• SAIDEL Engineering SRL

  Ośmiopiętrowy budynek mieszkalny nad tunelami metra w zachodnim Bukareszcie

  Bukareszt, Rumunia

Podsumowanie projektu

  • GEOTECHNICAL ENGINEERING - Saidel Engineering SRL

Pionierska inicjatywa budowlana

W zachodnim Bukareszcie deweloper zainicjował warty 2,5 mln euro projekt budowy 8-piętrowego budynku mieszkalnego z piwnicą, umieszczonego nad istniejącymi tunelami metra. To pierwszy raz, kiedy nad tymi miejskimi tunelami powstaje konstrukcja. Projekt charakteryzował się nieregularną powierzchnią, złożonymi wyzwaniami geotechnicznymi oraz wymagania operatora metra dotyczącymi osiadania tunelu i działania sił zewnętrznych. Zadaniem SAIDEL Engineering było zmniejszenie ogólnego wpływu budynku na obudowę tunelu oraz zapewnienie bezpiecznego i opłacalnego rozwiązania. W celu kontynuacji projektu i uzyskania aprobaty operatora metra, firma musiała ustalić plan wykopów i opracować projekt koncepcyjny fundamentu.

Spełnianie wymagań dotyczących osiadania i konstrukcji

Ponieważ cały obrys budynku znajduje się w strefie ochronnej tunelu metra, firma SAIDEL Engineering przeprowadziła analizę 2D w celu określenia możliwych rozwiązań sposobu wykonania wykopów i fundamentów, które spełniałyby wymagania operatora metra dotyczące osiadania i konstrukcji. Ze względu na wagę projektu i pomimo otrzymania zgody na wykopy na podstawie modeli 2D, firma SAIDEL Engineering starała się zwiększyć bezpieczeństwo koncepcyjnego projektu fundamentów i wdrożyć modelowanie geotechniczne 3D. Biorąc pod uwagę rozmiar modelu oraz chęć zwiększenia dokładności i jakości, przed zespołem projektowym stanęły liczne wyzwania w kwestii modelowania pali i obciążeń podpór, składających się z ponad 1,1 miliona elementów i 1,5 miliona węzłów.

Na drodze do sukcesu z PLAXIS

Firma SAIDEL Engineering – używająca PLAXIS od dekady, wiedziała, że to oprogramowanie jest najlepszą aplikacją geotechniczną dla tego projektu. Za jej pomocą przeprowadzono analizę płaskiego stanu odkształceń i opracowano modele 3D w celu poprawienia dokładności i optymalizacji, co dodatkowo zwiększyło zaufanie do projektu fundamentu i jego ograniczonego wpływu na tunele. Zaawansowane funkcje projektowania i analizy ułatwiły ocenę interakcji struktury gruntu i zastosowania sześciokątnych słupów jako pali, a także zapewniły modelowanie konwergencji dla obciążeń podpór. Dzięki PLAXIS przeprowadzono modelowanie i analizę różnych rozwiązań oraz ich wpływu na obudowę tunelu na wszystkich etapach budowy i cyklu życia, co poskutkowało zatwierdzeniem koncepcji projektowej przez operatora metra.

Modelowanie geotechniczne 3D staje się nową normą w branży

Za pomocą PLAXIS firma SAIDEL Engineering przywróciła projekt do realizacji w ciągu zaledwie trzech miesięcy – po dwóch latach zwlekania w poszukiwaniu rozwiązania, które operator metra uznałby za akceptowalne. Zatwierdzony system fundamentów spełnia wymagania dotyczące minimalnego wpływu na tunele pod względem osiadania i działania sił zewnętrznych. Wyniki analizy doprowadziły do podjęcia decyzji o zmniejszeniu liczby kondygnacji z dziewięciu do ośmiu, ograniczając również w ten sposób obciążenia sejsmiczne wywierane na tunele. Pozwoliło to także zmniejszyć grubość fundamentu płytowego z 2 metrów do 1,5 metra. Jest to pierwszy taki projekt mieszkaniowy w Bukareszcie i tym samym odblokowuje on potencjał przyszłego rozwoju terenów nad tunelami w tym mieście. Dzięki udanym rozwiązaniom do modelowania geotechnicznego 3D wspieranym przez PLAXIS, firma SAIDEL Engineering zwiększyła swój wgląd w projekt, przyczyniając się do rozpowszechnienia swoich metod, ustanowienia konkurencji wśród firm geotechnicznych i wprowadzenia nowych standardów branżowych w kraju.

Portfolio projektu: PLAXIS

Wynik/Fakty
 • Firma SAIDEL Engineering otrzymała zadanie wykonania projektu geotechnicznego i konstrukcyjnego pierwszego budynku mieszkalnego powstającego nad tunelami metra w zachodnim Bukareszcie.
 • Za pomocą PLAXIS sporządzono plan wykopu i koncepcyjny projekt fundamentu budynku, który został zatwierdzony przez operatora metra w ciągu trzech miesięcy.
 • Zaawansowane funkcje oprogramowania umożliwiły dokładne i niezawodne modelowanie oraz analizę, udowadniając, że osiadanie i siły zewnętrzne będą miały minimalny wpływ na obudowę tunelu.
 • To ekonomiczne rozwiązanie stało się punktem odniesienia dla potencjalnych przyszłych inwestycji na terenach nad tunelami w zachodnim Bukareszcie.
Cytat:
 • „PLAXIS to najlepsze narzędzie, jakie rynek oprogramowania geotechnicznego ma do zaoferowania specjalistycznym zespołom inżynieryjno-geotechnicznym, pragnącym uzyskać przewagę konkurencyjną nad innymi firmami z branży”.

  Serban Nicolau Inżynier projektu MES SAIDEL Engineering