Usługi OpenUtilities Digital Twin Services

Modeluj zintegrowaną sieć

Podejmuj bardziej przemyślane decyzje obejmujące procesy projektowania, planowania i operacyjne dzięki głębszemu zrozumieniu komponentów sieci cyfrowej

Inteligentniejsze zarządzanie siecią dzięki cyfrowym bliźniakom

Przekształć dane w decyzje

POŁĄCZ SWOJE ŚRODOWISKO DANYCH

Wizualizacja sieci

Wizualizuj i łącz dane

Gromadź i wizualizuj dane w różnych domenach, w tym w podstacjach elektrycznych.


Pozbądź się silosów

Stwórz środowisko pracy oparte na współpracy międzyzespołami zajmującymi się projektowaniem, planowaniem i operacjami.


Zunifikuj interoperacyjność systemu

Rozszerz połączone środowisko danych (CDE), łącząc wiele systemów danych oraz systemów innych firm celem uzyskania kompleksowego wglądu.


OpenUtilities
ZAUFAJ SWOIM DANYM

Zatwierdzenie modelu

Zweryfikuj integralność danych

Uruchamiaj zautomatyzowane skrypty analityczne, żeby wykrywać problemy z jakością danych i modelowaniem, zapewniając niezawodne symulacje sieci.


Zobacz problemy na mapie

Automatycznie generuj mapy ciepła i raporty, aby zobaczyć umiejscowienie problemów na mapie i otrzymać ocenę jakości danych.


Decyduj o działaniach naprawczych

Podejmuj decyzje o charakterze działań naprawczych przy wsparciu inteligentnych reguł, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.


OpenUtilities
PODEJMUJ DECYZJE OPARTE NA DANYCH

Analityka decyzji

Zbierz dane biznesowe

Twórz analizy biznesowe w celu podejmowania pewnych decyzji przy użyciu aktualnych danych analitycznych z interaktywnymi i reaktywnymi wizualizacjami.


Zintegruj dane projektowe

Połącz informacje o sieci powykonawczej z bieżącymi danymi projektowymi, aby z łatwością ocenić zmiany projektowe przed ich wystąpieniem.


Zarządzaj zmianami w czasie

Utrzymuj harmonogram zmian, rejestrując, kto, kiedy i jak zmienił dane.


OpenUtilities