• ProSteel

  Detaluj dowolne elementy stalowe

Oprogramowanie do detalowania i produkcji konstrukcji stalowych

Dzięki oprogramowaniu ProSteel możliwe jest tworzenie precyzyjnych modeli 3D dla stali konstrukcyjnej, obróbki metalu i zestawów stalowych. Następnie można szybko sporządzać rysunki konstrukcyjne, detale i harmonogramy, które automatycznie aktualizują się po każdej zmianie modelu 3D. Ponadto szczegółowy sygnał wyjściowy do maszyn CNC automatyzuje proces wyrobu stali. ProSteel w pełni wspiera zadania budowy i planowania dla stali konstrukcyjnej i obróbki metali w środowisku modelowana 3D. Przy pracy z AutoCAD lub MicroStation otrzymuje się intuicyjne i zintegrowane narzędzie do modelowania z wielu materiałów, które jest doskonale przystosowane do rozplanowywania złożonych konstrukcji, sporządzania rysunków warsztatowych, składania wszystkich łączników i zarządzania listami materiałów.

 • Szybka ekstrakcja rysunków 2D, które automatycznie aktualizują się po każdej zmianie modelu 3D.
 • Łatwa wymiana informacji z innymi dyscyplinami dzięki międzyoperacyjności z innymi aplikacjami firmy Bentley i innych producentów.
 • Wydajne tworzenie zestawu do modelowania parametrycznego zwykłych obiektów, takich jak stalowych schodów, poręczy i drabin.
 • Szybkie badanie wielu scenariuszy w celu zapewnienia klientowi najbardziej opłacalnych opcji.
 
  • Design structural steel connections
  • Design to international design standards
  • Model structural steel
  • Produce structural construction documentation
  • Produce structural design documentation_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Produce structural details_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Share structural models
  • Track and rollback structural design changes
  • Utilize international section profiles
  • ProSteel CONNECT Edition
  • Design structural steel connections
  • Design to international design standards
  • Model structural steel
  • Produce structural construction documentation
  • Produce structural design documentation_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Produce structural details_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Share structural models
  • Track and rollback structural design changes
  • Utilize international section profiles
Możliwości
 • Projektowanie stalowych połączeń konstrukcyjnych

  • Projektuj i detaluj stalowe połączenia konstrukcyjne, w tym połączenia między belkami, belek z słupami i stężeniami oraz złożone połączenia między wieloma prętami. Uprość układ blach węzłowych, usztywnień, śrub i spoin przy pomocy obszernej biblioteki standardowych rodzajów połączeń. Z łatwością porównuj opłacalność i praktyczność zastosowania połączeń.
 • Projektowanie według standardów międzynarodowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Modelowanie konstrukcji stalowych

  • Modeluj konstrukcje stalowe, takie jak belki, słupy i stężenia, w oparciu o tablice stalowe typowe dla danego kraju lub w oparciu o kształty zdefiniowane przez użytkownika. Dokończ swój projekt konstrukcji stalowej, modelując standardowe lub niestandardowe połączenia stalowe, które automatycznie dostosowują się w oparciu o pręty łączące. Modeluj całościowe płyty stalowe, w tym blachy węzłowe i zsypy.
 • Sporządzanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowych

  • Sporządź rysunki dla każdego elementu stalowego o każdym kształcie, dla każdego połączenia i blachy z modelu 3D. Z łatwością twórz kompletne rysunki pojedynczych części uwzględniające wymiary, notatki, etykiety i listy części. Dostosuj rysunki tak, aby był one zgodne z normami Twojej firmy. Wszelkie nieaktualne rysunki są automatycznie aktualizowane w oparciu o zmiany w modelu 3D.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji wykonawczej

  • Twórz dokumentację wykonawczą, taką jak przekroje, rzuty i detale, która jest automatycznie połączona z modelem 3D. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane na rysunkach. Zarządzaj z łatwością zmianami i poprawkami modelu za pomocą zautomatyzowanych oznaczeń rysunków, które muszą być ponownie wydane.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji budowlanej

  • Twórz automatycznie dokumenty projektu budowlanego, w tym wymagane rzuty i elewacje wykorzystywane do przekazania założenia projektowego. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane w dokumentacji.
 • Detalowanie konstrukcji

  • Twórz szczegółowe rysunki 2D bezpośrednio z wyników projektu ustalonych w modelu konstrukcyjnym. Dostosuj styl i format rysunków przy użyciu ustawień dostępnych w oprogramowaniu.
 • Udostępnianie modeli konstrukcyjnych

  • Przenoś wyniki geometrii i projektu modelu konstrukcyjnego między aplikacjami i synchronizuj zmiany zachodzące z upływem czasu. Szybko udostępniaj całemu zespołowi model konstrukcyjny, rysunki i informacje do przeglądu.
 • Śledzenie i przywracanie zmian projektu konstrukcyjnego

  • Zarządzaj zmianami wprowadzonymi w modelu 3D, śledź zmiany z uwzględnieniem opisów i czasu. Wybrane zmiany mogą być cofnięte w dowolnej chwili podczas realizowania projektu. Zbadaj liczne scenariusze projektowe oraz szybko naprawiaj błędy modelowania.
 • Wykorzystanie profili przekrojów zgodnych z międzynarodowymi standardami

  • Uzupełnij swój model strukturalny, używając szerokiej gamy międzynarodowych baz danych profili przekrojów, które są zawarte bez dodatkowych opłat. Wykorzystaj możliwości globalnego projektowania z całego świata.
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Contact Sales
Tell Me More!
Interested in finding out more about this product?
Czytaj więcej
Callout_learn-now
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More