AutoPIPE

Oprogramowanie do projektowania rurociągów oraz analizy rozkładu naprężeń

Zagwarantuj wysoką jakość, opłacalne projekty i płynne procesy pracy.

AUTOPIPE

Realizuj bezpieczniejsze projekty inżynieryjne

Zyskaj pewność dzięki zwiększonej dokładności modelu instalacji przemysłowej i wykonuj analizy w celu sprawdzenia różnych wariantów. Projektuj, modeluj i analizuj systemy rurociągów 3D celem spełnienia międzynarodowych specyfikacji dotyczących przewodów rurowych.

Modeluj, analizuj i wizualizuj rozkład naprężeń w rurociągu

Popraw wydajność dzięki zorientowanemu na obiekt interaktywnemu modelowaniu typu „point and click”. Oszczędzaj czas i popraw spójność dzięki solidnej integracji narzędzia AutoPIPE ze wszystkimi głównymi inteligentnymi systemami CAD 3D. Szybko konfiguruj, analizuj i wizualizuj wyniki dla różnych wariantów obciążenia, w tym przypadków obciążeń termicznych, sejsmicznych, dynamicznych (analiza spektrum odpowiedzi), a także obciążeń wiatrem.


Sprawdź interoperacyjność konstrukcji i kolizje naprężeń w rurociągu

Popraw dokładność modelu i dokładniej obrazuj rzeczywiste instalacje przemysłowe dzięki uwzględnieniu sztywności konstrukcji mocowania w modelu przewodu rurowego oraz przesyłaj obciążenia reakcji podporowej do oprogramowania STAAD.Pro. Przeanalizuj wszelkie warunki obciążenia statycznego lub dynamicznego zastosowane w rurociągach i konstrukcjach, określ przemieszczenia operacyjne rozkładu naprężeń w rurach i sprawdź je pod względem kolizji w odniesieniu do modelu całej instalacji przemysłowej.


Zachowaj zgodność z normami i kodeksami branżowymi

Upewnij się, że projekty są zgodne z głównymi amerykańskimi (ASME) i europejskimi (EN) kodeksami dotyczącymi metalowych przewodów rurowych. Oprogramowanie zawiera wytyczne API, NEMA, ANSI, ASCE, AISC, UBC, ISO i WRC oraz limity obciążenia projektowego. AutoPIPE oferuje łatwo dostępną za pomocą prostego pola wyboru, wbudowaną elastyczność ASME B31J i obliczenia współczynnika intensyfikacji naprężeń.


Cena

3196 USD

AutoPIPE software being used for pipe stress analysis
BANGALORE, INDIE

GE Water & Process Technologies

„Bezproblemowa integracja oprogramowania AutoPIPE i STAAD przyczyniła się do skrócenia procesu kwalifikacji produktu, oszczędzając 60% czasu trwania cyklu analizy i projektowania. To oprogramowanie umożliwiło nam również koordynację z zespołami projektowymi w trakcie końcowego montażu i produkcji oraz pomogło w terminowym wprowadzeniu produktu na rynek”.

USPRAWNIJ ZARZĄDZANIE ROZKŁADEM NAPRĘŻEŃ W RUROCIĄGU

Analizuj i wizualizuj naprężenia w rurociągu

Zachowaj pewność co do bezpieczeństwa projektów inżynierskich dzięki analizie statycznej i nieliniowej analizie sekwencjonowania obciążeń. Zbadaj i przeanalizuj różne warianty obciążeń, w tym termicznych, sejsmicznych, dynamicznych oraz obciążenia wiatrem. Natychmiast zobacz rozkłady naprężeń, odkształcenia, siły i momenty. Oszczędzaj czas i ograniczaj błędy dzięki solidnej integracji ze wszystkimi głównymi inteligentnymi systemami CAD 3D.

ZWIĘKSZ DOKŁADNOŚĆ MODELI INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Sprawdź przemieszczenia naprężeń w systemach rurowych oraz kolizje

Zwiększ dokładność modelu instalacji, określając przemieszczenia naprężeń w rurociągu spowodowane obciążeniami, takimi jak temperatura, zjawiska sejsmiczne lub inne ekstremalne warunki obciążenia. Przeanalizuj dowolne warunki obciążenia zastosowane w rurociągach i konstrukcjach, a następnie użyj programu MicroStation lub OpenPlant Modeler do oceny i rozwiązania kolizji.

PRZESTRZEGAJ NORM BRANŻOWYCH

Korzystaj z pełnej zgodności z normami

Upewnij się, że Twoje projekty są zgodne z ponad 30 światowymi normami projektowymi w branży energetycznej, jądrowej, morskiej, chemicznej oraz naftowej i gazowej. Uwzględnij wytyczne i granice projektowe ASME, brytyjskie, europejskie, francuskie, japońskie, rosyjskie, API, NEMA, ANSI, ASCE, AISC, UBC, ISO oraz WRC.

OPTYMALIZUJ PRZEWODY RUROWE

Projektuj i modeluj rurociągi

Projektuj, modeluj i analizuj systemy rurociągów 3D zgodnie z międzynarodowymi specyfikacjami dotyczącymi przewodów rurowych w oparciu o katalogi komponentów parametrycznych. Zintegruj model rurociągu 3D z narzędziami do analizy naprężeń w rurach celem zwiększenia jakości i wydajności projektowania. Popraw ogólną integralność inżynieryjną i jakość modeli przewodów rurowych.

PRZYŚPIESZ WYDAJNOŚĆ

Referencyjny model konstrukcyjny do analizy rozkładu naprężeń w rurach

Ponownie wykorzystaj dane projektowe, tworząc model konstrukcyjny w STAAD lub SACS i zaimportuj go do AutoPIPE w celu uzyskania bardziej realistycznej, w pełni zintegrowanej, dwukierunkowej analizy przewodów rurowych i konstrukcji. Można również zaimportować ostateczny model przewodu wraz z obciążeniami mocowań do modelu w narzędziach STAAD lub SACS firmy Bentley.