• Lebuhraya Borneo Utara Sdn. Bhd.

  Autostrada Pan Borneo w stanie Sarawak

  Sarawak, Malezja

Podsumowanie projektu

  • Lebuhraya Borneo Utara – Pan Borneo Highway Sarawak

Projekt

Szacuje się, że koszt autostrady Pan Borneo wyniesie 22,5 mld MYR. Planowana jest ona jako czteropasmowa droga ekspresowa o łącznej długości 1060 km, łącząca jeden koniec stanu Sarawak z drugim. Droga zastąpi obecną dwupasmową, jednojezdniową drogę krajową, która przecina stan. Firma Lebuhraya Borneo Utara (LBU) jest odpowiedzialna za zaprojektowanie i budowę. Wdrożyła ona strategię wspólnego modelowania informacji o budynku (BIM), aby osiągnąć wszystkie wyniki i spełnić wszystkie normy. Po ukończeniu budowy autostrada poprawi komunikację, stworzy szkielet transportowy, przyniesie korzyści użytkownikom dróg i pozwoli na międzykulturową wymianę pomiędzy Sabah i Sarawak.

Rozwiązanie

Firma LBU wdrożyła strategię cyfrową w fazie projektowania, budowy i eksploatacji autostrady Pan Borneo. Organizacja została upoważniona do przyjęcia systemów realizacji procesów i projektów BIM i zdecydowała się na włączenie otwartego, połączonego środowiska danych (CDE) w projektowanie, budowę, eksploatację i zarządzanie majątkiem trwałym. Zespół opracował system zarządzania informacją projektową wykorzystujący rozwiązanie CDE firmy Bentley oparty na oprogramowaniu ProjectWise w celu usprawnienia procesów pracy i wymiany informacji w różnych formatach plików. CDE umożliwiło integrację projektową, współdzielenie pulpitu kontrolnego, zarządzanie kontraktami i dokumentacją, rozwiązywanie problemów i przegląd BIM.

Rezultaty

Wykorzystanie CDE zwiększyło wydajność i pozwoliło zaoszczędzić tysiące godzin pracy. Rozwiązanie CDE zoptymalizowało wydajność, ponieważ umożliwiło wszystkim bezproblemową i wirtualną pracę na platformie. Cały proces projektowy — od koncepcji do momentu zatwierdzenia projektu — był zarządzany na poziomie CDE, ze ścieżkami audytu i procesem rozwiązywania problemów. Podczas budowy wszyscy wykonawcy i inżynierowie we wszystkich miejscach pracy korzystają z cyfrowych procesów pracy, co wyeliminowało formalności i opóźnienia. Projekt przyniósł oszczędności w wysokości ponad 40 mln USD. Kiedy projekt wejdzie w fazę zarządzania majątkiem trwałym, oczekuje się, że dzięki systemom BIM droga przyniesie znaczne oszczędności.

Oprogramowanie

Firma LBU zarządzała procesem projektowania z wykorzystaniem oprogramowania OpenRoads Designer, OpenBridge Designer i OpenBuildings Designer. Modele informacji o budynku zostały wyrenderowane, a następnie przekazane zespołowi budowlanemu. Firma LBU, przy użyciu aplikacji firmy Bentley, wykryła i wyeliminowała ponad 2000 kolizji, co pozwoliło uniknąć konieczności ponownego opracowania i zmiany zleceń. Zaangażowanie platformy współpracy pozwoliło zaoszczędzić tysiące godzin pracy. W miarę przejścia projektu w fazę budowy, do monitorowania postępów projektu rozpoczęto wykorzystywanie oprogramowania ContextCapture, a do wszystkich zainteresowanych rozsyłane były comiesięczne raporty. Oprogramowanie ProjectWise Construction Management zostało wykorzystane do zapewnienia kontroli procesu budowlanego, podczas gdy rozwiązanie AssetWise ułatwiło utrzymanie i zarządzanie majątkiem trwałym w całym cyklu życia.

Playbook projektów: AssetWise, OpenBridge Modeler, OpenBuildings Designer, OpenRoads Designer, ProjectWise

Rezultaty/fakty
 • Głównym celem tej autostrady dla rządu Malezji jest rozszerzenie wpływu społeczno-gospodarczego regionu.
 • Ten projekt do chwili obecnej przyniósł oszczędności w wysokości ponad 40 mln USD.
 • LBU działa zgodnie z harmonogramem i z dużym prawdopodobieństwem w przyszłości doświadczy oszczędności kosztów, jeśli nadal będzie działać w taki sposób.
Cytat:
 • „Dzięki wdrożeniu CDE zestaw produktów firmy Bentley został wykorzystany w całym cyklu życia projektu panborneańskiej autostrady Sarawak — od projektu przez budowę po eksploatację — w celu zapewnienia terminowej i efektywnej pod względem kosztów realizacji projektu oraz efektywnego zarządzania kluczowym rządowym majątkiem trwałym”.

  Safuani Abdul Hamid Dyrektor Generalny Lebuhraya Borneo Utara Sdn. Bhd.