• Projektowanie budynków

    Pomaga użytkownikowi od etapu projektu koncepcyjnego po etap budowy

Robin Partington & Partners | Park House | Londyn, Wielka Brytania

Oprogramowanie do projektowania budynków

Wspiera proces projektowania i dokumentowania budynku przez wszystkie etapy projektu — od projektu koncepcyjnego i dokumentacji po koordynację i budowę. Wykorzystywany przez wiodące światowe firmy, od konwencjonalnych projektów po najbardziej inspirujące budynki naszych czasów. Oprogramowanie firmy Bentley do projektowania i analizy budynków pozwala na stawianie wysoce wydajnych, zrównoważonych i wolnych od błędów budynków zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu.
Produkty