Usługi platformy iTwin

Otwarte interfejsy API i biblioteki ułatwiają rozwój aplikacji cyfrowych bliźniaków dla zespołów projektowych, wykonawców i operatorów-właścicieli w celu tworzenia, wizualizacji i analizowania cyfrowych bliźniaków majątku trwałego infrastruktury.

STWÓRZ APLIKACJE CYFROWYCH BLIŹNIAKÓW

Klasyfikuj i łącz dane

Zarządzanie iModelem

Łączenie informacji inżynierskich, kontrola zmian i łączniki iTwin.

Synchronizacja

Oparta na chmurze, skalowalna synchronizacja danych inżynierskich z iTwin, wspierająca zawsze aktualnego cyfrowego bliźniaka.

Udostępnij dane modelowania rzeczywistości

Twórz, edytuj, przechowuj i udostępniaj gotowe do prac inżynierskich siatki rzeczywistości 3D utworzone na podstawie obrazów i/lub danych chmury punktów.

Align and aggregate iTwin data

Wizualizuj cyfrowe bliźniaki o dowolnym rozmiarze

Wizualizacja

Internetowa i mobilna wizualizacja iTwin w dowolnym czasie i miejscu, bez potrzeby posiadania specjalistycznego oprogramowania, możliwa dla dowolnego rozmiaru, w tym bardzo dużych modeli o dużej wydajności. Wizualizacja jest dostępna w dowolnym środowisku — w internecie, na komputerze stacjonarnym, urządzeniach przenośnych i w rzeczywistości mieszanej.

Visualize iTwin

Zacznij tworzyć swoją aplikację cyfrowego bliźniaka już dziś.

Przyśpiesz tworzenie aplikacji w celu rozwiązania problemów połączonych z integracją danych, wizualizacją, śledzeniem zmian, bezpieczeństwem i innymi wyzwaniami.

Korzystaj z informacji dostarczanych przez cyfrowego bliźniaka i wchodź z nim w interakcję

Rozwiązywanie problemów

Twórz i zarządzaj geolokalizowanymi zagadnieniami związanymi z komponentami w iTwin.

Walidacja

Twórz testy walidacyjne danych opartych na właściwościach dla informacji przechowywanych w iModelu.

Porównanie wersji

Porównaj różnice między dwiema nazwanymi wersjami iModelu.

Wykrywanie kolizji

Analiza twardych i miękkich kolizji między obiektami 3D przechowywanymi w iTwin, a także wsparcie dla reguł wykluczenia.

Visualize iTwin

Twórz i udostępniaj informacje

Raportowanie

Zapewnia możliwość tworzenia zdefiniowanych przez użytkownika rozwiązań do raportowania cyfrowego bliźniaka, w tym integrację z usługą Microsoft Power BI do samodzielnych analiz.

Create and share iTwin insights

Inne dostępne usługi dla wsparcia Twojego rozwoju.

Porozmawiaj z ekspertem ds. iTwin

Firma inżynierska?

Pomóż nam zrozumieć, na jakim etapie rozwoju jesteś w kierunku rozwiązań cyfrowych bliźniaków dla swoich klientów.

Dostawca oprogramowania lub integrator?

Pomóż nam zrozumieć, na jakim etapie rozwoju jesteś w kierunku tworzenia aplikacji cyfrowych bliźniaków.