• POWERCHINA Huadong Engineering Corporation Limited

  Innowacyjne zastosowanie technologii inżynierii cyfrowej w konstrukcjach kolejowych w Shaoxing

  Shaoxing, Zhejiang, Chiny

Podsumowanie projektu

  • RAIL AND TRANSIT - PowerChina Huadong Engineering Corporation Limited

Utworzenie systemu metra miejskiego

Będąca częścią szybkiej trasy międzymiastowej Haungzhou-Shaoxing, linia nr 1 kolei Shaoxing Urban Rail Transit jest jedną z głównych linii w ramach inicjatywy sieci miejskiej, mającej na celu ustanowienie zintegrowanego systemu transportowego z miastem Huangzhou oraz linią metra nr. 5. Linia metra nr 1, o wartości 24 miliardów CNY, to największy projekt infrastrukturalny w historii Shaoxing, o łącznej długości 34,1 km, obejmujący 24 stacje, 25 odcinków trasy, zajezdnię, parking, dwie główne podstacje elektryczne i centrum sterowania. Projekt charakteryzował się ograniczonym obszarem pod powierzchnią o złożonych warunkach środowiskowych, problemami integracyjnymi związanymi z istniejącym infrastrukturalnym majątkiem trwałym, oraz ograniczeniami wynikającymi z potrzeby ochrony zabytków kulturowych i historycznych podczas prac modernizacyjnych w mieście. Firma POWERCHINA Huadong Engineering Corporation (HDEC) została wybrana do stworzenia cyfrowego projektu całej linii, zarządzania tym projektem, konsultacji, pomiarów, prac budowlanych oraz do przekazania do eksploatacji i konserwacji. 

 

Maksymalizacja potencjału danych poprzez cyfryzację procesów pracy

W obliczu złożonych wyzwań hydrogeologicznych, ograniczeń lokalizacji i problemów z organizacją ruchu, połączonych z napiętym harmonogramem i trudnościami z koordynacją z licznymi interfejsami technicznymi między wieloma branżami i departamentami władz miejskich, w firmie HDEC zdano sobie sprawę, że potrzeba bardziej usprawnionego podejścia niż tradycyjne procesy konsultingowe. Starano się zmaksymalizować potencjał danych i przyjąć zaawansowane cyfrowe procesy pracy, tworząc centrum danych inżynierskich kolei miejskiej oraz opartą na współpracy platformę do zarządzania budową w celu cyfryzacji całego majątku trwałego i wszystkich procesów w całym cyklu życia projektu. Żeby osiągnąć ten cel — a także poprawić wydajność, jakość i podejmowanie decyzji — należało zintegrować metodologię BIM z technologią cyfrowych bliźniaków.

 

Wykorzystanie otwartych aplikacji

HDEC wykorzystało technologię iTwin wraz z otwartymi aplikacjami firmy Bentley do współpracy projektowej celem zdigitalizowania procesów pracy i utworzenia cyfrowego bliźniaka. Za pomocą zdjęć lotniczych i ContextCapture stworzono siatkę rzeczywistości 3D, która dokładnie odzwierciedla istniejący krajobraz, architekturę i drogi miasta. Inżynierowie HDEC opracowali własne oprogramowanie geologiczne 3D oparte na technologii firmy Bentley i wykorzystali je w połączeniu z OpenRoads Designer do stworzenia zintegrowanego modelu BIM trasy kolejowej. Korzystając z technologii iModel firmy Bentley, zintegrowali modele BIM i zasoby cyfrowe pochodzące z wielu branż i od interesariuszy, w tym dane generowane przez oprogramowanie innych firm. Technologia iTwin firmy Bentley umożliwiła cyfrowemu bliźniakowi HDEC wykorzystanie danych statycznych i dynamicznych na platformie do zarządzania cyfrowym budownictwem.

 

W kierunku inteligentnej eksploatacji

Integracja innowacyjnej rzeczywistości i technologii modelowania BIM pozwoliła zaoszczędzić 800 godzin czasu gromadzenia danych, co odpowiada 3 mln CNY w kosztach, a także zmniejszyła wpływ budowy metra na codzienne życie mieszkańców Shaoxing. Przyjęcie zaawansowanych cyfrowych procesów pracy w otwartym, połączonym środowisku danych (CDE) ułatwiło projektowanie synergiczne, skracając cykl projektowy o 20% i przynosząc 12 milionów CNY oszczędności na kosztach projektowania. Dzięki ustanowieniu cyfrowego bliźniaka firma HDEC monitorowała budowę w czasie rzeczywistym, rozwiązując ponad 100 potencjalnych problemów i zmniejszając koszty budowy o 5%. W trakcie prac zdano sobie sprawę z pełnego potencjału danych pochodzących z wielu źródeł w celu wsparcia lepszego procesu decyzyjnego, co położyło podwaliny pod wykorzystanie cyfrowego bliźniaka kolei podczas eksploatacji i konserwacji, tym samym przyczyniając się do inteligentnego zarządzania metrem.

 

Portfolio projektu:  Bentley Raceway and Cable Management, ContextCapture, iModel.js, iTwin Services, LumenRT, MicroStation, OpenBuildings Designer, OpenRoads Designer, OpenUtilities Substation, ProjectWise, ProStructures

Wynik/Fakty
 • Linia nr 1 kolei Shaoxing Urban Rail to największy projekt infrastrukturalny w mieście, którego celem jest uczynienie miasta kultury nowoczesnym obszarem metropolitalnym.
 • Firma HDEC otrzymała zadanie wykonania cyfrowego projektu obejmującego całą 34-kilometrową linię metra, charakteryzującą się złożonymi warunkami geologicznych, ograniczeniami wynikającymi z lokalizacji oraz trudnościami w koordynacji prac.
 • Dzięki aplikacjom firmy Bentley opracowano technologię BIM, która usprawniła procesy pracy, przyczyniając się do skrócenia cyklu projektowego i oszczędności w wysokości 12 milionów CNY na kosztach projektowania.
 • ProjectWise zapewnił cyfrową platformę do współpracy, zarządzania i koordynowania ponad 20 jednostek uczestniczących i 100 uczestników projektu.
Cytat:
 • "Wprowadziliśmy platformę 3D firmy Bentley [projektowanie, inżynieria i współpraca] oraz zbudowaliśmy centrum danych inżynierskich dla całego cyklu życia tego projektu, żeby ulepszyć zarządzanie informacjami oraz zarządzanie cyfrowe."

  Yexing Zhang Dyrektor generalny Zhejiang Huadong Engineering Digital Technology POWERCHINA Huadong Engineering Corporation Limited