Infrastruktura

Cyfrowe bliźniaki

Połącz świat fizyczny z wirtualnym
Synchronizuj pracę, zyskaj większą widoczność i nadawaj sens właściwym danym we właściwym czasie, w całym cyklu życia majątku trwałego.

CYFROWE BLIŹNIAKI

Daj ludziom więcej możliwości

Zapewnij wgląd w decyzje podjęte na podstawie danych. To one sprawiają, że infrastruktura jest zrównoważona, odporna na czynniki zewnętrzne i lepiej służy Twoim interesariuszom.

Odmień inspekcje mostów

Minnesota DOT oszczędza 40% dzięki cyfrowym bliźniakom, korzystając z danych zebranych przez drony.

Doosan Creates Digital Twin of Wind Farm

With Azure digital twins, IoT Hub, and Bentley iTwin digital visualization, Doosan takes advantage of ready-to-use building blocks to quickly build the wind farm model, and now use it to create new technical innovations and business opportunities.

ROCKETMINE uzyskuje cyfrowe pole widzenia

Technicy w Wielkiej Brytanii i Afryce współpracują przy wykonywaniu złożonych zadań konserwacyjnych. Zespoły pierwszego reagowania na miejscu uzyskują pełen kontekst geoprzestrzenny alarmów monitorowania majątku trwałego. Każda osoba może przeglądać dane o wydajności majątku trwałego w czasie rzeczywistym, pracując bez użycia rąk.

Águas do Porto podejmuje decyzje oparte na danych dzięki cyfrowym bliźniakom

Przedsiębiorstwo wodociągowe usprawniło cały miejski obieg wody, uruchamiając platformę inteligentnego zarządzania wodą – H2Porto. Ten cyfrowy bliźniak pomaga poprawić mobilność operacyjną, a także wygenerował wzrost operacyjny rzędu 23%.

PREZES INSTYTUTU INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA (ICE)
Rachel Skinner

„Myślę, że w niektórych przypadkach ludzie byli całkiem zszokowani. Po prostu nie pomyśleli o tym, że 70% światowej emisji dwutlenku węgla ma jakiś związek z planowaniem, projektowaniem, budową i eksploatacją infrastruktury. Zajęcie się tym problemem musi być główną częścią tego, co robimy, i to w trybie pilnym. Musimy działać już teraz”.

Zwiększ dostępność danych i możliwość podejmowania działań

Połącz różne dane w sfederowanym środowisku, które odzwierciedla obecne i przewiduje przyszłe warunki inspekcji, raportowania i informacji. Twórz bardzo duże cyfrowe bliźniaki i zarządzaj nimi. Uzyskaj dostęp w dowolnym miejscu i czasie dzięki solidnej infrastrukturze w chmurze i centrom danych na całym świecie.

Pracuj w oparciu o pojedynczy obraz prawdy (Single View of the Truth)

 • Twórz i zarządzaj cyfrowymi bliźniakami, które stanowią aktualne, wirtualne reprezentacje majątku trwałego, systemów lub miast.
 • Przeglądaj majątek trwały i projekty 24/7, z dowolnego miejsca.
 • Znaj swój majątek trwały – czym jest, jakie osiąga wyniki, a także kiedy konieczna jest zmiana.

Wizualizuj, symuluj i monitoruj

 • Wykorzystaj realistyczną wizualizację.
 • Uzyskaj widoczność analityki.
 • Zdobądź informacje dzięki sztucznej inteligencji (SI) i uczeniu maszynowemu (UM).
 • Uzyskaj wsparcie przy podejmowaniu decyzji podczas projektowania, budowy i eksploatacji.

Podejmuj lepsze decyzje. Uzyskuj wyniki.

 • Zmniejsz koszty i skróć czas realizacji projektów i zarządzania majątkiem trwałym.
 • Popraw poziom i jakość usług świadczonych wewnętrznie i zewnętrznie.
 • Ogranicz ryzyko związane z majątkiem trwałym i odpowiedzialność wynikającą z awarii.
 • Spełnij swoje cele zrównoważonego rozwoju.

Specjalista ds. BIM, Mass Rapid Transit Corporation
Aswadi Yusof

„Przejście na technologię cyfrową wraz z firmą Bentley, w tym podejście oparte na cyfrowych bliźniakach, pomaga firmie MRT Corp we wdrażaniu procesów biznesowych i systemów, których potrzebuje, aby przewodzić cyfrowej przyszłości budownictwa w Malezji”.

Talk to an iTwin Expert

Engineering firm?

Help us understand where you are in your advancement toward digital twin solutions for your clients.

Learn More

Software Vendor or Integrator?

Help us understand where you are in your advancement toward digital twin application development.

Learn More