężających i zbrojenia miękkiego w celu ułatwienia procesu decyzyjnego. Usprawnij zarządzanie treściami inżynierskimi dzięki współpracy w czasie rzeczywistym oraz udostępniaj, ponownie wykorzystuj i modyfikuj dane w trakcie cyklu życia mostu w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów projektowych i problemów budowlanych.
 • Projektowanie i modelowanie mostów

  • Przyspiesz projektowanie mostów dzięki stosowaniu innowacyjnych, wizualnych procesów szybko generujących potrzebne informacje z licznych branż w celu podejmowania decyzji inżynierskich. Wykorzystuj efektywność wymiany danych, aby wizualnie określić, w jaki sposób most może wpłynąć na istniejące i proponowane elementy projektu.
 • Generowanie dokumentacji projektów mostowych

  • Generuj szczegółowe raporty. Twórz modele 3D i rysunki 2D: przekroje, widoki i rzuty.
 • Współpraca pomiędzy aplikacjami do analizy mostów

  • Dokonaj integracji z LEAP Bridge i RM Bridge w celu wykonania analizy i weryfikacji zgodności z branżowymi normami projektowymi.
 • Współpraca z aplikacjami detalującymi

  • Opracowywuj szczegółowe projekty konstrukcji żelbetowych, w tym rysunki warsztatowe i zestawienie dzięki połączeniu z ProStructures.
 • Zarządzanie zmianami w projektach mostowych

  • Reaguj na zmiany projektu poprzez prostą aktualizację inteligentnego modelu mostu i wykorzystanie wbudowanych parametrycznych relacji między elementami mostu.
 • Przeprowadzanie wykrywania kolizji w mostach

  • Ograniczaj ryzyko przez wykonywanie analizy konfliktów konstrukcji mostu z istniejącą infrastrukturą, aby zaoszczędzić czas, wyeliminować błędy wykonawcze i zmniejszyć koszty projektu. Przeglądaj kolizje w 3D lub w formie tabeli. Wykrywaj kolizje stali zbrojeniowej z innymi elementami osadzonymi w betonie. Sprawdzaj, czy zostały zachowane wymagane minimalne odstępy między przyległymi konstrukcjami i drogami.
 • Publikowanie i-modeli

  • Dokonuj wymiany modeli i informacji projektowych przy użyciu i-modeli. Dzięki i-modelom możliwe jest wdrożenie unikalnych i wydajnych procesów pracy w zakresie udostępniania informacji, dystrybucji i przeglądania projektów. Procesy te mogą być jeszcze bardziej usprawnione przy użyciu ProjectWise oraz innych produktów i usług wykorzystujących możliwości i-modeli.
 • Projektowanie dzięki prawdziwemu modelowaniu parametrycznemu 3D

  • Opracuj nawet najbardziej złożone modele projektowe dzięki szerokiej gamie narzędzi do modelowania projektowego, uwzględniając modelowanie powierzchni, siatek, elementów i brył. Zbuduj funkcjonalne komponenty parametryczne ze zdefiniowanymi wcześniej wariantami, aby łatwo wyszukać i zarządzać wieloma podobnymi komponentami. Użyj narzędzi do ekstrakcji rysunków, które automatycznie umieszczają rysunki w obrębie modeli w celu poprawy przejrzystości i usprawnienia obiegu dokumentów.
Shopping cart
Buy OpenBridge Modeler Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Italferr
Italferr Going Digital with Bentley
A EUR 202 million bridge design project was to design a replacement for a collapsed bridge in only three months, incorporating a simple design that included new safety standards on the same footprint as the previous bridge.
READ MORE
OpenBridge Modeler PS Elements
The Iowa DOT Use of BIM
The era of 2D paper plans for roads and bridges may be coming to an end. Read how the IDOT used a major interstate project as a pilot project for using BIM in design.
READ MORE