SYNCHRO OpenViewer SYNCHRO Open Viewer

Bezpłatna przeglądarka modeli 4D BIM

Zbudowana z SYNCHRO Pro | Manhattan West NY, NY | Brookfield / AECOM Tishman

Zwiększ wartość swoich licencji SYNCHRO. Zapewnij całemu zespołowi niezrównaną przejrzystość w dokładnym zrozumieniu planów i harmonogramów, aby członkowie zespołu mogli lepiej wykonywać zadania, szybko reagować na nieoczekiwane zmiany i tworzyć wartość dla swoich organizacji i interesariuszy.

Open Viewer Open Viewer

Wyświetl pełne pliki projektu

SYNCHRO Open Viewer umożliwia otwieranie plików projektów 4D utworzonych przez innych w SYNCHRO Pro. Skontroluj harmonogram na wykresie Gantta i widoku 3D. Odtwórz etapowanie budowy od początku do końca, odtwórz zapisaną animację lub przejdź do określonej daty i godziny. Wraz z przesuwającym się przez projekt 4D znacznikiem Focused Time można zobaczyć, które zadania są aktywne na wykresie Gantta, a powiązane obiekty 3D są podświetlone w oknie 3D, dzięki czemu wiesz dokładnie, co się dzieje i kiedy. Przybliżaj i nawiguj po modelu, aby uzyskać widok 360 projektu na dowolnym etapie, przewiduj zagrożenia bezpieczeństwa placu budowy z wyprzedzeniem. Przed rozpoczęciem pracy w terenie „przećwicz” projekt na ekranie.


Utwórz raporty wykrywania kolizji

Raporty kolizji dokładnie identyfikują problemy związane z projektem i wykonalnością przed rozpoczęciem budowy oraz przez cały czas trwania inwestycji, oszczędzając czas i pieniądze. Kompleksowe i wiarygodne raporty SYNCHRO (w formacie 3D PDF lub Excel) identyfikują, gdzie i kiedy występują kolizje, pomagając w ustalaniu priorytetów lub rozwiązywaniu konfliktów.


Możliwości znaczników

Użyj SYNCHRO Open Viewer, aby oznaczyć widok rysunkiem i tekstem, gdy znajdziesz coś, co wymaga zmiany lub dalszego wyjaśnienia. Kąt kamery, data projektu i znaczniki, a także wszelkie zastosowane filtry 3D i płaszczyzny cięcia zostaną zapisane jako widok 3D, do którego każdy członek zespołu będzie mógł wrócić później. Szybko i łatwo nawiguj między znacznikami i widokami 3D zapisanymi przez innych. Zapisz swoje znaczniki i udostępnij plik, aby inni mogli je przejrzeć.

Przeglądaj, zapisuj i udostępniaj raporty standardowe i użytkownika

Wydrukuj wykres Gantta, listę zasobów lub jeden ze standardowych raportów, w tym: wykres wykorzystania zasobów, wykres wartości wypracowanej, wykres danych atrybutu Alternatywnie możesz tworzyć raporty użytkownika dotyczące zadań lub zasobów, korzystając z edytora raportów, aby dodawać logo, klucze lub kody kolorów. Dane można również skopiować do programu Microsoft Excel w celu dalszych obliczeń. Wszystkie raporty można wyeksportować w formacie PDF do dalszego udostępnienia.


Dołączona instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi Open Viewer jest dostępna w oprogramowaniu - patrz zakładka „Wsparcie” - Szkolenia SYNCHRO.

Interoperacyjność

SYNCHRO Pro tworzy środowisko, które współdziała ze wszystkimi głównymi technologiami modelowania 3D i aplikacjami do planowania dostępnymi na rynku.

Wdrożenie tego środowiska z transakcyjnymi bazami danych w czasie rzeczywistym i otwartym interfejsem aplikacji (API) działającym w usłudze Microsoft Azure Cloud otwiera drogę do pełnego uczestnictwa podmiotów łańcucha dostaw budowy.

Planowanie danych

Importuj daty kluczowych punktów, harmonogramy metody ścieżki krytycznej (CPM), orientacyjne ramy czasowe i poziomy wysiłku.

     
Modele

Zaimportuj dowolny model 3D, czy to zwykły blok dla obszaru roboczego, czy też pełny model projektu.

     
Zasoby

Importuj informacje o robociźnie, kosztach, wyposażeniu, materiale, lokalizacji i statusie.

Interoperability Interoperability Interoperability

SYNCHRO Academy

Twój pierwszy krok do stania się ekspertem SYNCHRO.


Dołącz do programu SYNCHRO Academy i zostań ekspertem planowania budowy i zarządzania projektami.


Szkolenia dotyczące produktów online

Sprawdź kursy dotyczące interoperacyjności oprogramowania, podstaw produktu SYNCHRO 4D lub integracji Iray.
Jeśli jesteś posiadaczem licencji SYNCHRO, możesz bezpłatnie wziąć udział w szkoleniach online SYNCHRO Academy.


Osobiste szkolenia dotyczące produktów

Praktyczne szkolenia SYNCHRO, prowadzone w małych grupach lub dostosowane do potrzeb klienta na miejscu, zapewniają dogłębne zrozumienie naszych produktów i platformy, wskazując użytkownikom zasoby potrzebne do osiągnięcia doskonałych wyników w SYNCHRO.


Dołącz do naszych podstawowych i zaawansowanych sesji w USA lub Londynie.

Najwyższy poziom nauki dzięki niestandardowemu szkoleniu w biurze.

   SYNCHRO Pro      SYNCHRO XR     SYNCHRO Site     SYNCHRO OpenViewer     SYNCHRO Scheduler     Usługi Modeler 4D