• Analiza konstrukcji morskich

  Najbardziej wytrzymałe konstrukcje morskie

Oprogramowanie do analizy konstrukcji morskich

Zapewnianie terminowych, zgodnych i ekonomicznych projektów inżynierii morskiej, operacji morskich i statków przy użyciu sprawdzonego oprogramowania branżowego

Skuteczniejsza współpraca między branżami przy użyciu zintegrowanych aplikacji do analizowania, projektowania i symulowania reakcji złożonych konstrukcji i statków na morzu. Rozwiązania dla wszystkich aspektów konstrukcji i architektury morskiej projektów morskich przy użyciu SACS, MOSES i MAXSURF.

Czytaj więcej +
Produkty
 • Stub_bigstock-Offshore-Platfrom-40273759
  SACS
  Zapewniaj zgodność wszystkich typów platform morskich z normami przy użyciu zautomatyzowanych procesów pracy w SACS – standardowym w branży narzędziu do projektowania platform morskich.
 • stub_MC_CPOC_26090983
  MOSES
  Wydajność i elastyczność unikatowo zintegrowanego oprogramowania do symulacji pozwala na skuteczniejsze stawianie czoła skomplikowanym projektom morskim.
 • stub_ist_7809800_FastSupplyVessel_L
  MAXSURF
  Wykorzystanie zintegrowanych narzędzi budownictwa okrętowego MAXSURF do szybkiego i dokładnego wstępnego projektowania i analizy wszystkich rodzajów statków morskich.
 • Offshore WInd
  OpenWindPower
  Zapewnij zgodność z przepisami dotyczącymi morskich farm wiatrowych z pływającymi i stałymi platformami, korzystając z oprogramowania OpenWindPower — standardu branżowego w zakresie wykorzystania morskiej energii wiatrowej.
 • PLAXISMoDeTo
  PLAXIS Monopile Designer
  Ulepsz swoje projekty fundamentów monopalowych za pomocą PLAXIS Monopile Designer i zmniejsz koszty farm wiatrowych.
Punkty widzenia