Oprogramowanie do inżynierii geotechnicznej

Efektywne modelowanie, analiza i raportowanie każdego projektu z zakresu geoinżynierii za pomocą kompleksowego oprogramowania geotechnicznego firmy Bentley. Umożliwia łatwe projektowanie i analizowanie odkształceń i stateczności gleby i skał, interakcję struktury gleby i wód gruntowych, jak również przepływ ciepła za pomocą aplikacji geotechnicznych 2D i 3D w oparciu o metodę elementów skończonych. Specjalizowane aplikacje geotechniczne firmy Bentley ułatwiają analizę, raportowanie i zarządzanie projektami! 

Produkty
 • OpenGround
  OpenGround
  OpenGround, zbiór aplikacji do zarządzania informacjami geotechnicznymi i analizy geotechnicznej firmy Bentley, stanowi pojedyncze źródło prawdy dla zarządzania danymi.
 • Plaxis
  PLAXIS 2D
  Przeprowadź analizę 2D deformacji i stateczności w inżynierii geotechnicznej i mechanice górotworu za pomocą PLAXIS 2D, wydajnego pakietu elementów skończonych.
 • PLAXIS
  PLAXIS 2D WorkSuite
  Wykonuj analizę 2D deformacji i stateczności dla inżynierii geotechnicznej za pomocą PLAXIS 2D WorkSuite, zaawansowanego pakietu elementów skończonych i równowagi granicznej, zawierającego wyspecjalizowaną funkcjonalność do analizy drgań, wód podziemnych i przepływu ciepła.
 • PLAXIS
  PLAXIS 3D
  Wykonuj zaawansowaną analizę 3D deformacji i stateczności w inżynierii geotechnicznej i mechanice górotworu za pomocą PLAXIS 3D.
 • PLAXIS
  PLAXIS 3D WorkSuite
  Wykonaj analizę 3D deformacji i stateczności w swoim następnym projekcie geotechnicznym przy użyciu PLAXIS 3D WorkSuite, pakietu elementów skończonych i równowagi granicznej, który obejmuje wyspecjalizowaną funkcjonalność do analizy drgań i wód podziemnych.
 • SVDESIGNER
  PLAXIS Designer
  Rozwiązanie do modelowania geotechnicznego umożliwiające skrócenie czasu projektowania i analizy przy użyciu inżynieryjnych konstrukcji ziemnych, struktur, topologii, odwiertów i danych dotyczących wody.
 • SoilVision
  PLAXIS LE
  Udoskonalenie analizy stateczności skarp metodą równowagi granicznej 2D lub 3D za pomocą powiązanych szacunków nienasyconej filtracji w przepływie wód podziemnych lub analizy naprężeń.
 • PLAXISMoDeTo
  PLAXIS Monopile Designer
  Ulepsz swoje projekty fundamentów monopalowych za pomocą PLAXIS Monopile Designer i zmniejsz koszty farm wiatrowych.
 • gINT Collector
  gINT Collector
  Low reusability of data, errors in multiple entry points, and time delays in inputs cause frustration and additional costs. Drive efficiencies on your geotechnical data journey with centralized data management and reporting with interoperable data.
 • Stub_ist_21252847_UndergroundSoil_2XL
  gINT Logs
  Zarządzanie dziennikami odwiertów i studni dla praktycznie dowolnego rodzaju obiektów podziemnych – środowiskowych, geofizycznych, naftowych, kopalnianych i innych.
 • stub_TS_137424341_CoreSamples_L
  gINT Professional
  Raportowanie i zarządzanie danymi o obiektach podziemnych przy pomocy raportów zawierających elementy graficzne, zdjęcia, wykresy, mapy i inne.
 • stub-LEAP_geotech_iSt_48315300_XL_borehole-for-concrete-testing
  gINT Professional Plus
  Tworzenie niestandardowych raportów o obiektach podziemnych i wydajne zarządzanie danymi wielu projektów dzięki kompleksowemu oprogramowaniu geotechnicznemu.
 • HoleBase
  HoleBASE
  HoleBASE pomoże Ci zachować kontrolę nad danymi projektów geotechnicznych i usprawnić raportowanie na każdym etapie badania terenu.
 • KeyLAB
  KeyLAB
  KeyLAB to wiodący system zarządzania laboratorium, opracowany specjalnie z myślą o laboratoriach geotechnicznych i budowlanych.
 • KeyLogbook
  KeyLogbook
  KeyLogbook to proste, zintegrowane rozwiązanie, które umożliwia rejestrowanie ważnych danych u źródła i eliminuje podwójne przetwarzanie danych, oszczędzając godzinę każdego dnia i zmniejszając ryzyko wystąpienia błędu danych.