• Hatch

  Ujście oczyszczalni ścieków Ashbridges Bay

  Toronto, Ontario, Kanada

Podsumowanie projektu

  • WATER AND WASTEWATER TREATMENT PLANTS - Hatch

Modernizacja największego zakładu uzdatniania wody w Toronto

Położona na wschód od centrum Toronto nad brzegiem jeziora Ontario, miejska oczyszczalnia ścieków Ashbridges Bay, zbudowana w 1910 r. i działająca od 1917 r., jest jednym z największych i najstarszych zakładów uzdatniania wody w Kanadzie. Istniejące ujście, zbudowane w 1947 r., miało jednak niewystarczającą przepustowość do odprowadzania uzdatnionej wody do jeziora. Nie spełniało również aktualnych norm regulacyjnych i zbliżało się do końca okresu eksploatacji. Firma Hatch, z zespołami w Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, była odpowiedzialna za zaprojektowanie i budowę nowego tunelowego ujścia, które będzie przesyłało oczyszczone ścieki z zakładu do jeziora Ontario. Projekt o szacowanej wartości 350 milionów CAD obejmował zatopienie szybu przylegającego do linii brzegowej, a następnie wydrążenie tunelu przez skałę bezpośrednio pod dnem jeziora. Oczyszczona woda spływałaby grawitacyjnie z zakładu przez przewody łączące do szybu, a następnie tunelem do jeziora. Lokalizacja, złożoność i skala projektu stanowiły główne wyzwania.

Przekraczanie ram tradycyjnego oprogramowania w celu lepszego projektowania, analizy i komunikacji

W firmie Hatch wcześnie zdano sobie sprawę, że tego powodzenie tego zadania zależy od oprogramowania, które łączyłoby projektowanie wspomagane komputerowo z analizą inżynierską. Oprócz sprostania wielu złożonym wyzwaniom związanym z budową projektu, musiano także zminimalizować koszty, jednocześnie biorąc pod uwagę podwodne podłoże i cechy środowiskowe. Ponadto, jako że oczyszczalnia obsługuje około 1,5 miliona mieszkańców, oczekiwanym rezultatem było zapewnienie lepszej jakości życia obecnej społeczności, a także przyszłych mieszkańców miasta, w miarę jego wzrostu i rozwoju. Odpowiednia koordynacja prac była kluczem do pomyślnej realizacji tego projektu, a przy zespole rozproszonym w różnych biurach, należało opracować cyfrowe procesy współpracy w celu efektywnej komunikacji.

Projektowanie skomplikowanego szybu i tunelu

Inżynierowie firmy Hatch znali już produkty firmy Bentley, ponieważ korzystali z nich w początkowej fazie tego projektu w 2015 r. Przy użyciu OpenRoads odtworzyli powierzchnie na podstawie dzienników odwiertów, w tym poziom wody w jeziorze i przewidywany spadek tunelu. Dzięki temu byli w stanie przewidzieć geologiczne warunki brzegowe poniżej jeziora, co pozwoliło na podjęcie ważnych decyzji projektowych. Dzięki MicroStation udało się stworzyć modele wszystkich komponentów szybu i tunelu, co umożliwiło ukończenie pierścieni i określenie właściwego obrotu każdego z nich w razie ewentualnych problemów z łączeniem. Firma Hatch wykorzystała również połączone środowisko danych ProjectWise, dzięki czemu zespół mógł współpracować pomimo dzielących go kilku stref czasowych, co zapewniło realizację projektu na czas i zgodnie z budżetem. W ramach tej platformy skoordynowano również wszystkie prace CAD, analizy inżynierskie oraz sam projekt, umożliwiając zespołowi kontynuowanie pracy nad rysunkami w oprogramowaniu CAD, podczas gdy pliki PDF były tworzone na oddzielnym serwerze.

Wysokiej jakości projekt, który przekroczył oczekiwania

W oparciu o aplikacje firmy Bentley, firma Hatch dostarczyła klientowi wysokiej jakości projekt przed terminem. Zaprojektowano tunel o długości 3500 metrów o 7-dmiometrowej średnicy wewnętrznej. Zaawansowane możliwości CAD zastosowanego oprogramowania pozwoliły na zredukowanie czasu pracy personelu o 2000 godzin, co przyniosło oszczędności w wysokości 350 000 dolarów kanadyjskich. Dzięki modelom 3D utworzonym w MicroStation i używanym w trakcie warsztatów przeglądowych, 100% zgłoszeń do przetargu zostało dostarczonych klientowi z tygodniowym wyprzedzeniem, co pozwoliło zaoszczędzić 25 000 CAD na roboczogodzinach w środowisku projektowym. Ponieważ projekt nie wymagał użycia papieru dzięki wykorzystaniu połączonego środowiska danych ProjectWise do udostępniania wszystkich dokumentów i informacji, firma Hatch zaoszczędziła ponad 35 000 CAD na kosztach papieru i druku. Nowe ujście jest kluczowym elementem rozbudowy przepustowości oczyszczania ścieków w mieście i oczekuje się, że przyczyni się do poprawy kondycji linii brzegowej miasta i plaż, a także jakości wody w Jeziorze Ontario.

Portfolio projektu: MicroStation, OpenBuildings Designer, OpenRoads, ProjectWise, STAAD

Wynik/Fakty
 • Położona nad jeziorem Ontario oczyszczalnia Ashbridges Bay jest jedną z największych i najstarszych zakładów uzdatniania wody w Kanadzie.
 • Jej dotychczasowe ujście było niewystarczające, nie spełniało aktualnych norm i zbliżało się do końca okresu eksploatacji.
 • Za pomocą aplikacji firmy Bentley, firma Hatch zrealizowała projekt tunelu o długości 3500 metrów przed terminem.
Cytat:
 • „Pakiet oprogramowania firmy Bentley został wdrożony w projekcie ABTPO w celu stworzenia praktycznych rozwiązań dla unikalnych wyzwań inżynierskich, budowy połączonego i opartego na współpracy środowiska pracy oraz dostarczenia opłacalnego i wydajnego projektu”.

  Kevin Waher Starszy kierownik projektu ds. tuneli Hatch