• OpenFlows WaterSight

  Informacje o dystrybucji wody w czasie rzeczywistym

Technologia cyfrowych bliźniaków dla inteligentnych sieci wodociągowych

OpenFlows WaterSight łączy systemy SCADA, GIS, modelowanie hydrauliczne i informacje o klientach w jednym interoperacyjnym pulpicie nawigacyjnym. Dostęp do danych w chmurze pochodzących z różnych źródeł zapewnia kompleksowy wgląd w działanie systemu krytycznego i poszczególnych zasobów, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji operacyjnych oraz bardziej wydajną konserwację.  

Liczba i dokładność czujników nie ogranicza już operatorów. W każdym punkcie systemu można łatwo monitorować przepływ, ciśnienie i jakość wody. OpenFlows WaterSight ułatwia wyliczenie i redukcję przesyłowych strat wody dzięki kontroli parametrów wody w czasie rzeczywistym. Popraw efektywność energetyczną, wykorzystując analizy dla każdej pompy i zbiornika otrzymując alerty, gdy ustalona wydajność nie mieści się w wartościach progowych.

OpenFlows WaterSight umożliwia obliczanie aktualnej, historycznej i prognozowanej wydajności dla każdego zasobu w systemie. Użytkownicy mogą udostępniać interesariuszom wiarygodne i szczegółowe grafiki i wykresy przedstawiające bieżącą efektywność systemu, a także oczekiwane następstwa i ulepszenia związane z działaniami operacyjnymi i konserwacyjnymi. Dodatkowo istnieje możliwość wirtualnego testowania i symulowania w sytuacjach kryzysowych, takich jak pożary, awarie rur i pomp, lub innych krytycznych czasowo zdarzeń.

 
  • Manage emergency response
  • Control pressure
  • Detect anomalies
  • Enhance energy use
  • Identify where your water is going
  • Manage emergency response
  • Control pressure
  • Detect anomalies
  • Enhance energy use
  • Identify where your water is going
Możliwości
 • Zarządzanie działaniami w sytuacjach kryzysowych

  • Projektanci i operatorzy systemów hydraulicznych mogą użyć modelu sieci do przetestowania zmian w strategii operacyjnej, taktyce i procedurach awaryjnych w sposób wolny od ryzyka. Zidentyfikuj bezpieczne, niedrogie możliwości pozwalające na poprawienie wydajności i codziennego zarządzania sieciami wodociągowymi.
 • Detect system anomalies

  • Monitor SCADA sensors for early detection of anomalous behavior in the system. Protect against potential natural, accidental, or purposeful contamination that will compromise the system's ability to deliver safe water to customers.
 • Zarządzanie ciśnieniem

  • ​Użyj modelu sieci hydraulicznej w celu automatycznego ustalenia dokładnych obszarów ciśnienia w oparciu o granice ciśnienia i dużych odbiorców. Zidentyfikuj obszary, w których potencjalnie możliwe jest obniżenie ciśnienia bez zakłócania dostaw. Unikaj niechcianych wzrostów ciśnienia powodujących przecieki i pęknięcia rur.
 • Poprawa efektywności energetycznej

  • Konfiguruj pompy, również złożone układy pomp oraz pompy o zmiennych prędkościach, przy użyciu modelowania hydraulicznego, aby zrozumieć wpływ, jaki różne sposoby eksploatacji pomp wywierają na zużycie energii. Zminimalizuj koszty energii związane z pompowaniem wody, maksymalizując jednocześnie wydajność systemu.​​​​
 • Sprawdź, dokąd płynie woda

  • Wykonaj obliczenia bilansu wodnego i minimalnego przepływu nocnego. Po zidentyfikowaniu i zaszeregowaniu problemów, usprawnij działania mające na celu zmniejszenie ilości strat kierunkowych tak, aby umieścić zasoby w odpowiednim miejscu.
 • Zwiększ wydajność inżynierską i operacyjną

  • Usprawnienie międzywydziałowego współdzielenia pracy dzięki zapewnionym informacjom w zakresie sieci wodociągowych. Usuń bariery stworzone przez tradycyjne funkcje inżynierskie, aby Twoja organizacja mogła efektywnie śledzić, udostępniać i współpracować w zakresie danych sieciowych.
Get a Live Demo

Bentley and Digital Water Works invite you to explore emerging digital twin technology for water infrastructure, a customized experience for your organization.

REQUEST DEMO
Contact Sales
Tell Me More!

Interested in finding out more about this product?

Czytaj więcej