SYNCHRO Control

Zobacz pełen obraz

Wszystkie dane projektowe, analizy i informacje na jednej platformie, dzięki czemu możesz szybciej osiągnąć cele projektu.

Najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami budowlanymi

Optymalizuj zasoby, ograniczaj ryzyko i zarabiaj.

PROSTE PROCESY, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ DOSKONAŁE REZULTATY

Zarządzanie dokumentami

Dane i dokumenty

Wszystkie dane projektowe w jednym miejscu, zawsze uaktualnione do najnowszej wersji. Łatwo łącz się z innymi repozytoriami dokumentów (takimi jak ProjectWise)!


Zestawy planów PDF

Uzyskuj dostęp, zarządzaj i lokalizuj zestawy planów PDF na mapach 2D/3D.


Zdjęcia i filmy

Uzyskaj dostęp do zdjęć, filmów i plików modeli w kilka sekund. Filtruj według lokalizacji geograficznej, daty/godziny, kontekstu i treści.

Zarządzanie zadaniami

Formularze według etapu projektu

Z jednego miejsca monitoruj codzienne rejestry, problemy, inspekcje i zapytania o informacje, żeby wyprzedzać harmonogram.


Przegląd budowy

Przeglądaj wszystkie dane budowlane i modele 2D, 3D i 4D.


Koordynacja zespołu

Usługi geolokalizacyjne i pogodowe są automatycznie umieszczane w danych projektu, dzięki czemu Twój zespół jest zawsze na bieżąco.


Dostęp dla gości

Wykorzystaj poszerzoną koordynację zespołu i większe możliwości współpracy. Zapewnij podwykonawcom dostęp i funkcje przeglądania zadań oraz powiązanych dokumentów.

Wywiad projektowy

Dogłębna analiza

Zarządzaj wydajnością projektu w dowolnym momencie dzięki wszechstronnym panelom oraz niestandardowym procesom i sekwencjom pracy.


Raportowanie

Raporty zapewniające pełen wgląd w stan projektu, opóźnienia i potencjalne problemy, niezależnie od tego, czy jesteś w terenie, czy w biurze.


Zintegrowane narzędzia

Połącz oprogramowanie zewnętrzne (takie jak ProjectWise i panele Power BI) w celu zarządzania wszystkimi informacjami w jednym miejscu.

PRODUCTS

Explore SYNCHRO

Synchro Field
SYNCHRO FIELD

Mobile Field Management

Communicate information from the job site in real-time — even when offline.

Synchro Perfrom
SYNCHRO PERFORM

Project Performance Management

Drive project performance with real-time field progress and cost data, project reports, and insights.

Synchro Cost
SYNCHRO COST

Project Cost Management

Your digital solution to manage construction contracts, change orders, and payment applications.

Synchro 4D
SYNCHRO 4D

Planning and Visualization

Plan, visualize, optimize and track projects in a single visual.

iTwin

Obsługiwane przez iTwin

Rozwiązanie iTwin umożliwia zarządzanie i wizualizację informacji budowlanych na żywo w 2D, 3D i 4D, pozwalając na śledzenie postępu projektu oraz podejmowanie lepszych i szybszych decyzji w oparciu o dane.

Na co czekasz? Już dziś rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbny SYNCHRO.