• WaterGEMS

  Inteligentne decyzje związane z dystrybucją wody

Oprogramowanie do analizy i projektowania sieci dystrybucji wody

WaterGEMS zapewnia kompleksowe, ale jednocześnie łatwe w użyciu narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji dotyczących sieci dystrybucji wody. Oprogramowanie pomaga poszerzyć wiedzę na temat zachowania infrastruktury jako systemu, jej reakcji na strategie operacyjne i sposobów jej rozbudowy wraz ze wzrostem populacji i zapotrzebowania.

WaterGEMS ma wszystko, czego potrzeba w elastycznym, wieloplatformowym środowisku, poczynając od symulacji natężenia przepływu wody gaśniczej i jakości wody, a kończąc na analizie krytyczności i kosztów energii.

Czytaj więcej +
  • Analyze pipe and valve criticality
  • Prioritize pipe renewal
  • Analyze pipe and valve criticality
  • Manage energy use
  • Prioritize pipe renewal
  • Simulate networks in real time
Zastosowanie
 • Analiza krytyczności rur i zaworów

  • Znajdź słabe ogniwa w systemach wodociągowych i oceń adekwatność zaworów izolujących. Oceń zdolność do odizolowania części systemu i obsługiwania klientów przy użyciu różnych lokalizacji zaworów. Program WaterCAD/WaterGEMS automatycznie generuje segmenty sieci po wprowadzeniu danych na temat zaworu izolującego.​
 • Analiza przepustowości wody do celów przeciwpożarowych

  • ​Wykorzystaj model hydrauliczny sieci wodociągowej do uzyskania dostępu i rozpoznania miejsc, w których ochrona przeciwpożarowa jest niewystarczająca. Zaprojektuj usprawnienia, takie jak rozmiary i położenie rur, pomp i zbiorników w celu spełnienia wymagań przepustowości wody do celów przeciwpożarowych oraz wymagań przepisów bezpieczeństwa.
 • Budowanie modeli hydraulicznych i zarządzanie nimi

  • Rozpocznij proces budowania modeli i efektywnie nimi zarządzaj, tak by móc skupić się na podejmowaniu najlepszych decyzji inżynierskich. Wykorzystuj i importuj wiele znanych zewnętrznych formatów danych, co pozwoli Ci zmaksymalizować zwrot z inwestycji dotyczących danych geoprzestrzennych i inżynierskich oraz zautomatyzować generowanie danych wejściowych.
 • Projektowanie sieci dystrybucji wody

  • Użyj wyników uzyskanych w modelu hydraulicznym do optymalizacji projektu skomplikowanych systemów wodociągowych i wykorzystaj wbudowane funkcje zarządzania wariantami do śledzenia alternatyw projektowych. Użytkownicy programu WaterGEMS mogą zoptymalizować dla Ciebie projekt przy użyciu wbudowanego narzędzia do optymalizacji sieci Darwin Designer.​
 • Opracowywanie planów płukania

  • Optymalizuj programy płukania obejmujące wiele konwencjonalnych i jednokierunkowych zdarzeń płukania w trakcie jednego przebiegu. Zwiększ szybkość w przewodach głównych, aby wypłukać substancje stałe i zastałą wodę. Głównym wskaźnikiem udanego płukania jest osiągnięcie maksymalnej szybkości przepływu w rurze podczas płukania.​
 • Identyfikacja miejsc strat wody

  • Oszczędzaj wodę i zwiększaj dochody przez ograniczanie strat wody. Wykorzystuj dane dotyczące przepływu i ciśnienia w celu wyszukania miejsc, w których zastosować można akustyczne wykrywanie przecieków (jedynie WaterGEMS). Optymalizuj ciśnienie tworząc podstrefy o zróżnicowanych wartościach w celu ograniczenia wycieków.
 • Poprawa efektywności energetycznej

  • Konfiguruj pompy, również złożone układy pomp oraz pompy o zmiennych prędkościach, przy użyciu modelowania hydraulicznego, aby zrozumieć wpływ, jaki różne sposoby eksploatacji pomp wywierają na zużycie energii. Zminimalizuj koszty energii związane z pompowaniem wody, maksymalizując jednocześnie wydajność systemu.​​​​
 • Indeksowanie i identyfikacja awaryjnych elementów systemu wodociągowego

  • Zidentyfikuj rury, które powinny być przeznaczone do wymiany lub naprawy. Rurociągi są oceniane w oparciu o kilka aspektów, m.in. na podstawie kryterium właściwości i wydajności. Wynikające z tego korzyści obejmują efektywne planowanie związane z majątkiem trwałym, zwiększone możliwości dystrybucji i maksymalne zwroty z inwestycji kapitałowych.​​​
 • Symulowanie sieci czasu rzeczywistego

  • Wykorzystaj dane z systemu SCADA, aby wstępne warunki graniczne dla modelu były automatycznie aktualizowane w oparciu o najnowsze dane zbierane w czasie rzeczywistym. Używaj tego modelu czasu rzeczywistego do kontrolowania systemu i zapewnienia efektywności operacyjnej.
Shopping cart
Buy OpenFlows WaterGEMS Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
Virtual Series: ACCELERATE OpenFlows

Available On Demand
Experience the power of ACCELERATE working through a typical water distribution hydraulic modeling workflow.

ENROLL NOW
Contact Sales
Request a Quote

Request a price quote for a new WaterGEMS license.

Czytaj więcej
Punkty widzenia