• Budowa

    Planuj i realizuj lepsze projekty

Oprogramowanie do zarządzania budową

Konstruuj wydajniej, zwiększając widoczność, przejrzystość, przewidywalność i produktywność projektów budowlanych. Rozpocznij budowę na podstawie lepszej dokumentacji. Usprawnij planowanie wstępne metodą WorkFace, automatyzując proces tworzenia pakietów roboczych. Planuj pracę wydajniej, koordynując szczegóły projektu z zadaniami budowlanymi. Zarządzaj dokumentami i kosztami projektu w rozproszonych zespołach dzięki dostępowi do sieci 24/7. Możesz sprostać wyzwaniom dzisiejszych projektów budowlanych, korzystając z oprogramowania budowlanego firmy Bentley.

Dowiedz się, w jaki sposób kierownicy budowy, biura projektowe i właściciele-operatorzy realizują lepsze projekty, korzystając z rozwiązań budowlanych firmy Bentley.

Czytaj więcej +
Produkty