PlantSight

Uzyskaj cyfrową perspektywę

Pracuj w realistycznym środowisku wizualnym, w którym możesz zaufać swoim danym celem podejmowania szybkich i trafnych decyzji.

Cyfrowe bliźniaki dla branży procesowej

Otwarte, połączone środowisko danych (CDE) – tak, jak być powinno

UZYSKAJ KORZYŚCI WCZEŚNIEJ, NIŻ MYŚLISZ

Zbuduj swojego cyfrowego bliźniaka na podstawie istniejących źródeł danych

Wizualizuj i łącz dane

Dostęp i edycja w jednym widoku przedstawiającym "pojedynczy obraz prawdy" – zbieraj i wizualizuj dane z wielu źródeł przy użyciu otwartych formatów.


Zbuduj cyfrowego bliźniaka od podstaw w jeden dzień

Przekształć proste dokumenty schematów orurowania i oprzyrządowania (P&ID) w inteligentne źródła danych. Twórz inteligentne modele 3D instalacji przemysłowych na terenach poprzemysłowych za pomocą fotografii.


Zarządzaj na bieżąco aktualizowanym cyfrowym bliźniakiem

Zarządzaj zmianami w całym cyklu życia projektu i majątku trwałego oraz utrzymuj rejestr wprowadzonych modyfikacji i osób za nie odpowiedzialnych.

PlantSight
PLANTSIGHT – MATERIAŁY

Dowiedz się więcej o PlantSight

Sprawdź nasze dokumenty, artykuły, wydarzenia, i nie tylko!

REALIZUJ PROJEKTY INWESTYCYJNE O 50% SZYBCIEJ

Współpracuj w środowisku cyfrowych bliźniaków, w dowolnym miejscu i czasie

Weryfikuj i rozpatruj zmiany projektowe w szerszym kontekście

Niezależnie od tego, z jakich narzędzi projektowych korzystasz, zobacz wprowadzone zmiany i uwierz w nie.


Wykrywaj kolizje i rozwiązuj usterki

Dostrzegaj potencjalne problemy i rozważaj rozwiązania ze spokojem wiedząc, że pracujesz z danymi wysokiej jakości.


Przekazuj dane cyfrowo w celu zapewnienia gotowości operacyjnej

Przyśpiesz produkcję o 80% dzięki cyfrowemu przekazywaniu informacji o projekcie.

PlantSight
SZYBSZE PODEJMOWANIE DECYZJI O 30%

Informacje operacyjne

Przekształć dane w przydatne informacje

Połącz fizyczny majątek trwały z wirtualnym, aby uzyskać wgląd w informacje sytuacyjne mające wpływ na decyzje na każdym poziomie.


Dowiedz się więcej dzięki szczegółowym informacjom

Zaawansowane analityka, uczenie maszynowe, symulacje i modelowanie pomagają uzyskać informacje na temat eksploatacji, konserwacji oraz wytrzymałości.


Współpracuj zdalnie – od tego zależy Twoja przyszłość

Rozwiązuj problemy operacyjne na odległość i planuj modyfikacje w oparciu o rzeczywistą wydajność.

PlantSight
PRACUJ MĄDRZEJ, MAJĄC W ZASIĘGU RĘKI INFORMACJE O MAJĄTKU TRWAŁYM

Wizualne zarządzanie wydajnością majątku trwałego

Opracowywanie strategii w oparciu o ryzyko

Ogranicz ryzyko i zapewnij przewidywalną produkcję dzięki opartemu na ryzyku zarządzaniu niezawodnością i integralnością. Aktualne programy, ciągłe doskonalenie.


Pełen obraz kondycji majątku trwałego

Internet rzeczy bez inteligencji sytuacyjnej jest bezwartościowy. Cyfrowy bliźniak zapewnia kontekst i informacje, których potrzebujesz, aby podejmować terminowe i trafne decyzje.


Kontekst rzeczywistości mobilnej i mieszanej

Twoi technicy w terenie mają potrzebne informacje na wyciągnięcie ręki. Połącz się z inżynierami niezależnie od ich lokalizacji celem współpracy i przeprowadzania złożonych inspekcji i konserwacji.

PlantSight

Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój przy najniższych kosztach całkowitych

Wartość przez cały cykl życia zasobów

Miej dostęp do aktualnych danych w kontekście wizualnym na każdym etapie cyklu życia. Począwszy od projektu poprzez cyfrowe przekazanie, aż do eksploatacji, cyfrowy bliźniak zwiększy Twoje możliwości decyzyjne.


Pozbądź się silosów

Umożliw współpracę między działami inżynierii, konserwacji i eksploatacji – w dowolnym miejscu i czasie.


Twoja przyszłość zaczyna się już dziś.

Upewnij się, że Twój majątek trwały jest wdrażany, optymalizowany i stale ulepszany w celu zapewnienia bezpiecznego, przewidywalnego i zrównoważonego działania w długim czasie.

PlantSight