• Voyants Solutions Private Limited

  Usługi zarządzania szczegółowym projektowaniem, przetargami i projektami w celu realizacji 12 zaawansowanych parków technologicznych / IT

  Bangladesz

Podsumowanie projektu

  • Voyants Solutions Private Limited - Detailed Design, Tendering and Project Mangement Services for Establishment of 12 IT!Hi-Tech Parks in Bangladesh - Bangladesh

Projekt

W ramach rządowej inicjatywy Digital Bangladesh 2020 zaawansowane parki technologiczne IT są rozwijane jako inteligentne, zielone kampusy w 12 różnych dzielnicach Bangladeszu, ułatwiając rozwój gospodarczy i społeczny. Firma Voyants Solutions była odpowiedzialna za projekt koncepcyjny prototypu projektu, aż do uruchomienia i przekazania klientowi. Biorąc pod uwagę różnice topograficzne, przestrzenne i klimatyczne w różnych lokalizacjach, projekt o wartości 193 milionów dolarów stanowił liczne wyzwania związane z zaprojektowaniem charakterystycznej, zrównoważonej struktury odpowiedniej dla różnych środowisk. Aby dostosować się do zmiennych terenu i opracować projekt koncepcyjny, który łączyłby nowoczesność z tradycją w bardzo krótkim czasie, firma Voyants potrzebowała zintegrowanego rozwiązania do modelowania cyfrowego.

Rozwiązanie

Firma Voyants stworzyła szeroki model 3D przy użyciu elastycznych aplikacji do modelowania i analizy. Zaproponowana koncepcja projektowa została oparta na lilii wodnej, narodowym kwiecie Bangladeszu, z krzywoliniową konstrukcją budynku i połączeniem chodników, łączników oraz placów w całym kampusie. Zespół przeprowadził badania geotechniczne, aby zdefiniować granice terenu w każdej z 12 lokalizacji i wykorzystał oprogramowanie do analizy strukturalnej 3D oraz oprogramowanie do projektowania złożonych ram geometrycznych, aby uwzględnić różne czynniki wpływające na stabilność konstrukcji. Firma Voyants umożliwiła integrację elementów architektonicznych i inżynieryjnych podczas szczegółowego projektowania oraz dostarczyła wizualizację 3D za pomocą oprogramowania BIM.

Wynik

Korzystając z elastycznych aplikacji do modelowania 3D, firma Voyants zoptymalizowała koordynację projektu, dzięki czemu przesłała schemat projektu z 15-dniowym wyprzedzeniem, oszczędzając 50% czasu projektowania przy zasobach mniejszych o 60% i osiągając zwrot z inwestycji pięciokrotnie wyższy niż początkowy nakład kapitałowy. Praca z otwartymi aplikacjami do modelowania i analizy uprościła modyfikacje projektu, umożliwiając pełną analizę projektu w ciągu pięciu dni przez jednego inżyniera. Współdziałające oprogramowanie ułatwiło generowanie wyświetlanych animiacji z modeli 3D w ciągu trzech do czterech dni. Charakterystyczny projekt zapewnia łatwo dostępną, inteligentną infrastrukturę z pełnymi udogodnieniami dla firm lokalnych i globalnych w całkowicie zrównoważonym środowisku.

Oprogramowanie

Zespół projektowy ustanowił cyfrowy proces pracy, począwszy od oprogramowania GIS i OpenRoads, aby określić optymalne rozmieszczenie i rozwój bazy budowlanej w każdym miejscu. Program STAAD ułatwił replikację modelu i analizę ram konstrukcyjnych w trzech różnych strefach trzęsień ziemi. Interoperacyjność programu OpenBuildings Designer umożliwiła wizualizację i integrację 3D oraz modeli komponentów opracowanych przy użyciu oprogramowania firmy Bentley i innych producentów. Program LumenRT wykorzystano do generowania animowanych przeglądów interaktywnych, aby pomóc terenowym zespołom budowlanym w zrozumieniu założeń projektowych. Elastyczne modele 3D BIM jeszcze bardziej ułatwią cyfrowe planowanie budowy, monitorowanie i analizę kosztów.

Podręcznik projektu: LumenRT, OpenBuildings Designer, OpenRoads, STAAD

Wynik/Fakty
 • Firma Voyants wykorzystała zintegrowaną technologię 3D BIM firmy Bentley, aby opracować charakterystyczny, zrównoważony projekt koncepcyjny dla zaawansowanych technologicznie inteligentnych kampusów w 12 różnych lokalizacjach w Bangladeszu.
 • Stworzenie cyfrowych procesów pracy przy użyciu technologii interoperacyjnej firmy Bentley pomogło zrealizować projekt w ciągu 120 dni, w porównaniu do 210 dni przy zastosowaniu metod konwencjonalnych.
 • Programy STAAD i OpenBuildings Designer uprościły transfer danych i zmiany w złożonej formie budynku, skracając czas projektowania o 50%, co pozwoliło uzyskać zwrot z inwestycji pięciokrotnie wyższy niż początkowy nakład kapitałowy.
 • Nowo utworzone parki IT będą promować wzrost społeczno-gospodarczy w ośmiu regionach Bangladeszu, tworząc nowe centra dla inwestycji zagranicznych oraz branży technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Cytat:
 • „Ikoniczne projekty są wyrazami twórczej pracy innowacyjnych umysłów i narzędzi. Oprogramowanie firmy Bentley pomogło nabrać kształtu pomysłom i stworzyć konstrukcje urzeczywistniające wizualizację architektoniczną. Bentley naprawdę zapewnia rozwój infrastruktury".

  Upendar Rao Kollu Dyrektor zarządzający Voyants Solutions Private Limited