Cyfrowe bliźniaki

infrastruktury

Połącz świat fizyczny z wirtualnym
Synchronizuj pracę, zyskaj większą widoczność i nadawaj sens właściwym danym we właściwym czasie, w całym cyklu życia majątku trwałego.

CYFROWE BLIŹNIAKI

Daj ludziom więcej możliwości

Zapewnij wgląd w decyzje podjęte na podstawie danych. To one sprawiają, że infrastruktura jest zrównoważona, odporna na czynniki zewnętrzne i lepiej służy Twoim interesariuszom.

Odmień inspekcje mostów

Minnesota DOT oszczędza 40% dzięki cyfrowym bliźniakom, korzystając z danych zebranych przez drony.

minnesota
Doosan

Doosan tworzy cyfrowego bliźniaka farmy wiatrowej

Dzięki cyfrowym bliźniakom platformy Azure, usłudze IoT Hub i cyfrowej wizualizacji Bentley iTwin, firma Doosan wykorzystała gotowe do użycia bloki konstrukcyjne, aby szybko zbudować model farmy wiatrowej, który obecnie jest wykorzystywany do wdrażania innowacji technicznych i tworzenia możliwości biznesowych.

Rocketmine

ROCKETMINE uzyskuje cyfrowe pole widzenia

Technicy w Wielkiej Brytanii i Afryce współpracują przy wykonywaniu złożonych zadań konserwacyjnych. Zespoły pierwszego reagowania na miejscu uzyskują pełen kontekst geoprzestrzenny alarmów monitorowania majątku trwałego. Każda osoba może przeglądać dane o wydajności majątku trwałego w czasie rzeczywistym, pracując bez użycia rąk.

Aguas

Águas do Porto podejmuje decyzje oparte na danych dzięki cyfrowym bliźniakom

Przedsiębiorstwo wodociągowe usprawniło cały miejski obieg wody, uruchamiając platformę inteligentnego zarządzania wodą – H2Porto. Ten cyfrowy bliźniak pomaga poprawić mobilność operacyjną, a także wygenerował wzrost operacyjny rzędu 23%.

PREZES INSTYTUTU INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA (ICE)
Rachel Skinner

„Myślę, że w niektórych przypadkach ludzie byli całkiem zszokowani. Po prostu nie pomyśleli o tym, że 70% światowej emisji dwutlenku węgla ma jakiś związek z planowaniem, projektowaniem, budową i eksploatacją infrastruktury. Zajęcie się tym problemem musi być główną częścią tego, co robimy, i to w trybie pilnym. Musimy działać już teraz”.

Zwiększ dostępność danych i możliwość podejmowania działań

Połącz różne dane w sfederowanym środowisku, które odzwierciedla obecne i przewiduje przyszłe warunki inspekcji, raportowania i informacji. Twórz bardzo duże cyfrowe bliźniaki i zarządzaj nimi. Uzyskaj dostęp w dowolnym miejscu i czasie dzięki solidnej infrastrukturze w chmurze i centrom danych na całym świecie.

Digital Twins

Pracuj w oparciu o pojedynczy obraz prawdy (Single View of the Truth)

 • Twórz i zarządzaj cyfrowymi bliźniakami, które stanowią aktualne, wirtualne reprezentacje majątku trwałego, systemów lub miast.
 • Przeglądaj majątek trwały i projekty 24/7, z dowolnego miejsca.
 • Znaj swój majątek trwały – czym jest, jakie osiąga wyniki, a także kiedy konieczna jest zmiana.

Wizualizuj, symuluj i monitoruj

 • Wykorzystaj realistyczną wizualizację.
 • Uzyskaj widoczność analityki.
 • Zdobądź informacje dzięki sztucznej inteligencji (SI) i uczeniu maszynowemu (UM).
 • Uzyskaj wsparcie przy podejmowaniu decyzji podczas projektowania, budowy i eksploatacji.

Podejmuj lepsze decyzje. Uzyskuj wyniki.

 • Zmniejsz koszty i skróć czas realizacji projektów i zarządzania majątkiem trwałym.
 • Popraw poziom i jakość usług świadczonych wewnętrznie i zewnętrznie.
 • Ogranicz ryzyko związane z majątkiem trwałym i odpowiedzialność wynikającą z awarii.
 • Spełnij swoje cele zrównoważonego rozwoju.

Specjalista ds. BIM, Mass Rapid Transit Corporation
Aswadi Yusof

„Przejście na technologię cyfrową wraz z firmą Bentley, w tym podejście oparte na cyfrowych bliźniakach, pomaga firmie MRT Corp we wdrażaniu procesów biznesowych i systemów, których potrzebuje, aby przewodzić cyfrowej przyszłości budownictwa w Malezji”.

Porozmawiaj z specjalistą ds. iTwin

Firma inżynierska?

Pomóż nam zrozumieć, na jakim jesteś etapie rozwoju w zakresie rozwiązań cyfrowych bliźniaków dla swoich klientów.

Dowiedz się więcej

Dostawca oprogramowania lub integrator?

Pomóż nam zrozumieć, na jakim etapie rozwoju jesteś w kierunku tworzenia aplikacji cyfrowych bliźniaków.

Dowiedz się więcej