• Firma Suez Water Technologies & Solutions

  Projekt Ultra Pure Water Produkcja krzemowych ogniw i modułów fotowoltaicznych o mocy 1 GW

  Kutch, Gudźarat, Indie

Podsumowanie projektu

  • Suez Water Technologies and SolutSuez Water Technologies & Solutions – Ultra Pure Water Project 1 GW Manufacturing Solar Silicon PV Cells & Modulesions
Projekt
Aby ułatwić Indiom sprostanie rosnącym wymaganiom energetycznym, firma Adani Mundar Solar PV Limited rozpoczęła projekt produkcji ogniw fotowoltaicznych o mocy 1 gigawata. Projekt o wartości 6,6 miliarda USD wymaga ciągłej i niezawodnej produkcji wody ultraczystej przez 365 dni w roku. Jako największy na świecie dostawca systemów wody ultraczystej, firma Suez Water Technologies & Solutions (SWTS) została poproszona o zapewnienia usług projektowych, inżynierskich i odbiorczych dla instalacji przemysłowej zlokalizowanej w stanie Gudźarat w Indiach. Aby w ciągu ośmiu miesięcy zaprojektować i zbudować złożony system wodociągów i kabli, który wymagał prefabrykacji poza miejscem montażu i jednoczesnej pracy w wielu branżach, firma SWTS potrzebowała zintegrowanej technologii modelowania i analizy 3D.


Rozwiązanie
Aby stworzyć i wdrożyć cyfrowy model 3D, firma SWTS posłużyła się szeregiem aplikacji Bentley, które umożliwiły zarządzanie projektem i budową oraz ułatwiły oparte na współpracy prace inżynierskie. Zespół wykorzystał aplikację OpenPlant do wymodelowania całego, liczącego 130 kilometrów układu rurociągów dla zakładu oraz aplikacje STAAD.Pro i AutoPIPE do analizy metodą elementów skończonych oraz analizy naprężeń rurociągów. Narzędzie Navigator ułatwiło z kolei wykrywanie kolizji i współpracę między wieloma branżami, a także z zespołem ds. prefabrykacji i konstrukcji, by przed rozpoczęciem budowy umożliwić szybkie rozwiązanie potencjalnych problemów. Wykorzystanie programu ProjectWise do utworzenia połączonego środowiska danych umożliwiło skoordynowane modelowanie i udostępnianie informacji oraz zapewniło klientowi i wszystkim uczestnikom projektu dostęp do najnowszych rysunków oraz rezultatów projektowych.


Rezultaty
Rozwiązania technologiczne firmy Bentley zwiększyły wydajność modelowania o 10% i skróciły harmonogram projektu o 50 dni. Funkcje automatycznego tworzenia rysunków w aplikacji OpenPlant skróciły o połowę czas przygotowania rysunków. Zintegrowane aplikacje cyfrowe Bentley umożliwiają precyzyjne wyodrębnianie list materiałowych (BOM), zmniejszenie ilości zasobów inżynierskich i uniknięcie dodatkowych przeróbek. Udoskonalenia te zoptymalizowały wydajność i dokładność projektowania, co pozwoliło uzyskać wysoką jakość rezultatów projektowych i zaoszczędzić 70 000 USD. Praca w połączonym środowisku danych usprawniła proces podejmowania decyzji i skróciła o 40% czas prac inżynierskich.


Oprogramowanie
Kompleksowe funkcje modelowania aplikacji OpenPlant przyspieszyły bezbłędne generowanie ponad 1000 rurociągów i zoptymalizowały wizualizację całej sieci rur i układu instalacji przemysłowej. Użycie aplikacji Navigator do wykrywania kolizji pozwoliło zidentyfikować w modelu 180 potencjalnych problemów, które miały kluczowe znaczenie dla procesu prefabrykacji poza zakładem, ponieważ wykonanie prac spawalniczych na miejscu realizacji projektu było niemożliwe. Elastyczność i interoperacyjność aplikacji do modelowania oraz analizy instalacji firmy Bentley ułatwiły bezproblemową integrację z oprogramowaniem i zasobami innych firm, umożliwiając firmie SWTS zoptymalizowanie projektu poprzez importowanie modeli CAD 3D i tworzenie biblioteki komponentów niestandardowych. Użycie oprogramowania ProjectWise do połączenia z serwerem bibliotek SWTS umożliwiło zapisywanie zmian we wszystkich dokumentach projektu w czasie rzeczywistym i uzyskiwanie dostępu do nich w zdalnych placówkach firmy.


Playbook projektów:
AutoPIPE, MicroStation, Navigator, OpenPlant, ProjectWise, ProSteel, STAAD.Pro
Rezultaty/fakty
 • Firma SWTS wykorzystała technologię Bentley do opracowania cyfrowego modelu 3D pierwszego indyjskiego systemu wody ultraczystej, który pozwoli wygenerować energię dla wartego 6,6 mld USD projektu paneli fotowoltaicznych o mocy 1 gigawata, mającego zapewnić energię dla około 700 000 domów w stanie Gudźarat w Indiach.
 • Zastosowanie aplikacji Bentley do modelowania i analizy instalacji pozwoliło zoptymalizować prowadzenie rur i zmniejszyć nakład prac w terenie, a tym samym zaoszczędzić 70 000 USD.
 • Precyzyjne wyodrębnianie BOM minimalizuje niedobór polipropylenu, pozwalając zaoszczędzić około ośmiu tygodni czasu realizacji projektu na zamówieniach dodatkowych dostaw.
Cytat:
 • „Firma Bentley jako indywidualny dostawca rozwiązań skutecznie umożliwiła racjonalizację procesów analizy, modelowania, projektowania, detalowania i dokumentacji, dotrzymując terminów i wymagań jakościowych dotyczących realizacji projektu opatentowanej przez firmę SWTS technologii wytwarzania wody ultraczystej z użyciem membran i filtrów na potrzeby elektrowni słonecznej”.

  Mathankumar Mahendran Kierownik techniczny ds. inżynierii Suez Water Technologies & Solutions