OpenRoads Designer

Wszechstronne możliwości szczegółowego projektowania dróg w jednej aplikacji

Główna ulica lub autostrada – kompleksowe projekty drogowe

OpenRoads Designer zawiera wszystko, czego potrzebujesz do dokumentacji projektowej i budowlanej, pomiarów, projektowania i analizy kanalizacji burzowej, wizualizacji, geotechniki, zbrojenia terenu, i wiele więcej.

Nie pracujesz w odosobnieniu i Twoje oprogramowanie również nie powinno

Od integracji istniejących rzeczywistych warunków po współpracę z innymi partnerami projektu, OpenRoads, dzięki podejściu opartemu na modelach, ułatwia pracę z różnymi typami danych, z innymi branżami i rozproszonymi zespołami.


Wszystko jest kwestią szczegółów

Skróć czas projektowania autostrad dzięki kompletnemu zestawowi narzędzi do pomiarów, odwodnienia, zbrojenia terenu i szczegółowego projektowania dróg w jednej aplikacji.


2D, 3D, a nawet więcej

Niezależnie od tego, czy chcesz tworzyć tradycyjną dokumentację 2D, przejść do modelowania 3D, wspierać transformację cyfrową, lub osiągnąć wszystkie te cele, OpenRoads to jedyny właściwy wybór w przypadku projektowania dróg.

OpenRoads Detail Designers

Zacznij od rzeczywistych danych

Twórz dokładne projekty 3D z odniesieniami geograficznymi i kontekstem świata rzeczywistego dzięki bezproblemowej integracji danych modelowania rzeczywistości i informacji projektowych.
OpenRoads Designer Real Data

Modeluj i analizuj teren

Twórz inteligentne modele zawierające nie tylko dane o terenie, ale także cechy drogi lub parceli. Możesz ich użyć do wizualnego rozróżnienia konstrukcji, wyglądu i symboliki w projekcie.
OpenRoads Designer Model

Twórz poziome i pionowe ustawienia

Korzystaj z możliwości geometrii współrzędnych zorientowanych na obiekt i projektowania ustawień, które zapewniają inteligentną aktualizację podczas szybkiego tworzenia precyzyjnych ustawień w poziomie i w pionie. Użyj profili ukształtowania terenu w celu wyświetlenia informacji o powierzchni, a także pionowych ustawień połączonych z ustawieniami poziomymi.
OpenRoads Designer Vertical Alignement

Twórz profile i przekroje

Twórz profile i przekroje z dowolnego miejsca w projekcie. Zobacz aktualizacje w czasie rzeczywistym, kiedy projekt jest modyfikowany za pomocą dynamicznych przekrojów. Możesz obserwować zmiany podłoża, odzwierciedlające wprowadzane modyfikacje. Uwzględnij cechy powierzchni, komponenty korytarza i notacje, takie jak granice konstrukcyjne lub stacje.
OpenRoads Designer CrossSection

Projektuj i analizuj korytarze

Korzystaj z realistycznych możliwości modelowania korytarzy, które obsługują złożone wymagania modelowania i federacji plików wynikające z metodologii BIM na poziomie 2 i wyższym. Usprawnij kompleksowy rozwój każdego aspektu drogi w jednej parametrycznej prezentacji. Możesz szybko poruszać się po korytarzu w kontrolowanych odstępach, oglądając i dynamicznie projektując wszystkie elementy drogi.
OpenRoads Designer Corridors

Płynnie projektuj odwodnienie

Od tworzenia modeli na podstawie danych 2D i danych zewnętrznych, przez hydraulikę i hydrologię w stanie ustalonym i nieustalonym, aż po BIM i tworzenie planów – możesz skrócić czas projektowania dzięki kompletnemu zestawowi narzędzi w jednej aplikacji.
OpenRoads Designer Drainage

Widzieć znaczy wierzyć

Przyśpiesz proces zatwierdzania. Twórz realistyczne wizualizacje, żeby pomóc klientom w podejmowaniu świadomych decyzji podczas całego projektu bez dodatkowych opłat, oprogramowania ani specjalistów.
OpenRoads Designer Seeing is Believing

Zautomatyzuj tworzenie rysunków

Zautomatyzuj produkcję spójnych dla całego projektu i wysokiej jakości rysunków, w tym wielobranżowych zestawów dokumentacji. Uzyskaj podgląd projektu na żywo w orientacji arkusza. Wraz z wprowadzanymi modyfikacjami projektu zmienią się również arkusze. Wprowadź zmiany bezpośrednio w modelu projektowym, a aplikacja zaktualizuje arkusze.
OpenRoads Designer Automate

Przetestuj, korzystając z naszego 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego