• AAEngineering Group

  Kopalnia Dzhamgyr – realizacja projektu w ekstremalnych warunkach

  Region Talas, Kirgistan

Podsumowanie projektu

  • LAND AND SITE DEVELOPMENT - AAEngineering Group

Produkcja złota w Kirgistanie

W 2018 roku w Kirgistanie podjęto decyzję o zaprzestaniu eksportu rudy złota do obróbki i o umożliwieniu produkcji tego kruszcu w zaplanowanym w tym celu zakładzie w górzystym regionie Talas, w pobliżu kopalni Dzhamgyr. Projekt o wartości 75 mln USD obejmował budowę głównego budynku, kompleksu kruszenia i przesiewania, laboratorium, niecki składowej, składowiska odpadów przeróbczych, obszarów do przechowywania trucizn i rudy, bazy dla personelu operacyjnego oraz nowych dróg i dojazdów. Firma AAEngineering złożyła zwycięską ofertę, obejmującą wykonanie projektu inżynieryjnego, zaopatrzenia i budowy na tym niebezpiecznym sejsmicznie obszarze. Oprócz komplikacji związanych z wysokością i sejsmicznością terenu, AAEngineering musiała również sprostać wyzwaniom technicznym, inżynierskim i koordynacyjnym, a także spełnić surowe normy środowiskowe w warunkach krótkiego okresu budowy i następującej po nim globalnej pandemii.

Usprawnienie procesów pracy i optymalizacja podejmowania decyzji

W firmie AAEngineering zdawano sobie sprawę, że od początku tego projektu konieczne jest wykorzystanie technologii cyfrowej, aby przedstawić klientowi kilka opcji projektowych wraz z analizą ekonomiczną dla każdej alternatywy. Ta metoda wykazałaby ich zdolność do dostarczenia projektu zgodnie z wymaganiami umowy. Jednak, żeby zrealizować zaakceptowaną propozycję, oprogramowanie musiało również prognozować dominujące na tym obszarze lawiny i osuwiska w celu zapewnienia bezpiecznej budowy i instalacji. Konieczne było także umożliwienie bezpiecznych dostaw materiałów po krętych, pochyłych drogach w ograniczonym czasie budowy. W międzyczasie trwały wielobranżowe prace projektowe i budowa, uznano więc, że trzeba stworzyć połączone środowisko danych (CDE) w celu usprawnienia procesów pracy, wykonywania zintegrowanego i dokładnego modelowania i analiz, a w rezultacie – podejmowania na czas świadomych decyzji.

Otwarte aplikacje zapewniają zintegrowane rozwiązanie

Firma AAEngineering wybrała ProjectWise jako skoordynowaną platformę, łącząc ją ze zintegrowanymi aplikacjami cyfrowymi firmy Bentley opartymi na chmurze, aby udostępniać informacje o projekcie oraz optymalizować komunikację i planowanie w 500 stanowiskach pracy. Dodatkowo, do opracowania podstawy cyfrowego modelu terenu wykorzystano ContextCapture. Za pomocą OpenRoads Designer modelowano place budowy obiektu i drogi dojazdowe, definiując maksymalne bezpieczne prędkości ruchu i strefy widoczności, które mają kluczowe znaczenie na wyżynach. PLAXIS posłużył do analizy geotechnicznej, niezbędnej do zapewnienia stabilności składowisk odpadów i zapór niecek składowych, a interoperacyjność programu OpenBuildings Designer ułatwiła projektowanie konstrukcyjne i architektoniczne. Integracja platformy Bentley iTwin i SYNCHRO umożliwiła wszystkim interesariuszom projektu zrozumienie skali i złożoności konstrukcji oraz pozwoliła na jednoczesne projektowanie i budowę.

Cyfryzacja przyśpiesza wprowadzenie nowych standardów

Dzięki wykorzystaniu otwartych aplikacji do modelowania firmy Bentley, firma AAEngineering zaoszczędziła 30% czasu projektowania i budowy oraz do 2 milionów USD w kosztach. ProjectWise i technologia cyfrowych bliźniaków firmy Bentley, działające w połączonym środowisku danych, usprawniły komunikację i przegląd projektu w rozproszonym geograficznie zespole, redukując czas i koszty związane z podróżami służbowymi. Przeprowadzenie symulacji budowy zaowocowało zakończeniem budowy i uruchomieniem zakładu przed terminem, skutkując wypłatą dodatkowych dywidend dla klienta. W oparciu o udane zastosowanie modelowania informacji i technologii bliźniaków cyfrowych, firma AAEngineering osiągnęła przewagę konkurencyjną i ugruntowała pozycję regionalnego lidera w branży. Cyfryzacja wpłynęła na zmianę konwencjonalnego podejścia inżynierskiego organizacji, czyniąc zaawansowane praktyki cyfrowe standardem firmy i wymogiem dla przyszłych podwykonawców.

Portfolio projektu: AutoPIPE, Bentley Raceway and Cable Management, ContextCapture, gINT, iModelHub, iModel.js, iTwin Design Insights, iTwin Design Review, iTwin Design Validation, usługi iTwin, LumenRT, MicroStation, OpenBuildings Designer, OpenPlant, OpenRoads Designer, OpenRoads ConceptStation, PLAXIS, ProjectWise, Promis.e, ProStructures, SITEOPS, SYNCHRO 4D, SYNCHRO Control

Wynik/Fakty
 • Firma AAEngineering polegała na opartym na współpracy modelowaniu firmy Bentley i technologii bliźniaków cyfrowych celem sprostania ekstremalnym wyzwaniom podczas realizacji zakładu obróbki złota w warunkach pandemii COVID-19.
 • ProjectWise i otwarte aplikacje firmy Bentley usprawniły procesy pracy i komunikację, optymalizując planowanie w 500 stanowiskach pracy.
 • Wykorzystanie oprogramowania do modelowania i wizualizacji firmy Bentley ułatwiło jednoczesne projektowanie i budowę.
 • Praca w skoordynowanym środowisku cyfrowym skróciła czas projektowania i budowy o 30% i doprowadziła do zaoszczędzenia ok. 2 milionów USD na kosztach.
Cytat:
 • "Trudno wyobrazić sobie możliwość projektowania wieloetapowych placów budowy, prac inżynieryjnych w terenie, dróg i spirali autostradowych bez ContextCapture i OpenRoads."

  Andriej Aksionow Dyrektor departamentu modelowania informacji AAEngineering Group