• DTK Hydronet Solutions

  Cyfrowa inżynieria sieci wodociągowej i zarządzanie majątkiem trwałym w projekcie zaopatrzenia w wodę miasta Dibrugarh

  Dibrugarh, Assam, Indie

Podsumowanie projektu

  • WATER WASTEWATER AND STORMWATER NETWORKS - DTK Hydronet Solutions

Potrzeba odpowiedniej infrastruktury wodnej  

Dibrugarh, położone nad brzegiem rzeki Brahmaputra, jest dużym miastem w stanie Assam w Indiach i rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym, edukacyjnym i medycznym. Pomimo położenia nad rzeką, miasto nie posiada scentralizowanego zaopatrzenia w wodę pitną dla 25 391 gospodarstw domowych, w których mieszka 167 733 osób. Biorąc pod uwagę zawodne i niesprawiedliwe dostawy wody o bardzo niskiej jakości, administracja zainicjowała projekt infrastruktury wodnej w celu zapewnienia odpowiedniej dystrybucji i całodobowego dostępu do czystej wody pitnej. Ta warta 25 mln USD inicjatywa obejmuje prace inżynierskie, zaopatrzeniowe i budowę 220-kilometrowej zintegrowanej sieci wodociągowej. Firma DTK Hydronet została zatrudniona jako konsultant, stając w obliczu wyzwań koordynacyjnych oraz technicznych podczas pracy z wykonawcą i dostawcą; dodatkowo należało rozwiązać obawy o przesyłowe straty wody (NRW).

 

Cyfryzacja konwencjonalnych praktyk inżynierskich

Firma Hydronet chciała wdrożyć modelowanie i analizę hydrauliczną dla całego systemu oraz opracować zintegrowaną platformę do zarządzania majątkiem trwałym, która pomogłaby spełnić wymagania dostawcy i ograniczyć NRW. Jednak praca w oparciu o konwencjonalne metody udostępniania plików przez dystrybutora i przeprowadzenie badań hydraulicznych w określonych ramach czasowych nie okazała się możliwa. W obliczu brakującego centralnego repozytorium danych, nieuwzględnienia rejonowych obszarów pomiarowych (DMA) i niewystarczających, ręcznych procesów, DTK Hydronet musiało stworzyć otwarte, połączone środowisko danych (CDE) oraz zdigitalizować inżynierskie procesy pracy oraz zarządzanie majątkiem trwałym. Ten system pomógłby zoptymalizować współpracę, projektowanie i eksploatację w ciągu cyklu życia.

 

Aplikacje firmy Bentley zapewniają zintegrowane rozwiązanie

Aplikacje firmy Bentley były już znane firmie DTK Hydronet. Wybrano ProjectWise i OpenFlows do opracowania opartej na chmurze platformy GIS do zarządzania informacjami i wykonywania modelowania hydraulicznego. ProjectWise, jako platforma do hostowania repozytorium zasobów cyfrowych stanowiło pojedyncze źródło prawdy o wszystkich danych projektowych i modelach dostępnych dla DTK Hydronet, wykonawcy i dostawcy. Usprawniło to współpracę i rozwiązywanie problemów, co pozwoliło utrzymać projekt na właściwym torze. OpenFlows WaterGEMS zostało wykorzystane do opracowania wstępnego modelu hydraulicznego i wygenerowania ponad 100 scenariuszy w celu poprawy zrozumienia projektu przez wykonawcę i zamawiającego. Za pomocą OpenFlows HAMMER przeprowadzono szczegółową analizę stanów nieustalonych i przepięć w celu zabezpieczenia sieci. Wszystkie dane i modele majątku trwałego zostały zintegrowane w kompleksowym modelu przedsiębiorstwa 3D, dostępnym za pośrednictwem urządzeń mobilnych i internetowych.

 

Cyfryzacja zapewnia oszczędności i zrównoważony rozwój

W porównaniu z poprzednimi praktykami, tylko za pomocą OpenFlows WaterGEMS zaoszczędzono 80% czasu na tworzeniu początkowego modelu. Razem z OpenFlows HAMMER, obie aplikacje przyczyniły się do obniżenia całkowitego czasu projektowania o 60% i o 15% w kosztach wyposażenia. Dzięki pracy w połączonym środowisku danych, firma DTK Hydronet zakończyła projekt w 50 dni – 70 przed terminem. Przeprowadzenie cyfrowej analizy dynamicznego zarządzania ciśnieniem wykazało skuteczność DMA, zapewniając inteligentny system wody, który ograniczy NRW do maksimum 15%. Wykorzystanie technologii firmy Bentley przez firmę DTK Hydronet przyniosło zmianę paradygmatu w cyfrowych praktykach inżynierskich, w rezultacie udoskonalając zarządzanie zasobami wodnymi i ryzykiem w celu zapewnienia niezawodnego, zrównoważonego systemu zaopatrzenia w wodę. Projekt ten bezpośrednio poprawi standard życia około 250 000 osób do co najmniej 2050 roku.

 

Portfolio projektu: OpenFlows HAMMER, OpenFlows WaterGEMS, ProjectWise

Wynik/Fakty
 • Firma DTK Hydronet stworzyła połączone środowisko danych celem realizacji inteligentnego systemu zaopatrzenia w wodę, który zapewnia bezpośredni i całodobowy dostęp do czystej wody pitnej każdemu gospodarstwu domowemu w Dibrugarh.
 • Zintegrowana technologia firmy Bentley usprawniła cyfrowe procesy prac inżynierskich, co pozwoliło zaoszczędzić 60% czasu projektowania i 15% na kosztach materiałów.
 • Wykorzystanie OpenFlows do modelowania i analizy hydraulicznej w warunkach współpracy umożliwiło firmie DTK Hydronet ukończenie całego projektu 70 dni przed terminem, w obliczu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19.
Cytat:
 • "ProjectWise, OpenFlows WaterGEMS i OpenFlows HAMMER są szeroko stosowane w celu zapewnienia całodobowego zaopatrzenia równomiernie dystrybuowanej wody pitnej pod ciśnieniem dla całego miasta Dibrugarh na kolejne dziesięciolecia."

  Devashri Karve Współzałożyciel DTK Hydronet Solutions