• StormCAD

  Projektowanie sieci odprowadzania wód opadowych

Oprogramowanie do projektowania i analizy kanalizacji deszczowej

W trudnych czasach budżety na projekty infrastrukturalne są niewielkie. StormCAD pomaga uzyskać jak najlepszą wydajność w projektach opracowywania systemów kanalizacji deszczowej. Oprogramowanie zapewnia projektantom dróg i placów budowy, autorom głównych planów odprowadzania wody opadowej i deweloperom zaawansowane narzędzia do skutecznego tworzenia wysokiej jakości projektów przy minimalnych nakładach kapitałowych.
Czytaj więcej +
  • Allocate and estimate stormwater loads
  • Design and analyze culverts
  • StormCAD overview
  • Allocate and estimate stormwater loads
  • Design and analyze culverts
Możliwości
 • Przydzielanie i szacowanie obciążeń wodą opadową

  • Wczytuj modele z odpływem wód opadowych za pomocą wbudowanego modelu dystrybucji opadów lub za pomocą zdefiniowanych przez użytkownika zdarzeń opadowych. Przebiegi odpływów są obliczane przy użyciu najbardziej odpowiedniej dla projektu metody spływu powierzchniowego.​​
 • Analiza przepustowości wlotów

  • Oblicz stosunek odpływu wody deszczowej jaki trafi do wlotu, w odniesieniu do wody, która zostanie przesłana dalej do kanału ściekowego lub zbiornika. Szybko potwierdzaj, że rozkład przepływu w kanalizacji ściekowej nie przekroczy wymagań projektu.​
 • Budowanie modeli hydraulicznych i zarządzanie nimi

  • Rozpocznij proces budowania modeli i efektywnie nimi zarządzaj, tak by móc skupić się na podejmowaniu najlepszych decyzji inżynierskich. Wykorzystuj i importuj wiele znanych zewnętrznych formatów danych, co pozwoli Ci zmaksymalizować zwrot z inwestycji dotyczących danych geoprzestrzennych i inżynierskich oraz zautomatyzować generowanie danych wejściowych.
 • Projektowanie i analiza przepustów

  • Wybierz spośród biblioteki standardowych kształtów przepustów, materiałów i warunków wejściowych, a następnie oblicz poziom dopływu i odpływu wody przy użyciu metodologii obliczeniowych wymienionych w dokumencie Hydraulic Design Series Number 5 wydanym przez Federalną Administrację Autostrad USA (U.S. Federal Highway Administration).
 • Projektowanie systemów wód opadowych

  • Zminimalizuj inwestycje kapitałowe, wprowadzając swoje wymagania projektowe: szybkości, nachylenia, głębokości pokrywy oraz przesunięcia rur i wlotów. Oprogramowanie proponuje najbardziej optymalnee rozmiary rur i głębokości, co pozwala na uniknięcie niepotrzebnych wykopów pod rury, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań projektowych.
Shopping cart
Buy OpenFlows StormCAD Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Contact Sales
Request a Quote
Request a price quote for a new StormCAD license.
Request Quote