• Bentley Substation

  Przekształć świat wykorzystując zintegrowane projektowanie

Oprogramowanie do projektowania podstacji elektrycznych

Za pomocą oprogramowania Bentley Substation tworzenie projektów nowych oraz modernizacyjnych jest do 40 procent szybsze. Jedyne oprogramowanie pozwalające na połączenie projektowania elektrycznego i fizycznego przyspiesza współpracę i koordynację przy projekcie. Podłączenie powiązanych układów 3D i rysunków instalacji elektrycznych zmniejsza konieczność przeróbek, zmniejsza liczbę błędów i poprawia współpracę. Automatyczne kontrole błędów, wykazy materiałów i druki budowlane pozwalają na uchwycenie najlepszych standardów i egzekwowanie norm.

Czytaj więcej +
  • OpenUtilities Substation Product Overview
Możliwości
 • Tworzenie inteligentnych modeli podstacji

  • Skoncentruj swój proces projektowania wokół inteligentnego modelu, a nie wokół zbioru oddzielnych rysunków. Stwórz model 3D zbudowany w oparciu o bazę danych obiektów. Użyj modele do stworzenia, łączenia i utrzymywania spójności między rysunkami 2D, schematami elektrycznymi i raportami.
 • Projektowanie planu sytuacyjnego podstacji

  • ​Sporządź rozkład w 3D przy użyciu katalogu elementów wyposażenia, które łączą się we wcześniej określonych punktach zaczepienia. Przesuwaj grupy połączonych elementów jako zespoły w celu szybkiej zmiany pozycji. Wykorzystaj wbudowane narzędzia 3D do projektowania siatki uziemiającej i piorunochronów oraz do analizowania opadania przewodów, prześwitów i kolizji.
 • Projektowanie urządzeń zabezpieczających i kontrolnych podstacji

  • ​Twórz zintegrowane schematy jednoliniowe i okablowania, schematy i układy paneli. Przyspiesz projektowanie za pomocą kabli, które automatycznie przerywają się i naprawiają się w zależności od umieszczonych lub usuniętych symboli. Oszczędź czas i popraw jakość za pomocą automatycznego numerowania kabli, oznaczania urządzeń, sprawdzania błędów oraz innych funkcji.
 • Szacowanie materiałów podstacji

  • ​Automatycznie twórz raporty przy użyciu bazy danych o częściach łączącej wszystkie obiekty 3D i symbole elektryczne ze szczegółowymi danymi o częściach. Publikuj dokładne listy materiałów, raporty długości przewodów, listy zamówień i inne. Szybko aktualizuj te raporty w razie wprowadzenia poprawek do projektu.
 • Tworzenie dokumentacji związanej z projektowaniem podstacji

  • ​Automatycznie twórz rysunki 2D konstrukcji w oparciu o model 3D podstacji. Definiuj i publikuj widoki planu, wzniesienia i widoki izometryczne przy użyciu konfigurowalnych szablonów rysunków obsługujących normy firmy. Wyeliminuj trwające całe godziny aktualizacje ręczne przez ponowne publikowanie rysunków w razie wystąpienia zmian projektowych.
Contact Sales
Tell Me More!
Interested in finding out more about OpenUtilities solutions?
Contact Sales
callout_ist_44014512_NewWebinar_XL
YII 2020 ACCELERATE Webinar Series

Available On Demand
Future-Proofing Substation Infrastructure Beyond BIM

Watch Now