Rozwiązania i aplikacje obsługiwane przez iTwin

Połóż nacisk na podejmowanie decyzji w oparciu o dane i procesy biznesowe, które wykorzystują cyfrowe bliźniaki

Spraw, żeby infrastruktura była zrównoważona i wytrzymała. Lepiej obsługuj swoich interesariuszy

Rozwiązania i aplikacje

Możliwości

Korzyści

Rozwiązania i aplikacje
ProjectWise, PW365
Możliwości
 • Zarządzanie informacjami inżynierskimi
 • Współpraca przy bieżących pracach projektowych
 • Wgląd w wydajność projektu w czasie rzeczywistym
Korzyści
 • Dopilnuj przestrzegania standardów projektowych i branżowych
 • Bezproblemowo współpracuj z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Przyśpiesz przeglądy i zatwierdzenia projektów
 • Utrzymuj kontrolę nad kluczowymi dokumentami i informacjami
Rozwiązania i aplikacje
SYNCHRO
Możliwości
 • Wirtualne zarządzanie budową
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie w terenie
Korzyści
 • Aktywnie rozwiązuj problemy budowlane
 • Uzyskaj dostęp do georeferencyjnych raportów dotyczących parceli
 • Przyśpiesz współpracę i podejmowanie decyzji
 • Popraw dokładność przedmiarów ilościowych (QTO)
 • Planowanie oparte na modelu
Rozwiązania i aplikacje
PlantSight
Możliwości
 • Współpraca inżynierska
 • Informacje operacyjne
 • Wizualne zarządzanie wydajnością majątku trwałego
Korzyści
 • Realizacja projektów szybsza o 50%
 • Przekazywanie/uruchamianie szybsze o 80%
 • Operacje i konserwacja szybsze o 30%
 • Bezpieczny i niezawodny majątek trwały
Rozwiązania i aplikacje
OpenUtilities
Możliwości
 • Wizualizacja siatki
 • Walidacja modelu
 • Analityka decyzji
Korzyści
 • Kompleksowy widok zasobów siatki
 • Integralność danych dla modeli i symulacji
 • Decyzje oparte na danych
Rozwiązania i aplikacje
OpenFlows WaterSight
Możliwości
 • Wykrywanie anomalii w czasie rzeczywistym
 • Zarządzaj działaniami w sytuacjach kryzysowych
 • Mobilność informacji
 • Zarządzaj presją
Korzyści
 • Unikaj sytuacji awaryjnych dzięki zwiększonej świadomości
 • Przygotuj się poprzez testowanie i symulację
 • Popraw współpracę i widoczność
 • Zmniejsz liczbę incydentów i skarg
Rozwiązania i aplikacje
OpenTower iQ
Możliwości
 • Przeglądaj, mierz i analizuj wieże 3D
 • Zautomatyzuj nadzór i raportowanie
 • Łatwo analizuj i identyfikuj zmiany
 • Testuj i porównuj scenariusze
Korzyści
 • Szybko twórz projekty i wprowadzaj modyfikacje
 • Usprawnij negocjacje
 • Oszczędzaj czas i popraw widoczność
Rozwiązania i aplikacje
OpenCities Planner
Możliwości
 • Wspólny układ odniesienia dla wszystkich danych miasta
 • Widoczność danych w rzeczywistym kontekście 3D
Korzyści
 • Silosy danych o mostach
 • Uzyskaj lepsze informacje
 • Przyśpiesz otrzymywanie informacji zwrotnych i zatwierdzeń w procesie planowania
Rozwiązania i aplikacje
OpenGround
Możliwości
 • Ekstensywny kontekst dla obszaru pod powierzchnią gruntu
 • Scentralizowane zarządzanie informacjami geotechnicznymi
 • Wielobranżowe cyfrowe procesy pracy
Korzyści
 • Zabezpiecz ciągłość biznesową
 • Podejmuj przemyślane decyzje dzięki danym
 • Z terenu do biura w kilka minut
DYREKTOR PROJEKTU, MIEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII I BADAŃ PROJEKTOWYCH CHENGDU
Zhiyong Yang

„Inteligentny transport i model cyfrowy są podstawą cyfrowego miasta. Cyfrowe bliźniaki to lekki model, który rozszerza wykorzystanie aplikacji BIM poza projekt, zapewniając cyfrowy majątek trwały”.

MYŚL AMBITNIE. UDOWADNIAJ REALISTYCZNIE. SKALUJ SZYBKO.

Zrozum, co się dzieje w czasie rzeczywistym

Rozwiązania

Cyfrowy bliźniak instalacji przemysłowych pomaga zmniejszyć ryzyko, poprawić przewidywalność i obniżyć koszty operacyjne

Digital Twins
Digital Twins

Siatka cyfrowych bliźniaków

Harmonizuj procesy modelowania siatki w silosach organizacyjnych. Zmniejsz ilość czasu, wysiłku i zasobów wykorzystywanych do przechowywania danych i generowania informacji.

Digital Twins

Cyfrowy bliźniak miasta i zespołów budynków

Stwórz otwartą platformę cyfrowych bliźniaków, aby zebrać odizolowane dane o mieście celem nawiązania współpracy, zapewnienia wglądu i uzyskania zaangażowania obywateli oraz wsparcia w planowaniu, projektowaniu i eksploatacji.

Water Digital Twin

Cyfrowy bliźniak warstwy podpowierzchniowej

Uzyskaj integralność danych z poziomu gruntu do chmury - danych. Uzyskaj dostęp do historycznych i aktualnych informacji o projekcie z terenu. Raportuj i planuj z dowolnego miejsca, a także integruj dane z oprogramowaniem projektowym lub analitycznym.

Zautomatyzuj wdrażanie 5G

Dzięki cyfrowemu bliźniakowi możesz zapewnić informacje w czasie rzeczywistym na potrzeby planowania, wizualizacji i inspekcji. Zwiększ wydajność majątku trwałego i obniż koszty, uzyskując szybki dostęp do dokładnych i łatwych do zrozumienia informacji wymaganych do codziennej eksploatacji masztów.

Optymalizacja procesów pracy cyfrowych bliźniaków
Obsługiwane przez iTwin

PROJEKTUJ CYFROWE BLIŹNIAKI

Współpracuj przy przeglądach i maksymalizuj produktywność

Uprość projektowanie dzięki przeglądom 2D/3D. Za pomocą ProjectWise 365 zarządzaj wszystkimi przeglądami i wymianami, aby skrócić cykle i ograniczyć ryzyko.
Digital twins
CYFROWY BLIŹNIAK BUDOWNICTWA

Wirtualnie planuj, zarządzaj i kontroluj budowy w terenie

Symuluj logistykę i harmonogram projektów, śledź postępy, dokonuj przeglądów statusu i sprawdzaj aktualny model 4D.
Digital Twins
CYFROWE BLIŹNIAKI WYDAJNOŚCI

Zoptymalizuj konserwację kolei

Wdrażaj narzędzia analityczne i wspomagające podejmowanie decyzji na podstawie obecnie posiadanych danych celem obniżenia kosztów, uzyskania informacji i raportów oraz zachowania zgodności.
Digital Twins

Już teraz nabierz mocy w pracy.

Chcesz zobaczyć rozwiązania i aplikacje z zakresu inżynierii infrastruktury obsługiwane przez iTwin? Śledź wydarzenia Powered by iTwin.