• Bentley PlantWise

  Rozpatrz warianty

Oprogramowanie do koncepcyjnego projektowania 3D instalacji przemysłowych

Bentley PlantWise pozwala na szybkie tworzenie koncepcyjnych podstawowych projektów 3D zakładów przetwórczych. Oprogramowanie pozwala na minimalizację kosztów cyklu życia przez wczesne przeglądanie projektów 3D w celu zidentyfikowania i usunięcia możliwych problemów konserwacyjnych i operacyjnych. Wykorzystanie możliwości oceny 3D do zbadania wielu alternatyw i porównania zestawień materiałów zmniejsza wydatki kapitałowe zakładu i skraca czas realizacji projektu.
Czytaj więcej +
  • Generate plant layout drawings
  • Perform front-end engineering design
  • Perform plant design optioneering
  • Generate plant layout drawings
  • Perform front-end engineering design
  • Perform plant design optioneering
Możliwości
 • Modelowanie instalacji przemysłowych

  • Zyskaj szybkość i precyzję, skracając czas budowy i eliminując konieczność wprowadzania poprawek dzięki modelom 3D. Wykorzystaj modele do realizacji projektów od podstaw, ich modernizacji i wizualizacji istniejących obiektów.
 • Generowanie planów sytuacyjnych instalacji przemysłowych

  • Automatycznie wytyczaj przebieg i na bieżąco szacuj koszty rurociągów i stali na potrzeby wczesnych analiz alternatyw przeprowadzanych w czasie rzeczywistym. Szybko twórz oznakowane plany i rzuty poszczególnych poziomów dla konstrukcji wielokondygnacyjnych. Uwzględniaj jednoliniowe odwzorowania wytyczonych rurociągów na rysunkach instalacji przemysłowych.
 • Integracja schematów i modeli instalacji przemysłowych

  • Twórz, w oparciu o konfigurowalne reguły, schematy rurociągów, które odzwierciedlają fizyczny model instalacji przemysłowych. Wykorzystuj obszerną bibliotekę symboli i możliwość integracji danych.
 • Sporządzanie koncepcji projektu inżynierskiego

  • Dokonuj szybszej i dokładniejszej oceny wstępnego etapu projektowania (FEED) w celu znalezienia najbardziej optymalnej opcji. Zmniejsz przewidywane koszty w trakcie cyklu życia dzięki integracji programów AXSYS.Process i PlantWise firmy Bentley w celu porównania i oceny efektywności projektów.
 • Rozważanie opcji projektu instalacji przemysłowych

  • Sprawnie przeprowadzaj analizy alternatywnych scenariuszy rozlokowania instalacji przemysłowych w celu zdefiniowania optymalnego układu i natychmiastowego ustalenia wysokości kosztów rurociągów i stali. Szybko wyznaczaj trasy rurociągów i optymalizuj obciążenia estakad w celu uzyskania listy materiałów.
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Contact Sales
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
Callout_learn-now
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More