iTwinnowacja

Zobacz, jak to działa

Zapoznaj się z innowacjami wprowadzonymi przez użytkowników, partnerów i firmę Bentley za pomocą aplikacji i rozwiązań obsługiwanych przez iTwin

Wprowadzaj innowacje dzięki cyfrowym bliźniakom

Korzystając z platformy Bentley iTwin oraz iTwin.js, gdzie integratorzy, programiści, firmy inżynierskie i firma Bentley przełamują wyzwania związane z infrastrukturą.

EMPIRYCZNA RZECZYWISTOŚĆ

Odmień inspekcje mostów

Wizualizuj sekcje mostów, dodawaj adnotacje, wymiary i inne oznaczenia oraz szczegółowe informacje kontekstowe dotyczące konstrukcji.

RZECZYWISTOŚĆ MIESZANA

Sprostaj wyzwaniom inżynieryjnym

Korzystając z HoloLens 2, zdobądź informacje za pomocą realistycznej wizualizacji planowanych prac, postępu budowy, potencjalnych zagrożeń na placu budowy i wymogów bezpieczeństwa.

FOTOREALISTYCZNE WIZUALIZACJE I RZECZYWISTE DOŚWIADCZENIA

Obniż ryzyko w projektach dzięki przystępnej, fotorealistycznej i rzeczywistej wizualizacji

Rozszerz aplikacje obsługiwane przez iTwin o eksporter Datasmith w celu wprowadzenia danych 3D i 4D do silnika Unreal. Komunikuj się z interesariuszami dzięki efektownej narracji i wyjątkowej jakości wizualnej. Stwórz doświadczenie VR i dostań się do wnętrza przeglądu 4D. Film dzięki uprzejmości Soluis.

KIEROWNIK PROGRAMU SMART CITY, RADA MIASTA DUBLIN
Jamie Cudden

„Żeby móc sprostać wyzwaniom związanym z uzyskaniem opinii publicznej i komentarzy na temat nowych projektów rozwojowych w Dublinie w czasie pandemii, zwróciliśmy się do firm Microsoft i Bentley w celu stworzenia interaktywnej wirtualnej przestrzeni, dzięki której nasi obywatele mogliby przekazywać swoje uwagi bezpiecznie ze swoich domów i utrzymać projekty rozwojowe na właściwym torze”.

RENDEROWANIE W CZASIE RZECZYWISTYM, SI I SYMULACJA

Wizualizuj i symuluj na ogromną skalę

Firma Bentley Systems wprowadza cyfrowe bliźniaki infrastruktury do NVIDIA Omniverse, używając tej platformy do opracowania aplikacji do fotorealistycznej wizualizacji w czasie rzeczywistym i symulacji cyfrowych bliźniaków w wielkoskalowych projektach infrastruktury przemysłowej i cywilnej.

INTELIGENCJA BIZNESOWA

Rozważ Internet rzeczy w kontekście

Grupa Microsoft Real Estate and Security wdraża podejście do cyfrowego cyklu życia budynku w swojej siedzibie w Singapurze. Pozwala to zoptymalizować jego wydajność, opłacalność, a także satysfakcję pracowników, produktywność i bezpieczeństwo.

PRZYPADKI UŻYCIA

Udowodnij wartość cyfrowego bliźniaka

Użytkownicy i innowatorzy firmy Bentley pokazują, jak połączyć dane BIM, GIS i EAM w pojedynczy obraz informacji.

MENEDŻER BIM, MOTT MACDONALD
Michael Gaunt

„Wspólne środowisko danych projektu, hostowane w ProjectWise, pozwala nam na łatwy dostęp do najnowszych informacji oraz poprawiło i uprościło zatwierdzanie projektów. ProjectWise zapewniło nam narzędzie do koordynowania ponad 80.000 dokumentów o łącznym rozmiarze 685 gigabajtów. Umożliwiło to nam udostępnienie 300 użytkownikom z 12 branż projektowych najnowszych kontrolowanych informacji, na których można oprzeć decyzje projektowe i budowlane”.

Obejrzyj TwinTalks

Posłuchaj użytkowników oprogramowania i usług firmy Bentley, mówiących o rozwiązywaniu rzeczywistych wyzwań infrastrukturalnych.