• CSX Transportation

  Planowanie kapitału corocznych napraw torów

  Jacksonville, Floryda, Stany Zjednoczone

Podsumowanie projektu

  • CSX Transportation – Annual Patch Rail Capital Planning
  • Who is CSX

Projekt
Firma CSX Transportation, posiadająca sieć obejmującą ponad 21 000 mil torów kolejowych w Ameryce Północnej, jest jednym z największych dostawców usług transportowych w Stanach Zjednoczonych. Organizacja świadczy usługi transportu kolejowego i stara się usprawnić swój system obsługi zgłoszeń kolejowych. Dział planowania kapitałowego firmy CSX chciał zapewnić dokładność danych i jak najskuteczniej i z łatwością przeprowadzać inwestycje kapitałowe we właściwym miejscu. Zespół ds. planowania kapitałowego organizacji odpowiedzialny jest za kategorię 78 mln USD na wydatki kapitałowe i rocznie rozpatruje ponad 5000 wniosków o naprawę torów lub wniosków o naprawę torów na zakrzywionych odcinkach sieci kolejowej. Aby ocenić zasadność tych wniosków, komitet ds. planowania kapitałowego musiał dokonać przeglądu danych z różnych źródeł, w tym notatek papierowych, wiadomości e-mail i arkuszy kalkulacyjnych, często zawierających sprzeczne informacje. Ocena tych rozbieżnych danych była żmudna i wymagała czasochłonnego, podatnego na błędy przeglądu ręcznego. W związku z tym firma CSX Transportation wdrożyła projekt planowania kapitałowego o wartości 56 000 USD w celu uproszczenia i usprawnienia tego procesu.

Rozwiązanie
Firma CSX ustaliła, że potrzebuje rozwiązania, które pomoże jej zidentyfikować i uszeregować pod względem ważności zadania napraw torów kolejowych, a także odróżnić miejsca pracy poddane przeglądowi od miejsc pracy przedłożonych do oceny. OpenRail Operational Analytics (dawniej Optram) zapewniło platformę ułatwiającą rozwiązanie tego projektu. Firma CSX Transportation dodała do rozwiązania OpenRail Operational Analytics nowe źródła danych, w tym wnioski o naprawę torów. Organizacja zaangażowała firmę Bentley Systems do dodania do aplikacji funkcji nakładania danych w celu połączenia rozwiązania OpenRail Operational Analytics z istniejącym interfejsem użytkownika systemu wniosków o naprawę torów firmy CSX. Dzięki temu uzyskano znacznie więcej warstw precyzyjnych danych do oceny, z których — dzięki transparentności — wszystkie mogą być analizowane jednocześnie, co umożliwia dokładniejsze podejmowanie decyzji.

Rezultaty
Ten projekt został zakończony w listopadzie 2016 r. w ciągu jednego miesiąca. Od czasu wdrożenia nowego systemu napraw torów, firma CSX Transportation doświadczyła znaczącego skrócenia czasu (dwa miesiące robocze) niezbędnego do przeprowadzenia procesów rocznego przeglądu planowania kapitałowego o wartości setek milionów dolarów. Co ważniejsze, nowy system posiada aktualne dane, które są łatwo dostępne dla użytkowników, co umożliwia szybsze i dokładniejsze podejmowanie decyzji. Firma CSX Transportation, ponieważ projekt ten odniósł niewiarygodny sukces, powieli go na innych rodzajach prac, takich jak wykonywanie pomiarów i naprawa podkładów betonowych. Integracja rozwiązania OpenRail Operational Analytics ze starszym systemem wniosków o naprawę torów firmy CSX pozwoliła na znaczną oszczędność czasu i kosztów, zwiększając poziom analizy o 2 procent, co odpowiada uniknięciu kosztów w wysokości 1,5 mln USD.

Oprogramowanie
Rozwiązanie OpenRail Operational Analytics pozwoliło na integrację danych zgromadzonych z wielu źródeł i zaprezentowanie informacji na jednym ekranie. Wizualizacja danych zapewniła dokładność i pozwoliła organizacji efektywnie podejmować decyzje. Oprogramowanie zawiera konfigurowalne widoki, podkreślenia i widok tabelaryczny, który pozwala firmie CSX zorganizować i sklasyfikować przesłane wnioski o naprawę torów. Użytkownicy mogą otworzyć konkretny ekran systemu źródeł danych związany ze zleceniem pracy lub majątkiem trwałym i ocenić wbudowane informacje, w tym wszelką dokumentację lub obrazy. Oprogramowanie OpenRail Operational Analytics zapewniło zintegrowany i interaktywny graficzny widok wymaganych źródeł danych. Ten skorelowany widok pozwala firmie CSX skutecznie podejmować decyzje dotyczące zatwierdzeń w odniesieniu do każdego wniosku o naprawę torów.

Playbook projektów: OpenRail Operational Analytics

Rezultaty/fakty
 • Firma CSX Transportation w ciągu miesiąca przekształciła swój system wniosków o naprawy torów za pomocą aplikacji firmy Bentley.
 • Rozwiązanie OpenRail Operational Analytic jest proste i efektywne kosztowo, przyspieszyło wydajność i pozwoliło zaoszczędzić miliony dolarów.
 • Firma CSX planuje rozszerzyć tę inicjatywę na inne rodzaje wniosków kapitałowych w organizacji w oparciu o sukces programu napraw torów.
Cytat:
 • „To był doskonały system, nie musimy go ani trochę zmieniać — robi dokładnie to, czego chcemy i działa szybko”.

  Ed Tubbs Dyrektor ds. planowania kapitałowego CSX Transportation