• Águas do Porto, EM

    Platforma technologiczna H2PORTO dla zintegrowanego zarządzania miejskim cyklem wodnym Porto

    Porto, Portugalia

Podsumowanie projektu

Projekt

Firma Águas do Porto (AdP) zarządza całym cyklem wodnym miasta Porto w Portugalii, w tym zaopatrzeniem w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz odprowadzaniem wody deszczowej. AdP dostarcza dziennie średnio 45 490 metrów sześciennych wody do ponad 150 000 klientów i odbiera w przybliżeniu taką samą objętość do oczyszczenia. W miarę wzrostu gęstości i złożoności infrastruktury hydraulicznej przedsiębiorstwa dane systemowe były przechowywane w dziesiątkach odizolowanych aplikacji. Aby uzyskać dostęp do tych informacji, firma AdP opracowała zrównoważoną i zintegrowaną metodę zarządzania cyklem wody, prognozowania zagrożeń powodziowych i problemów z jakością wody oraz poprawy procesu podejmowania decyzji i odporności systemu.

Rozwiązanie

Aby opracować inteligentną platformę wodną, znaną jako H2PORTO, firma AdP zaangażowała konsorcjum dostawców, w skład którego wchodziła firma Bentley Systems. Firmie AdP i konsorcjum udało się połączyć ze sobą wszystkie źródła danych, w tym systemy informacji geoprzestrzennej, czujniki sieciowe czasu rzeczywistego, liczniki domowe, SCADA, laboratorium, faktury, zlecenia pracy i logistykę w jedną platformę. AdP pomogła w utworzeniu cyfrowego bliźniaka systemu wodnego, który może automatycznie modelować poziomy i przepływ wody w oparciu o rzeczywiste warunki i prognozy pogody, aby przewidywać powodzie, przerwy w świadczeniu usług lub problemy z jakością wody.

Wynik

Po osiągnięciu pełnej operacyjności systemu H2PORTO i zintegrowaniu go ze wszystkimi częściami systemu wodociągowego, miasto Porto odnotowało znaczną poprawę w zakresie zaopatrzenia w wodę. Przerwy w dostawach spadły o 22,9%, a liczba zawaleń kanałów spadła o 54%. Poprawie uległy również naprawy pęknięć rur oraz przyłączy kanalizacyjnych i serwisowych, odpowiednio o 8,3% i 45,5%. Te ulepszenie w zakresie napraw zapewniają stałe zaopatrzenie w wodę w regionie. Zmniejszył się również o 3,6% wolumen wody bez przychodów. Dzięki zapewnieniu dostępu do warunków sieci wodociągowej w czasie zbliżonym do rzeczywistego, AdP odnotowała 23% wzrost operacyjny. Zautomatyzowane modelowanie systemu wodnego pozwala AdP szybko reagować na potencjalne problemy. Ujednolicając dane generowane przez poprzednio izolowane systemy, firma AdP poprawiła dokładność danych pochodzących z odczytów czujników do prawie 99%. Dzięki dokładniejszym danym organizacja poprawiła ogólny proces podejmowania decyzji. Firma AdP odnotowała również wzrost satysfakcji pracowników i klientów.

Oprogramowanie

Jako podstawa platformy H2PORTO firmy Águas do Porto zostały wykorzystane aplikacje OpenFlows firmy Bentley. Oprogramowanie OpenFlows FLOOD pomogło zespołowi wykorzystać rozproszone przestrzennie modele numeryczne do symulacji wszystkich procesów hydrologicznych w środowisku naturalnym, w tym w rzekach i na wybrzeżach. OpenFlows SewerGEMS zapewniło możliwości inżynierskie do zarządzania systemami kanalizacyjnymi, a także możliwość modelowania scenariuszy alternatywnych. Te dwie aplikacje stanowiły podstawę do kompleksowego modelowania powodzi całego systemu wodnego. OpenFlows WaterGEMS również zapewniło liczne możliwości analizy sieci wodociągowej i podejmowania decyzji.

Narzędzia wykorzystane w projekcie: OpenFlows FLOOD, OpenFlows WaterGEMS, OpenFlows SewerGEMS

Wynik/Fakty
  • Aby usprawnić cały miejski cykl wodny w Porto w Portugalii, firma Águas do Porto zleciła utworzenie inteligentnej platformy zarządzania wodą opartej na aplikacjach firmy Bentley.
  • Od czasu wdrożenia miasto Porto odnotowało znaczną poprawę zaopatrzenia w wodę, przy czym przerwy w dostawach spadły o 22,9%, a liczba zawalonych kanałów spadła o 54%.
  • Ujednolicając dane generowane przez poprzednio izolowane systemy, firma AdP poprawiła dokładność danych pochodzących z odczytów czujników do prawie 99%.
Cytat:
  • „H2PORTO jest ważnym katalizatorem cyfrowej transformacji, wspierającym zmiany w ludziach, procesach i technologii, a co najważniejsze, pomaga nam w mobilności operacyjnej i dostarczaniu informacji w czasie rzeczywistym na dowolnym urządzeniu”.

    Pedro Vieira Dyrektor ds IT i innowacji Águas do Porto