• Projektowanie budowlane

  Projektowanie bez barier

Oprogramowanie do projektowania budowlanego

Użyj najbardziej kompleksowych aplikacji do modelowania 3D, projektowania i analizy do projektów transportowych, zagospodarowana terenu i projektów budowlanych. Dowiedz się, dlaczego większość amerykańskich departamentów transportu, Federalna Administracja do Spraw Autostrad, władze transportu państwowego, kolei i tranzytu oraz globalne firmy inżynierskie wybrały nasze oprogramowanie do budowy dróg, kolei, zagospodarowywania terenu oraz inżynierii lądowej i wodnej. Nasze aplikacje można wykorzystywać od początku do końca w projektach konstrukcyjnych, budowlanych, eksploatacyjnych, konserwacyjnych i usprawniających.
Produkty
 • OpenRail ConceptStation
  OpenRail ConceptStation
  Twórz koncepcyjne projekty linii kolejowych obejmujące geometrię torów, elektryfikację, tunele i mosty, umożliwiające ocenę większej liczby opcji na etapie planowania i projektowania przed złożeniem oferty. Projektuj wydajniej, identyfikuj pozycje wysokiego ryzyka i ograniczaj koszty.
 • OpenRail Designer
  OpenRail Designer
  OpenRail Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for streamlined project delivery of rail network assets. This environment unifies design and construction from concept through commissioning and completion.
 • OpenRail Overhead Line Designer
  OpenRail Overhead Line Designer
  Wprowadzenie technologii 3D do świata systemów sieci trakcyjnych, usprawnianie procesów pracy poza tradycyjne planowanie produkcji w celu opracowania cyfrowych bliźniaków z informacjami o majątku trwałym na temat całego cyklu życia.
 • stub_OpenRoadsConcept
  OpenRoads ConceptStation
  Tworzenie koncepcyjnych projektów dróg i mostów w celu oceny większej liczby opcji w trakcie planowania i etapu poprzedzającego przedstawienie oferty. Bardziej wydajne projektowanie, identyfikowanie pozycji wysokiego ryzyka i minimalizacja kosztów.
 • SLC_Road_Stub_290x163_0516
  OpenRoads Designer
  OpenRoads Designer to kompleksowa i w pełni funkcjonalna aplikacja przeznaczona do dokonywania pomiarów oraz projektowania dróg, odwodnień i instalacji podziemnych, która zastępuje wszystkie funkcje oferowane wcześniej w programach InRoads, GEOPAK, MX i PowerCivil.
 • Stub_ist_57009148_EngineersTablet_3XL
  OpenRoads Navigator
  Uzyskanie lepszego wglądu w dane projektowe w kontekście modeli 3D pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w trakcie cyklu życia, w biurze, w terenie czy na placu budowy.
 • OpenSite Designer
  OpenSite Designer
  OpenSite Designer to kompleksowa aplikacja do błyskawicznego modelowania i analizy projektów terenu, która obejmuje wszystkie możliwości oferowane wcześniej przez Bentley PowerCivil, GEOPAK Site, InRoads Site, MXSite i Bentley topoGRAPH.
 • SIgnCAD
  SignCAD
  Szybsze projektowanie dokładnego oznakowania drogowego
 • SignTRACK
  SignTRACK
  Automatyzacja inwentaryzacji, konserwacji i produkcji znaków drogowych
 • SignCAD Cone Zone
  ConeZONE
  Szybsze projektowanie bezpieczniejszych stref roboczych