Podsumowanie projektu

    • Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd. – Nagpur Metro Asset Information Management System

Projekt
Nagpur, druga stolica stanu Maharashtra, przeżywa gwałtowny wzrost aktywności gospodarczej i rozwoju miast, co z kolei pobudza rozwój infrastruktury. Zwiększony ruch na drogach miejskich oraz system transportu publicznego, stanowiący zaledwie 10 procent wszystkich podróży w mieście Nagpur, znacząco wpłynął na to ożywienie finansowe. Większość osób dojeżdżających do pracy korzysta z silnikowych pojazdów dwukołowych, co powoduje zatory w ruchu drogowym, zanieczyszczenie środowiska i wypadki. Firma Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd. (Maha Metro) została zatrudniona w celu stworzenia bezpiecznego, niezawodnego, przyjaznego dla osób dojeżdżających do pracy i zrównoważonego pod względem środowiskowym systemu szybkiego transportu publicznego dla regionu metropolitalnego Nagpur. Nagpur Metro to 41,7-kilometrowy projekt kolejowy, w skład którego wchodzi 40 stacji i dwie zajezdnie podzielone na dwa korytarze: Północ — południe i wschód — zachód.

Rozwiązanie
Firma Maha Metro wdrożyła cyfrowy system zarządzania projektami, opracowany z wykorzystaniem oprogramowania OpenRail Connected Data Environment (CDE) firmy Bentley, który obejmuje połączone możliwości narzędzi ProjectWise i AssetWise oraz obejmuje planowanie do etapów wydajności w cyklu życia majątku trwałego. Oprogramowanie OpenRail CDE firmy Maha Metro jest dostosowane do potrzeb wielu użytkowników i obejmuje dokumenty i rysunki z samej organizacji, jak również dane od zewnętrznych konsultantów i wykonawców w ramach jej łańcucha dostaw. W ramach cyfrowego systemu zarządzania projektami firmy Maha Metro organizacja rozwija swój system zarządzania informacją o majątku trwałym jako zsynchronizowany układ zapewniający efektywną eksploatację i utrzymanie. Łącząc dokumenty, dane inżynieryjne i konserwacyjne oraz modele 3D z różnych źródeł, system jest wykorzystywany podczas budowy w celu powiązania wszystkich informacji o projekcie poprzez system znakowania jego zasobów. Po zakończeniu prac, wyniki te będą przechowywane i utrzymywane jako źródło zaufanych informacji, które stanowią podstawę do podejmowania decyzji w trakcie eksploatacji i bieżącego utrzymania infrastruktury kolejowej’.

Rezultaty
Wykorzystanie oprogramowania OpenRail Designer (dawniej Power Rail Track) w fazie realizacji projektu umożliwiło zespołowi optymalizację projektu zajezdni poprzez skrócenie długości toru o 6 kilometrów i zmniejszenie o połowę długości linii rampy do 80 metrów, co przyniosło oszczędności w wysokości 15 milionów USD. Oprócz dalszych przewidywanych oszczędności w wysokości 400 000 USD dzięki uniknięciu utraty danych w trakcie całego procesu, firma Maha Metro wykorzystała możliwości wykrywania kolizji w ramach oprogramowania OpenRail do identyfikacji i rozwiązywania problemów na etapie projektowania przed rozpoczęciem budowy. Pozwoliło to uniknąć kosztownych przeróbek szacowanych na 60 000 USD. Podczas fazy operacyjnej, rozwiązanie firmy Maha Metro w zakresie zarządzania majątkiem trwałym pomoże wydłużyć okres użytkowania majątku trwałego, zwiększyć wydajność, oszczędzać energię, zapewnić bezpieczeństwo podróżującej ludności i ostatecznie doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków na drogach. Dzięki zapewnieniu aktualności i dostępności tych zaufanych informacji system umożliwia podejmowanie strategicznych decyzji, ustanowienie monitorowania opartego na warunkach oraz dążenie do realizacji strategii konserwacji predykcyjnej. W wyniku tych korzyści szacuje się, że niezawodna eksploatacja kolei pozwoli zaoszczędzić co najmniej 222 mln USD w ciągu 25 lat.

Oprogramowanie
Oprogramowanie firmy Bentley jest wykorzystywane do ustanowienia połączonego środowiska danych w fazie planowania i projektowania, przechowywania modeli cyfrowych i majątku trwałego w centralnej lokalizacji, a także do ustanowienia systemu zarządzania majątkiem trwałym. Wdrożenie przez firmę Maha Metro rozwiązania OpenRail firmy Bentley wykorzystuje iModele w charakterze ostatecznego modelu ze względu na jego zdolność do zapewnienia organizacji niezawodnych, trwałych modeli majątku trwałego jako punkt odniesienia. W ramach oprogramowania OpenRail CDE narzędzie AssetWise zostało skonfigurowane tak, aby rejestrować wszystkie dane obejmujące każdy etap cyklu życia, z etykietami majątku trwałego używanymi do łączenia aplikacji firmy Bentley z innym oprogramowaniem. Ta interoperacyjność umożliwia łączenie dokumentów i informacji o majątku trwałym z modelami 3D.

Playbook projektów: OpenRail Connected Data Environment, OpenRail Designer, OpenRail Designer

Rezultaty/fakty
  • 500 000 punktowych i liniowych elementów majątku trwałego, podzielonych na 12 kategorii, będzie zarządzanych w czasie za pośrednictwem oprogramowania OpenRail CDE firmy Bentley.
  • Firma Maha Metro spodziewa się zaoszczędzić 400 000 USD wyłącznie dzięki uniknięciu utraty danych, a także szacunkowo 222 mln USD w ciągu 25 lat działalności.
  • Możliwości wykrywania kolizji pomogły zidentyfikować i rozwiązać problemy w fazie projektowania przed rozpoczęciem budowy, unikając kosztownych przeróbek szacowanych na 60 000 USD.