Podsumowanie projektu

    • China Railway Consulting Group – BIM Project for the Beijing-Zhangjiakou High-speed Railway

Projekt
W ramach przygotowań do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku powstaje szybka kolej na trasie Pekin-Zhangjiakou w celu skrócenia czasu podróży pomiędzy tymi dwoma miastami z trzech godzin do 50 minut. Całkowita długość głównej linii wynosi około 170 kilometrów, z 71 odcinkami podtorza, 64 mostami, 10 tunelami i 10 stacjami, w tym największą w Chinach stacją podziemną. Firma China Railway Engineering Consulting Group Co., Ltd. (CEC) odpowiada za wstępny i szczegółowy projekt oraz rysunki konstrukcyjne. Przy 23 branżach inżynierskich i stojąc w obliczu złożonych warunków środowiskowych i skomplikowanych struktur architektonicznych, firma potrzebowała zintegrowanych aplikacji projektowych w celu realizacji projektu o wartości 53,5 mld CNY.


Rozwiązanie
Firma CEC wdrożyła strategię 3D BIM z wykorzystaniem oprogramowania MicroStation®, OpenRoads i OpenBuildings™ Designer do wspólnego projektowania, przeglądu modelu, wykrywania kolizji i symulacji budowy. Korzystanie z otwartego, połączonego środowiska danych firmy Bentley (CDE) opartego na oprogramowaniu ProjectWise® umożliwiło zespołowi dostęp do informacji i udostępnianie ich między wieloma branżami. Zintegrowane aplikacje firmy Bentley ułatwiły modelowanie parametryczne i skoordynowane projektowanie, umożliwiając zespołowi projektowemu pokonanie wyzwań geologicznych i strukturalnych na pierwszej na świecie szybkiej kolei zaprojektowanej dla piaszczystych, burzowych terenów z niskimi temperaturami, o prędkości na poziomie 350 kilometrów na godzinę.

Rezultaty
Praca z wykorzystaniem zoptymalizowanej wymiany informacji (CDE) pomiędzy różnymi branżami, umożliwiająca dostęp do danych w czasie rzeczywistym, usprawniająca procesy pracy, redukująca przeróbki i zwiększająca wydajność. Zintegrowane aplikacje BIM firmy Bentley pozwoliły zaoszczędzić trzy miesiące na projektowaniu i 3 miliony CNY na kosztach pracy, jednocześnie zmniejszając wpływ na środowisko. Wykorzystanie oprogramowania do opracowania znormalizowanej biblioteki komponentów przyspieszyło modelowanie w wielu branżach. Współpraca w zakresie procesu 3D BIM umożliwia scentralizowane zarządzanie danymi i treścią projektową w celu poprawy jakości i dokładności projektu oraz ustanowienia aplikacji BIM dla przyszłych projektów kolei dużych prędkości w Chinach.

Oprogramowanie
Firma CEC wykorzystała oprogramowanie ProjectWise do stworzenia platformy współpracy w celu ujednolicenia danych dla 56 sekcji projektowych o różnych specyfikacjach oraz optymalizacji koordynacji pomiędzy 23 branżami inżynierskimi. Zespół zaimportował specyfikacje szybkich kolei do oprogramowania OpenRoads, aby pomóc projektantom w określeniu zgodnych elementów projektowych i ustanowieniu standardowej podstawy projektowania. Oprogramowanie MicroStation i OpenBuildings Designer umożliwiły firmie CEC stworzenie pełnej biblioteki komponentów i wykonanie modelowania parametrycznego, co przyspieszyło proces projektowania. Możliwości renderowania obrazu narzędzia LumenRT ułatwiły zaprojektowanie kolejowego krajobrazu oraz usprawniły komunikację z klientem i jego przegląd projektu.

Playbook projektów: LumenRT, MicroStation, OpenBuildings Designer, OpenRail, OpenRail Connected Data Environment, OpenRoads, ProjectWise


Rezultaty/fakty
  • Firma CEC jest pionierem w zakresie kompleksowej strategii 3D BIM w chińskim przemyśle kolejowym w zakresie koordynacji 23 branż projektowych oraz przezwyciężenia wyzwań geologicznych i strukturalnych związanych z budową kolei dużych prędkości na trasie Pekin-Zhangjiakou.
  • Dzięki wykorzystaniu oprogramowania OpenRoads w połączeniu ze zintegrowanymi aplikacjami do modelowania firmy Bentley oraz ProjectWise firma CEC stworzyła otwarte, połączone środowisko danych w celu usprawnienia procesów pracy i zmniejszenia liczby poprawek, co pozwoliło zaoszczędzić 3 miliony CNY.
  • Oprogramowanie ułatwiło opracowanie standardowej biblioteki komponentów w celu optymalizacji i przyspieszenia modelowania wielobranżowego.
  • Oparte na współpracy rozwiązanie projektowe firmy Bentley poprawiło wydajność, skracając całkowity czas projektowania o trzy miesiące.
Cytat:
  • „Kolej międzymiastowa na trasie Pekin-Zhangjiakou ma ogromne znaczenie dla innych projektów BIM w przyszłości przemysłu kolejowego. Wykorzystując technologię firmy Bentley, firma China Railway Engineering Consulting Group pracuje nad realizacją inteligentnej konstrukcji, wyposażenia i eksploatacji — jest to początek nowej ery w zakresie inteligentnej kolei na świecie”.

    Zhang Zhongliang Dyrektor ds. BIM China Railway Engineering Consulting Group Co., Ltd.