ContextCapture

Cyfrowy kontekst 4D dla cyfrowych bliźniaków

Dodaj cyfrowy kontekst świata rzeczywistego do swoich projektów, żeby sprostać wyzwaniom związanym z infrastrukturą i podejmować przemyślane decyzje.

Rejestruj, analizuj i udostępniaj informacje o istniejących warunkach

Projektuj, buduj, bierz udział w działaniach operacyjnych i współpracuj w lepszy sposób

Automatycznie i szybko generuj modele 3D w wielu rozdzielczościach, o dowolnym rozmiarze i wybranej precyzji

Rejestruj modele 3D

Wprowadź dowolne dane

Użyj prostych zdjęć i/lub chmur punktów, żeby stworzyć najbardziej wymagające modele 3D istniejących warunków.


Sporządzaj precyzyjne modele

Twórz siatki w wielu rozdzielczościach, o dowolnej precyzji.


Dostarczaj na czas

Skorzystaj z najszybszego dostępnego obecnie przetwarzania i wykorzystaj przetwarzanie równoległe, tworząc farmę z maksymalnie 2 silnikami.


Cena

Już od 3,392 $


ContextCapture

Edytuj i analizuj dane modelowania rzeczywistości

Zautomatyzuj klasyfikację obiektów lub regionów

Skorzystaj z technologii uczenia maszynowego 3D, żeby automatycznie wykrywać, lokalizować i klasyfikować dane modelowania rzeczywistości.


Retuszuj

Szybko czyść siatki rzeczywistości za pomocą łatwych w użyciu narzędzi do retuszu


Mierz

Korzystaj z precyzyjnych narzędzi analitycznych i pomiarowych dla siatek rzeczywistości.


ContextCapture

Udostępnij dane modelowania rzeczywistości

Wykorzystaj interoperacyjne formaty

Twórz modele 3D w pełnej gamie formatów GIS, żeby zintegrować je z dowolnym procesem pracy.


Sprawnie przesyłaj strumieniowo

Twórz siatki o wielu rozdzielczościach złożone z miliardów trójkątów zoptymalizowanych pod kątem przesyłania strumieniowego i publikowania w Internecie.


Usprawnij współpracę

Natychmiast udostępniaj i wizualizuj modele 3D dowolnym interesariuszom za pomocą lokalnej przeglądarki, lub ładuj modele 3D do chmury firmy Bentley w celu przesyłania strumieniowego do wykorzystania w aplikacjach internetowych iTwin.


ContextCapture