• Bentley Inside Plant

  Zapewnienie pełnego wglądu w obiekty sieciowe

Oprogramowanie do koncepcyjnego projektowania wewnętrznej sieci przemysłowej

Szybkie uzyskanie precyzyjnych informacji projektowych i dokumentacji na temat obiektów sieciowych użytkownika dzięki Bentley Inside Plant. Program ten przyspiesza również projekty przez zapewnienie wizualnego układu stacji czołowych, punktów obecności, biur centralnych, centrów danych i innych obiektów. Zwykłe wyposażenie, schematy rozplanowania, zasada łączenia i standardowe raporty pozwalają na uzyskanie spójnych projektów i zaoszczędzenie czasu. Udostępnienie inteligentnego modelu sieci w całym swoim przedsiębiorstwie przyspiesza procesy pracy w terenie i w biurze.

Czytaj więcej +
  • Configure communications equipment specifications
  • Create network schematics, diagrams, and reports
  • Design and document inside plant
  • Design fiber networks
  • Design hybrid fiber coax networks
  • Model networks from end-to-end
  • Configure communications equipment specifications
  • Create network schematics, diagrams, and reports
  • Design and document inside plant
  • Design fiber networks
  • Design hybrid fiber coax networks
  • Model networks from end-to-end
Możliwości
 • Konfiguracja specyfikacji elementów sieci komunikacyjnych

  • Zapewniaj spójność projektów za pomocą konfigurowalnych specyfikacji inżynierskich. Administratorzy otrzymają prostsze interfejsy użytkownika do wyświetlania, modyfikowania i rozszerzania wcześniej skonfigurowanych bibliotek elementów. Wsparcie obejmuje wszystkie wymagane typy elementów dla sieci koncentrycznych, światłowodowych i HFC.
 • Tworzenie schematów, diagramów i raportów sieciowych

  • Publikuj dokładne dokumenty bezpośrednio z inteligentnego modelu sieci. Zapewnij wsparcie dla prac terenowych za pomocą szkiców sieci, schematów obiektów i innych elementów. Twórz listy materiałów i raporty dla projektu, obszaru świadczenia usług lub obiektu. Konfiguruj raporty do wydruku lub importu do innych systemów.
 • Projektowanie i dokumentowanie wewnętrznych instalacji przemysłowych

  • Korzystaj z szablonów, reguł projektowych i bibliotek wyposażenia w celu szybkiego projektowania przyłączy, centrali i innych obiektów. Twórz automatyczne listy materiałów, połączenia, przebiegi przewodów, obwody i inne raporty. Dokonaj integracji z projektami zewnętrznych instalacji przemysłowych w celu wykonania modelu całej sieci.
 • Projektowanie sieci światłowodowych

  • Projektuj wszystkie wymagane struktury światłowodów, w tym FTTx. Wykorzystuj narzędzia do obsługi multipleksowania i demultipleksowania długości fal oraz splatania i śledzenia sieci. Przydzielaj obwody i zarządzaj szerokością pasma w odniesieniu do pojedynczych światłowodów. Wytyczaj kanały kablowe i zarządzaj nimi w obrębie systemów przewodów.
 • Projektowanie sieci HFC

  • Modeluj wszystkie elementy wyposażenia, połączenia i jakość sygnału od fizycznego portu światłowodu w stacji nadawczej do portu współosiowego u abonenta. Wykorzystuj narzędzia do tworzenia precyzyjnych schematów, wsparcie dla GIS i weryfikację projektu w czasie rzeczywistym, aby kończyć projekty w czasie krótszym niż przy użyciu konkurencyjnych rozwiązań.
 • Całościowe modelowanie sieci

  • Twórz i utrzymuj kompletny model sieci ze zintegrowanym projektem i dokumentacją części wewnętrznych i zewnętrznych instalacji przemysłowych. Modeluj łączność między abonentami a stacją czołową lub centralą. Monitoruj sieć i uzyskaj dostęp do szczegółowych danych inżynierskich dla dowolnego urządzenia sieciowego.
Contact Sales
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Calendar_callout_290x163_416
Znajdź wydarzenie w pobliżu
Zapoznaj się z naszym kalendarzem wydarzeń, żeby zobaczyć pełną listę webinariów i wydarzeń w pobliskim mieście.
Czytaj więcej