SYNCHRO Control

Zobacz pełen obraz

Wszystkie dane projektowe, analizy i informacje na jednej platformie, dzięki czemu możesz szybciej osiągnąć cele projektu.

Najlepsze rozwiązanie do zarządzania projektami budowlanymi

Optymalizuj zasoby, ograniczaj ryzyko i zarabiaj.

PROSTE PROCESY, KTÓRE ZAPEWNIAJĄ DOSKONAŁE REZULTATY

Zarządzanie dokumentami

Dane i dokumenty

Wszystkie dane projektowe w jednym miejscu, zawsze uaktualnione do najnowszej wersji. Łatwo łącz się z innymi repozytoriami dokumentów (takimi jak ProjectWise)!


Zestawy planów PDF

Uzyskuj dostęp, zarządzaj i lokalizuj zestawy planów PDF na mapach 2D/3D.


Zdjęcia i filmy

Uzyskaj dostęp do zdjęć, filmów i plików modeli w kilka sekund. Filtruj według lokalizacji geograficznej, daty/godziny, kontekstu i treści.

Zarządzanie zadaniami

Formularze według etapu projektu

Z jednego miejsca monitoruj codzienne rejestry, problemy, inspekcje i zapytania o informacje, żeby wyprzedzać harmonogram.


Przegląd budowy

Przeglądaj wszystkie dane budowlane i modele 2D, 3D i 4D.


Koordynacja zespołu

Usługi geolokalizacyjne i pogodowe są automatycznie umieszczane w danych projektu, dzięki czemu Twój zespół jest zawsze na bieżąco.


Dostęp dla gości

Wykorzystaj poszerzoną koordynację zespołu i większe możliwości współpracy. Zapewnij podwykonawcom dostęp i funkcje przeglądania zadań oraz powiązanych dokumentów.

Wywiad projektowy

Dogłębna analiza

Zarządzaj wydajnością projektu w dowolnym momencie dzięki wszechstronnym panelom oraz niestandardowym procesom i sekwencjom pracy.


Raportowanie

Raporty zapewniające pełen wgląd w stan projektu, opóźnienia i potencjalne problemy, niezależnie od tego, czy jesteś w terenie, czy w biurze.


Zintegrowane narzędzia

Połącz oprogramowanie zewnętrzne (takie jak ProjectWise i panele Power BI) w celu zarządzania wszystkimi informacjami w jednym miejscu.

Produkty

Poznaj SYNCHRO

Synchro Field
SYNCHRO FIELD

Mobilne zarządzanie terenem

Przekazuj informacje z miejsca pracy w czasie rzeczywistym – nawet w trybie offline.

Synchro Perfrom
SYNCHRO PERFORM

Zarządzanie wydajnością

Zwiększaj wydajność projektów dzięki aktualizowanym w czasie rzeczywistym danym o postępach w terenie i kosztach, raportom projektowym i innym informacjom.

Synchro Cost
SYNCHRO COST

Zarządzanie kosztami

Zarządzaj i współpracuj w zakresie wszystkich umów budowlanych, zleceń zmian i aplikacji płatniczych.

Synchro 4D
SYNCHRO 4D

Wirtualne zarządzanie budową

Planuj, obrazuj, optymalizuj i śledź projekty za pomocą pojedynczej, cyfrowej wizualizacji.

iTwin

Obsługiwane przez iTwin

Rozwiązanie iTwin umożliwia wizualizację informacji budowlanych na żywo w 2D, 3D i 4D oraz zarządzanie nimi, pozwalając na śledzenie postępu projektu oraz podejmowanie lepszych i szybszych decyzji w oparciu o dane.