• SignTRACK

  Automatyzacja inwentaryzacji, konserwacji i produkcji znaków drogowych

SignTRACK

Znaki drogowe nie są tylko standardowym transportowym majatkiem trwałym. Są kluczowym elementem bezpieczeństwa publicznego. Do tej pory za zarządzanie znakami drogowymi w arkuszach kalkulacyjnych odpowiedzialne były agencje transportowe, przez co w arkusze mogły zawierać nieprecyzyjne dane, a znaki w złym stanie mogły zostać przeoczone. Firma SignTRACK wprowadziła rozwiązanie w chmurze do zarządzania znakami, które umożliwia inwentaryzację w czasie rzeczywistym, śledzenie wszystkich działań i danych dotyczących aktualnych warunków, które mają kluczowe znaczenie dla wydajności działalności agencji i bezpieczeństwa jej społeczności.

Oprogramowanie SignsTRACK umożliwia prowadzenie rejestru ważnych dokumentacji historycznych, w tym dotyczących wykonanych prac wraz z datami i dokumentacją fotograficzną. Inwentaryzacja rozpoczyna się na etapie projektowania, co minimalizuje potrzebę dodatkowego zbierania danych w terenie i eliminuje konieczność zbędnego wprowadzania niepotrzebnych danych. Wszystko, co wiadomo na temat znaku, jest wprowadzane na samym początku etapu projektowania. W terenie wystarczy dodać zdjęcie i datę instalacji. Aktualizacje można przeprowadzać w czasie rzeczywistym podczas pracy w terenie na tabletach z systemem iOS lub Android. Dzięki dostępowi online i offline dane można przeglądać z biura lub w terenie.

Czytaj więcej +
Możliwości
 • Automatyzacja inwentaryzacji znaków w terenie

  • Przechowuj całą inwentaryzację znaków i historię prac, w tym czas kiedy znaki zostały zainstalowane i za każdym razem kiedy były wymieniane lub zmieniane. Wyświetlaj wiele obrazów w celu dokumentacji warunków terenowych i konfiguracji montażu, takich jak wiele znaków na jednej konstrukcji.
 • Automatyzacja inspekcji znaków w terenie

  • Zobacz aktualny stan oznakowania w sieci drogowej, w tym ocenę odblaskowości. Twórz dokumentacje stanu w czasie i szybko usuwaj niebezpieczne warunki, aby zmniejszyć odpowiedzialność.
 • Automatyzacja konserwacji znaków w terenie

  • Oznacz w czasie prace konserwacyjne dotyczące znaków i generuj raporty wymiany w oparciu o obliczenia dotyczące okresu eksploatacji. Czynności te mogą być powiązane z kodami kont do rozliczeń i generowaniem raportów okresowych. Śledź postępy w realizacji zleceń pracy i prowadź pełną historię, uwzględniając zmiany w czasie.
 • Generowanie raportów

  • Generuj raporty dotyczące dowolnej kombinacji atrybutów za pomocą prostego interfejsu opartego na przeglądarce. Raporty mogą być generowane na podstawie bieżącej inwentaryzacji znaków oraz historii znaków. Raporty z inwentaryzacji w terenie mogą zawierać obrazy.
 • Wizualizacja danych

  • Łatwo wizualizuj oznakowania terenowe za pomocą interfejsu mapy. Wyszukuj i wyświetlaj lokalizację, stan oraz czynności konserwacyjne dla każdego majątku trwałego na mapie, aby uzyskać lepszy wgląd. Szczegóły dotyczące każdego znaku obejmują lokalizację, fizyczne położenie, szczegóły znaku i szczegóły wsparcia technicznego.
SIgnCAD
SignCAD
Design accurate transportation signage in minutes.

Learn More
SignCAD Cone Zone
ConeZONE
Design safer work zones in minutes instead of hours
Learn More