• Helsinki

  Synergia cyfrowego miasta (Digital City Synergy)

  Helsinki, Finlandia

Podsumowanie projektu

  • DIGITAL CITIES - City of Helsinki

Współpraca na rzecz wydajniejszej stolicy

Helsinki dążą do tego, aby stać się najbardziej funkcjonalnym miastem na świecie, cyfryzując wszystkie aspekty planowania, budowy i konserwacji. Na obecną chwilę istnieją modele miasta, w których trwają prace nad cyfryzacją stolicy. Teraz, dzięki projektowi Helsinki Digital City Synergy o wartości 1 miliona EUR, władze miasta dążą do implementacji praktycznych i wszechstronnych korzyści wynikających z tych modeli, a jednocześnie do uzyskania większej wartości dzięki stworzeniu cyfrowego bliźniaka obejmującego całe miasto. Do tego celu zaprosili do współpracy Helsinki 3D+, wydział ds. środowiska Miasta Helsinek oraz Forum Virium Helsinki.

Realizacja otwartej platformy cyfrowej miasta

Głównym założeniem była integracja istniejących modeli z danymi pochodzącymi z ich wewnętrznych procesów oraz od dostawców usług publicznych. Pojawiły się również potrzeby używania modeli do angażowania mieszkańców, wykorzystywania otwartych modeli danych do współpracy publiczno-prywatnej w zakresie innowacji oraz wspierania zarówno celów inteligentnego miasta, jak i celów zrównoważonego rozwoju w kontekście neutralności emisji dwutlenku węgla. Pierwszym zadaniem było stworzenie modelu miasta o powierzchni 770 kilometrów kwadratowych i wdrożenie wszystkich danych dotyczących majątku trwałego, a także swobodne udostępnianie wyników opinii publicznej. Dlatego koniecznym było utworzenie otwartej platformy cyfrowej miasta dla cyfrowego bliźniaka.

Modelowanie i wprowadzanie informacji o majątku trwałym do cyfrowego bliźniaka

W celu implementacji projektu Digital City Synergy miasto Helsinki po raz kolejny zdecydowało się na użycie aplikacji firmy Bentley – tak samo jak w przypadku budowy modeli miasta. Wydział ds. środowiska miasta Helsinki wykorzystał oprogramowanie MicroStation, ContextCapture i OpenCities Map do wygenerowania i aktualizacji siatki rzeczywistości i modelu informacyjnego obszaru miasta o powierzchni 770 km kwadratowych dla swojego cyfrowego bliźniaka, obejmującego również CityGML. ProjectWise z kolei został wykorzystany do ustanowienia połączonego środowiska danych (CDE). W międzyczasie Forum Virium Helsinki opracowało cyfrowego bliźniaka Kalasatamy — dzielnicy Helsinek o powierzchni 70 kilometrów kwadratowych — wykorzystując OpenCities Planner do prezentowania rozwiązań dla inteligentnych miast i ułatwień dla obywateli pragnących brać udział w debacie publicznej. Stał on się wzorem do naśladowania dla całego miasta. Zespół Helsinki 3D+ wykorzystał programy MicroStation, ContextCapture i OpenCities Map do tworzenia i konserwacji modeli rzeczywistości i informacji całego miasta, a także LumenRT do produkcji własnych klipów wideo, które można udostępniać wszystkim interesariuszom i opinii publicznej.

Łączenie mieszkańców i interesariuszy za pomocą otwartych danych

Otwarte, cyfrowe rozwiązanie miasta Helsinki umożliwia lepsze podejmowanie decyzji dzięki przekazywaniu właściwych informacji właściwym interesariuszom. Otwarty dostęp do danych z całego miasta powoduje, że społeczeństwo otrzymuje te same informacje, co interesariusze projektu, co ma wpływ na przejrzystość i kształtowanie wizerunku. Dane są już wykorzystywane przez uniwersytety i instytucje badawcze, a modele miasta są drugim najczęściej pobieranym zbiorem danych. Ogólnie rzecz biorąc, miasto Helsinki zapewnia niezawodną cyfrową infrastrukturę danych w celu wspierania zrównoważonych inicjatyw inteligentnego miasta, zapewniając lepszą jakość życia mieszkańcom i odwiedzającym. W przyszłości miasto nadal będzie kontynuowało swoje działania w zakresie cyfryzacji celem stworzenia swojego ogólnomiejskiego cyfrowego bliźniaka.

Portfolio projektu : ContextCapture, LumenRT, MicroStation, OpenCities Map, OpenCities Planner, ProjectWise

Wynik/Fakty
 • Miasto Helsinki zaangażowało zespół Helsinki 3D+, wydział ds. środowiska miasta Helsinki oraz Forum Virium Helsinki do zintegrowania i wykorzystania modeli miasta.
 • Pojawiło się zapotrzebowanie na otwartą cyfrową platformę miasta do zarządzania oraz do publicznego udostępniania danych.
 • Otwarte, cyfrowe rozwiązanie Helsinek umożliwia lepsze podejmowanie decyzji, łącząc właściwe informacje z właściwymi interesariuszami, ułatwiając każdemu dostęp do danych miasta.
Cytat:
 • „Tworzenie Digital City Synergy wymaga strategicznego wsparcia, kreatywnego rozwoju, sprawnego podejścia i najlepszych możliwych narzędzi”.

  Enni Airaksinen Specjalista 3D Helsinki 3D+, miasto Helsinki