• SIDRI Co., Ltd .; Yangtze Ecology and Environment Co., Ltd.

  Platforma inteligentnego zarządzania wodą Jiujiang

  Jiujiang, Jiangxi, Chiny

Podsumowanie projektu

  • Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd; Changjiang Ecological Environmental Protection Group Co., Ltd. - Application of Digitization in Jiujiang Smart Water Management Platform - Jiujang, Jiangxi, China

Projekt

Jiujiang, 4,7-milionowe miasto w północno-zachodniej prowincji Jiangxi w Chinach, doświadczyło powtarzających się problemów z systemem wodno-kanalizacyjnym. Wśród nich były zalania, zatory w sieci kanalizacyjnej i zanieczyszczenie pobliskiej rzeki Jangcy. W rezultacie obszar został wybrany pod kompleksową platformę inteligentnego zarządzania wodą o wartości 7,7 miliarda CNY, która pokrywa 200 kilometrów kwadratowych. Plany obejmowały budowę nowej oczyszczalni ścieków, śluz pompowych i sieci rurociągów. Szeroki zakres i złożony charakter opracowania wymagał zespołu projektowego łączącego ponad 100 branż.

Rozwiązanie

Aby zaprojektować platformę inteligentnego zarządzania wodą, firmy Shanghai Investigation, Design & Research Institute (SIDRI) Co., Ltd. oraz Yangtze Ecology and Environment Co., Ltd. wdrożyły oprogramowanie inżynierskie do zarządzania BIM w całym projekcie, od projektu po budowę. Organizacje zastąpiły swoją mapę 2D GIS obszaru projektu, nowej oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i maszyn siatką rzeczywistości 3D utworzoną przy użyciu oprogramowania ContextCapture firmy Bentley. Zespół wykorzystał również platformę do wspólnego projektowania opartą na ProjectWise, aby bezproblemowo udostępniać informacje oraz wykrywać i rozwiązywać kolizje w projekcie. Zespół przesłał model BIM do chmury iModelHub za pomocą usługi iModel ProjectWise Bridge Service, co dodatkowo usprawniło dostęp do danych i wymianę informacji. W ramach modelu BIM zespół projektowy stworzył model hydrauliczny, który może przewidywać objętość wody i napływ wody deszczowej, aby pomóc określić, które obszary miasta były najbardziej narażone na powodzie i jak im zapobiegać.

Wynik

Zespół projektowy stworzył cyfrowe odwzorowanie obszaru budowy, aby wyświetlić dane związane z projektem. Proces ten umożliwił zespołowi zbudowanie planu inteligentnego zarządzania wodą i ulepszenie systemu wodnego w Jiujiang, oszczędzając 80% kosztów pracy i 60% kosztów projektowania. Korzystanie z oprogramowania ProjectWise do udostępniania informacji zespołowi projektowemu i programu Navigator do wykrywania i rozwiązywania kolizji zmniejszyło liczbę błędów projektowych o 80% oraz skróciło projektowanie i weryfikację o 800 godzin pracy, co przełożyło się na oszczędność 4 milionów CNY. Metodologie BIM zwiększyły wydajność zespołu projektowego dzięki zarządzaniu wszystkimi etapami budowy, co poprawiło jakość, zmniejszyło koszty budowy o 20% i skróciło harmonogram o cztery miesiące.

Oprogramowanie

Oprogramowanie ContextCapture wykorzystano do stworzenia siatki rzeczywistości 3D, która zastąpiła mapę 2D GIS obszaru projektu i nowej oczyszczalni ścieków. Aplikacje OpenBuildings Designer, OpenRoads, OpenPlant i ProjectWise umożliwiły projektantom pełne wprowadzenie do modelu cyfrowego projektów budynków, sieci wodociągowej, otaczającego środowiska i innych szczegółów infrastruktury. Program iModelHub został użyty do hostingu modelu BIM, który usprawnił współpracę i ułatwił wymianę informacji w wielobranżowym zespole. Oprogramowanie ProjectWise umożliwiło także wielobranżowemu zespołowi efektywną współpracę oraz identyfikację i rozwiązywanie kolizji przed rozpoczęciem budowy.

Podręcznik projektu: ContextCapture, Descartes, iModelHub, LumenRT, Navigator, OpenBuildings, OpenBuildings Designer, OpenFlows FLOOD, OpenPlant, OpenRoads, ProjectWise

Wynik/Fakty
 • Zespół wykorzystał innowacyjne technologie do stworzenia platformy ochrony i zarządzania wodą o wartości 7,7 miliarda CNY, zaprojektowanej w celu zmniejszenia liczby zatorów w kanalizacji i zanieczyszczenia wody w rzece Jangcy.
 • Aplikacje firmy Bentley pomogły zespołowi projektowemu zmniejszyć liczbę błędów projektowych i obniżyć koszty modelowania, oszczędzając 4 miliony CNY.
 • Przepływ danych oparty na BIM umożliwił organizacji zarządzanie wszystkimi etapami budowy, poprawę jakości i obniżenie kosztów budowy o 20%.
Cytat:
 • „Dzięki pomocy firmy Bentley Systems(… )umożliwiamy operatorom gromadzenie ważnych danych dotyczących spraw związanych z wodą w dorzeczu Jangcy. Świadczymy również inteligentne usługi dla społeczeństwa oraz zapewniamy wymianę informacji i interakcję z korzyścią zarówno dla przyrody, jak i dla ludzi”.

  Hui Wei Dyrektor Instytutu Badań Inżynierii Inteligentnej Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd.